Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Medioznawcza PAU

 

Przewodniczący Maciej Kawka
Zastępcy przewodniczącego Michał Drożdż
Danuta Kępa-Figura
Sekretarze Krzysztof Kaszewski
Wojciech Prażuch

 

Komisja powstała w 2017 r. jako wyraz refleksji naukowej nad żywiołowo rozwijającymi się technologiami cyfrowymi, nowymi metodami komunikowania się i przekazu informacji, a także nad funkcjonowaniem mediów w społeczeństwie.
Komisja w swoich pracach koncentruje się na immanentnym i holistycznym badaniu mediów, na ich historii i teorii oraz na tym, jak media tworzą wiedzę, przetwarzają i przekazują ją w procesie komunikacji, nie zapominając o źródłach i korzeniach medioznawstwa jako dyscypliny wiedzy, stawiając jednak na pierwszym planie jej jednorodność merytoryczną i metodologiczną.

 

Zobacz stronę internetową Rocznika Medioznawczego

Zobacz spis referatów na posiedzeniach Komisji Medioznawczej

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Janusz Adamowski
Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski
Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin
Dr hab. Henryk Czubała
Dr Katarzyna Drąg
Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż
Prof. dr. Lidia Duskajewa
Dr hab. Ryszard Filas
Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
Prof. dr hab. Wiesław Godzic
Dr Olimpia Górska
Dr Paweł Hamera
Dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ.
Dr hab. Marek Jachimowski, prof. UŚ
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
Dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ
Dr hab. Krzysztof Kaszewski
Dr hab. Inga Kawka
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
Dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS
Dr hab. Krystyna Kowalik
Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
Dr hab. Maria Nowina-Konopka, prof. UJ
Dr hab. Artur Piskorz, prof. UP
Dr Paweł Płaneta
Prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UP
Prof. dr hab. Marek Ruszkowski
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Dr hab. Magdalena Ślawska, prof. UŚ
Dr hab. Jacek Wasilewski
Prof. dr hab. Maria Wojtak
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

     
     

 

Spis referatów na posiedzeniach Komisji Medioznawczej

 • Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin, Big Idea – modusy przewodnie w komunikacji perswazyjnej, 19.10.2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ, Pandemia COVID-19 w dyskursie medialnym w Polsce – analiza przekazów medialnych i ich społecznych skutków, 15.06.2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • I Sympozjum metodologiczne: Współczesne problemy medioznawstwa – metodologie, 18.05.2021  (on-line, plakat)
 • Dr Beata Jerzakowska-Kibienko, Audiodeskrypcja w mediach, 20.04.2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Prof. zw. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, 65 lat badań nad systemami medialnymi. Polska na mapie Europy, 16.03.2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr hab. Krzysztof Kaszewski, Profilowanie pojęć jako metoda badań medialnego obrazowania świata, 16.02.2021 
  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Prof. dr hab. Wiesław Godzic, Dziennikarze, celebryci i my, 15.12.2020  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr hab. Ryszard Filas, Co się stało z prasą drukowaną w Polsce? Bilans ostatniej dekady (2010–2019), 17.11.2020
  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr hab. Artur Piskorz, prof. UP, Selling England by the Pound, czyli jak kino dziedzictwa i komedia romantyczna leczą
  post-imperialną traumę
  , 20.10.2020  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr Paweł Płaneta, Media a radykalizacja w świecie współczesnym. Dyskursy – postawy – działania, 23.06.2020 (posiedzenie on-line)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Korzenie reportażu – Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, 17.03.2020
  (posiedzenie zostało odwołane z powodu pandemii)
 • Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Propaganda komputacyjna, 18.02.2020  (Plakat)
 • Dr hab. Jacek Wasilewski, Narracje polskiej prasy o uchodźcach. Jak je badać, jak je porównywać, jak przedstawiać?
  Analiza narracyjna
  , 21.01.2020  (Plakat)
 • Dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ, Ilościowa leksykalna analiza zawartości na tle innych metod badania języka prasy, 17.12.2019
 • Dr Magdalena Ślawska, Model świadomości gatunkowej - mediolingwistyczne badania nad dziennikarzami prasowymi, 15.10.2019
 • Dr Grzegorz Ptaszek, Dominacja korporacji nowomedialnych w sieciach komunikacyjnych. Czwarta czy piąta władza?
  21.05.2019
 • Ks. prof. Wojciech Misztal, Papież Franciszek o mediach, nadziei i zaufaniu, 9.04.2019
  [posiedzenie zorganizowane wspólnie z Wydziałem II Historyczno-Filozoficznym PAU]  (Plakat)
 • Dr Paweł Płaneta, Krytyka obecności kapitału niemieckiego na rynku mediów w Polsce w publicystyce prasy prawicowej
  19.03.2019  (Zaproszenie)
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaliszewski, Ewolucja gatunku polskiego reportażu wojennego. Zarys problematyki
  19.02.2019
 • Dr hab. Agnieszka Cieślik, Korespondenci zagraniczni prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wstęp do projektu badawczego, 15.01.2019
 • Dr Katarzyna Drąg, Profesjonalizm dziennikarski - dziewiętnastowieczne poszukiwania jakości prasy
  18.12.2018  (Plakat)
 • Dr Paweł Hamera, Rysunek satyryczny w badaniach historycznych i medioznawczych
  16.10.2018  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Publiczność mediów. Podmiot czy przedmiot zachowań komunikacyjnych – sprawca czy ofiara?
  19.06.2018  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Prof. dr hab. Ignacy Stanisław Fiut, Polska prasa bezpłatna i jej ewolucja
  15.05.2018  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Dr hab. Henryk Czubała, Prawda, fikcja i postprawda w medialnych i literackich narracjach o historii
  17.04.2018
 • Prof. dr Snezana Venovska-Antevska, Media społecznościowe i ich wpływ na opinię publiczną w Macedonii
  Prof. dr Elena Jovanova-Grujovska, Rola macedońskiego radia i telewizji jako publicznego serwisu obywatelskiego
  20.03.2018, wspólne posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU i Komisji Medioznawczej PAU
  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Dr hab. Marek Jachimowski, prof. UŚ, Nowe media a nowe dziennikarstwo
  20.02.2018  (Zaproszenie)
 • Dr Klaudia Cymanow-Sosin, Etyczne ramy mowy nienawiści – podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów
  16.01.2018  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Dr hab. Agnieszka Hess, Media w dialogu obywatelskim, dialog obywatelski w mediach
  19.12.2017  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Dr Paweł Płaneta, Koniec humanitaryzmu? Od empatii do ironii: media i ich odbiorcy wobec tragedii wojny w XXI wieku
  28.11.2017  (Zaproszenie/plakat)
 • Prof. dr hab. Maria Wojtak, Teoretyczne obramowanie analiz gatunków prasowych (medialnych) – propozycja autorska
  24.10.2017  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Personalistyczny projekt etyki mediów - próba systematyzacji etosu medialnego
  27.06.2017  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Modele odbiorcy fotografii dziennikarskiej
  16.05.2017  (Zaproszenie)  (Plakat)
 • Prof. dr hab. Maciej Kawka, O języku tzw. postprawdy w mediach, czyli jak fikcja stała się rzeczywistością
  18.04.2017  (Zaproszenie/plakat)