kpp


 

Kwartalnik Prawa Prywatnego wydawany jest od 1992 r. przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. W Kwartalniku publikowane są opracowania i materiały (z wyłączeniem glos i sprawozdań) dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego (wraz z rodzinnym i handlowym), prywatnego międzynarodowego, rolnego, pracy oraz postępowania cywilnego.

Proponowany skrót tytułu: KPP


Kwartalnik Prawa Prywatnego ukazuje się wyłącznie w wersji papierowej (wersja pierwotna)


 

Kwartalnik Prawa Prywatnego publikowany jest w ramach Komisji Prawniczej (przy Wydziale II Historyczno-Filozoficznym PAU)

Przejdź do strony Komisji Prawniczej PAU


ISSN 1230-7173