Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Środkowoeuropejska PAU

 

Przewodniczący Agnieszka Kastory
Zastępcy przewodniczącego Artur Patek
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Sekretarz Rafał Woźnica

 

Komisja została założona w 1991 r. z inicjatywy Henryka Batowskiego. Skupiała badaczy zainteresowanych archeologią, historią i kulturą narodów zamieszkujących Europę środkowo-wschodnią. W 1993 r. wyodrębniła się z niej Komisja Wschodnioeuropejska. Odtąd Komisja Środkowoeuropejska (jedna z najbardziej aktywnych) zajmuje się tematyką dotyczącą obszaru położonego między Bałtykiem i Adriatykiem oraz między Łabą, Niemnem i Bugiem, a także po obu stronach środkowego Dunaju.
Aktualna problematyka badań Komisji koncentruje się wokół odrodzenia narodowego, losów organizacji państwowych (m.in. dawnej Czechosłowacji i Jugosławii oraz Węgier), a także historii politycznej regionów mieszanych pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym oraz ich wzajemnych stosunków. Komisja ma już znaczący dorobek. Efekty jej działalności odzwierciedlają jej „Prace” (red. Jan Machnik i Irena Stawowy-Kawka).

Zobacz stronę czasopisma „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” na portalach:

 

Miło nam poinformować, że Tom XXVI Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych otrzymał wyróżnienie od jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Organizatorem Nagrody jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, zaś przewodniczącym jury prof. dr hab. Jarosław Czubaty. W tym roku odbyła się dwudziesta trzecia edycja Nagrody, a uroczystość wręczenia miała miejsce 18 maja 2018 w trakcie Warszawskich Targów Książki.

Zobacz dyplom (kliknij tutaj)

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
   

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. dr hab. István Kovács
Prof. dr hab. Zenon Woźniak

     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. UJ
Prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
Dr hab. Tadeusz Czekalski
Dr hab. Wojciech Drelicharz
Dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski
Dr hab. Andrzej Essen, prof. UKEN
Dr hab. Tomasz Graff
Dr Miloš Jačov
Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ
Dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ
Prof. dr hab. Roman Kochnowski
Prof. dr hab. Marek Kornat
Prof. dr hab. Julian Kornhauser
Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prof. dr hab. Józef Łaptos
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
Prof. Jan Nemeček
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Dr hab. Krzysztof Nowak
Dr Paweł Nowakowski
Prof. dr hab. Ewa Orlof
Prof. dr hab. Artur Patek
Prof. Aron Petneki
Dr hab. Stanisław Pijaj, prof. UJ
Dr hab. Krzysztof Prokop
Prof. dr hab. Michał Pułaski
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska
Prof. dr hab. Andrzej Romanowski
Dr hab. Jan Rydel, prof. UP
Dr Paweł Skorut
Dr hab. Janusz Smołucha
Prof. dr hab. Stanisław Andrzej Sroka
Dr hab. Aleksandra Stankowicz, prof. ATH
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
Dr hab. Henryk Walczak, prof. US
Dr Rafał Woźnica
Dr hab. Piotr Wróbel, prof. UJ