Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

Międzynarodowe sympozjum naukowe

Gombrowicz Bewildered / Gombrowicz désemparé

 

Montreal, 31 października 2016

 

 

                                                                           

 

 

O konferencji w "PAUzie Akademickiej"

 

 

Kolejnym projektem z zakresu literaturoznawstwa, realizowanym przez Polską Akademię Umiejętności i Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, jest międzynarodowe sympozjum poświęcone twórczości Gombrowicza.

 

Jesienią 2016 r. w Montrealu, na Université du Québec à Montréal, odbędzie się międzynarodowe sympozjum naukowe „Gombrowicz Bewildered/Gombrowicz désemparé” („Gombrowicz zakłopotany”). Udział potwierdzili wybitni znawcy przedmiotu z Polski, Kanady, Francji i Stanów Zjednoczonych. Przewidziana jest również prelekcja Rity Gombrowicz, żony pisarza i kuratorki jego prac. Językami sympozjum będą angielski i francuski. Patronami naukowymi projektu są: profesor Dominique Garand z Wydziału Filologii Université du Québec à Montréal, kanadyjski znawca twórczości Gombrowicza, oraz profesor Ryszard Nycz, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Referaty wygłaszane na sympozjum naukowym obejmować będą dwa nurty: twórczość Gombrowicza i jego wizerunek. Wśród uczestników znajdą się:

 

Projekt jest skierowany do następujących grup odbiorców:

Młodzież akademicka: poza studiującymi na Université du Québec à Montréal, kolejnymi odbiorcami mogą być studenci z Wydziału Russian and Slavic Studies Uniwersytetu McGill oraz studenci zrzeszeni w organizacjach studenckich – Association générale des étudiants de langue et littérature françaises (AGELF) i Association des étudiant(e)s en langue et littérature françaises inscrit(e)s aux études supérieures. Warto również wspomnieć o studentach Wydziału Literatury Porównawczej Université de Montréal.

Środowiska akademickie: w szczególności pracownicy naukowi, wykładowcy Wydziałów: Literatury Université du Québec à Montréal, Literatury Porównawczej Université de Montréal, Literatury Francuskiej Uniwersytetu McGill. Zainteresowani będą również członkowie grupy badawczej TSAR/NOVANOV (Travaux sur les arts du roman/Novelists on the Art of the Novel), zrzeszającej literaturoznawców z uczelni McGill i Concordia, interesującej się powieścią Gombrowicza.

Środowiska polonijne: PINK każdego roku organizuje kilka wydarzeń o tematyce literackiej. Choć z racji ograniczonych środków finansowych są urządzane na znacznie mniejszą skalę niż planowany obecnie projekt, spotykają się jednak z szerokim zainteresowaniem w środowiskach polonijnych i przyciągają liczną publiczność polskiego pochodzenia, spragnioną kontaktu z kulturą polską. Sympozjum o Gombrowiczu stwarza rzadką i cenną okazję do takiego kontaktu, nie tylko umożliwiając głębszą niż zazwyczaj styczność z polskim dziedzictwem literackim, ale również poznanie wybitnych polskich naukowców, pracujących obecnie na prestiżowych światowych uczelniach. Projekt ten zainteresuje zarówno członków starszej generacji, którym – jako imigrantom z Polski – twórczość Gombrowicza jest nie tylko znana, ale też zapewne bliska ze względu na swoją specyfikę imigracyjną, jak i młodszych członków Polonii, wielu urodzonych już w XX wieku w Kanadzie, dla których będzie to wyjątkowa okazja do głębszego poznania jednego z najważniejszych pisarzy polskich i jego dorobku.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo kulturowe”. Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą.

 

 

            Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego