Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice od roku 2011 do końca 2014 organizowały WSZECHNICʘ NAUKOWO-KULTURALNĄ w Gliwicach. Od roku 2015 Wszechnica PAU działa w innej formie organizacyjnej. Główny ciężar organizacyjny ponosi obecnie Muzeum w Gliwicach i organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach. W ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej organizowane są co miesiąc wykłady z zakresu najnowszych osiągnięć nauki
i problemów kultury, na które zapraszamy młodzież szkół średnich, młodzież akademicką oraz wszystkich zainteresowanych. Organizatorem cyklu wykładów był członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Mieczysław Chorąży. 


Wszechnica w 2011/2012

 

27.10.2011
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Prof. Janusz Sylwester
Słońce: coraz lepiej badamy, lecz nie do końca rozumiemy
Zaproszenie

 

24.11.2011
Prof. Piotr Skubała
Czy dobre czasy się skończyły? Stan ekosystemów i ich usług na naszej planecie
Zaproszenie

 

14.12.2011
Prof. Jerzy Janik
Fizycy a problem boga. Pokora fizyka
Zaproszenie

 

6.01.2012
Prof. Jerzy Vetulani
Dlaczego myślimy i jak możemy się  mylić w interpretacji świata

 

23.02.2012
Prof. Leonora Bużańska
Komórki macierzyste: nadzieja chorych i dylematy
Zaproszenie

 

29.03.2012
Dr nauk ekonomicznych Krzysztof Lachowski
Spółdzielczość - przeszłość czy przyszłość?
Zaproszenie

 

24.04.2012
Prof. Marek Szczepański
Pożegnanie Małych Ojczyzn?
Zaproszenie

 

30.05.2012
Prof. Kazimierz Grotowski
Czy niebo mówi nam całą  prawdę?

 

21.06.2012
Dr hab. Katarzyna Lisowska
Inżynieria genetyczna - czy w służbie ludzkości, czy też korporacji?
Zaproszenie


Wszechnica w 2012/2013

 

26.09.2012
Prof. Jan Miodek
Kultura i polszczyzna młodych pokoleń
Zaproszenie

 

25.10.2012
Prof. Piotr Sztompka
Idea sprawiedliwości społecznej w kulturze europejskiej
Zaproszenie

 

29.11.2012
Prof. Jerzy Kłoczowski
Polska w Europie w latach Zimnej Wojny (1943–1991)
Zaproszenie

 

12.2012
Prof. Zbigniew Mikołejko
Ukryte mechanizmy przemocy

 

31.01.2013
Prof. Henryk Samsonowicz
Miejsce Polski w Europie
Zaproszenie

 

28.02.2013
Dr Andrzej Kobos
Najdłuższy świt – rzecz o początkach sztuki człowieka
Zaproszenie

 

27.03.2013
Prof. Jerzy Puchalski
Historyczne i współczesne ogrody botaniczne świata

 

25.04.2013
Prof. Jacek Purchla
Dziedzictwo a rozwój
Zaproszenie

 

6.06.2013
Prof. Stanisław Nicieja
Kresowa Atlantyda - historia i mitologia miast kresowych
Zaproszenie


Wszechnica w 2013/2014

 

10.10.2013
Prof. Marek Kimmel
Teoria ewolucji w świetle postępów w biologii
Zaproszenie

 

14.11.2013
Prof. Zygmunt Woźniczka
Walka Polaków o wolność w XX wieku
Zaproszenie

 

5.12.2013
Prof. Franciszek Ziejka
Polska wigilia w literaturze i sztuce
Zaproszenie

 

6.03.2014
Dr Stanisław Bajtlik
Czy istnieje życie poza Ziemią?
Zaproszenie

 

24.04.2014
Prof. Andrzej Paszewski
Biologiczny i kulturowy wymiar człowieka
Zaproszenie

 

29.05.2014
Dr Piotr Orleański
Polskie projekty satelitarne
Zaproszenie


Wszechnica w 2014/2015

 

30.09.2014
Prof. Adam Zagajewski
Czym jest - czym była - "polska szkoła poezji"
Zaproszenie

 

23.10.2014
Prof. Krzysztof Zanussi
Czy los można wyliczyć?
Zaproszenie

 

26.11.2014
Prof. Marian Zembala
Transplantacje szansą i nadzieją w ratowaniu życia i zdrowia
Zaproszenie

 

26.02.2015
Prof. Andrzej Dworak
Materiały polimerowe XXI wieku: szanse i zagrożenia
Zaproszenie

 

26.03.2015
Prof. Tadeusz Dobosz
Serce Chopina

 

23.04.2015
Prof. Krzysztof Meissner
Granice poznania w nauce

 

28.05.2015
Prof. Ryszard Bugaj
Spór o zakres funkcji państwa

 

16.06.2015
Prof. Grzegorz Opala
Prognozy demograficzne – sukces czy katastrofa
Zaproszenie


Wszechnica w 2015/2016

 

30.09.2015
Prof. Jerzy Hickiewicz
Kresowa elektrotechnika: profesorowie Politechniki Lwowskiej, wielka Wystawa Krajowa, lwowskie tramwaje...

 

29.10.2015
Prof. Janusz Skalski
Współczesne możliwości chirurgii serca u dzieci
Zaproszenie

 

26.11.2015
Prof. Adrienne Körmendy
Polska – Węgry – Tysiąc lat państwowości. Tysiąc lat wspólnej granicy. Tysiąc lat przyjaźni
Zaproszenie

 

17.12.2015
Prof. Jerzy Vetulani
Śmierć i zjawiska jej towarzyszące
Zaproszenie

 

28.01.2016
Prof. Stanisław Nicieja
Kresy w historii, literaturze i nauce polskiej
Zaproszenie

 

25.02.2016
Marek Śliboda
Jak zbudować ponadczasową firmę
Zaproszenie

 

31.03.2016
Mgr Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska
Wizerunek Polski. Jak moglibyśmy być widziani w różnych miejscach świata
Zaproszenie

 

28.04.2016
Prof. Krzysztof Kluszczyński
Modelowanie – umiejętność czy sztuka?
Zaproszenie

 

30.05.2016
Prof. Marek Szczepański
Województwo katowickie i śląskie w procesie przemian. Bilans ćwierćwiecza
Zaproszenie

 

30.06.2016
Prof. Krystian Probierz
Wielkie budowle XXI wieku – tunel pod Alpami
Zaproszenie


Wszechnica w 2016/2017

 

29.09.2016
Prof. Michał Tomczak
Pogoda kosmiczna: Słońce i jego wpływ na Ziemię
Zaproszenie

 

27.10.2016
Prof. Marek Zrałek
Odkryliśmy „Boską cząstkę” – i co dalej?
Zaproszenie

 

24.11.2016
Prof. Jan Duława
Możliwości i ograniczenia medycyny – okiem lekarza
Zaproszenie

 

13.12.2016
Prof. Julian Gembalski
Organy w historii kultury europejskiej
Zaproszenie

 

26.01.2017
Prof. Edward Nęcka
Czy inteligencja się liczy?
Zaproszenie

 

23.02.2017
Prof. Łukasz Turski
Czy w XXI wieku szkoła ma jeszcze sens?
Zaproszenie

 

30.03.2017
Prof. Mieczysław Chorąży
Fenomen życia – czy poznamy jego istotę?
Zaproszenie

 

20.04.2017
Prof. Paweł Nurowski
Tajemnice planowania misji kosmicznych
Zaproszenie

 

25.05.2017
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski
Newton, Maxwell, Einstein, i co dalej?
Zaproszenie

 

22.06.2017
Prof. Franciszek Marek
Wkład Śląska w dorobek polskiej kultury ogólnonarodowej
Zaproszenie


Wszechnica w 2017/2018

 

30.11.2017
Prof. Tadeusz Niedźwiedź
Ekstremalne zjawiska pogodowe i anomalie klimatyczne
Zaproszenie

 

25.01.2018
Prof. Iwona Nowakowska-Kempna
Filozofia spotkania w cyberczasach
Zaproszenie

 

22.02.2018
Prof. Tadeusz Chmielniak
Problemy energii – dziś i jutro
Zaproszenie

 

22.03.2018
Prof. Janusz Ziółkowski
Wszechświat: co się stało 14 września 2015 r.?
Zaproszenie/plakat

 

26.04.2018
Prof. Franciszek Czechowski
Chemiczne relikty życia zachowane w skałach osadowych
Zaproszenie/plakat

 

24.05.2018
Prof. dr hab. Piotr Skubała
Czy nasz czas na planecie Ziemia się kończy?
Zaproszenie/plakat

 

28.06.2018
Prof. Stanisław Nicieja
Odrodzenie państwa polskiego w 1918 r.; rola wojska i inteligencji kresowej w tym dziele
Zaproszenie/plakat


Wszechnica w 2018/2019

 

27.09.2018
Dr Roman Nieczyporowski
Sztuka wobec pamięci ludobójstwa
Zaproszenie/plakat

 

24.10.2018
Mgr Paulina Karczmarek
Kosmiczne odległości: od pobliskich galaktyk po krańce Wszechświata
Zaproszenie/plakat

 

29.11.2018
Prof. Jan Kopiec
Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów
Zaproszenie/plakat

 

13.12.2018
Prof. Antoni Cygan
Dwanaście obrazów
Zaproszenie/plakat

 

31.01.2019
Prof. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor
Dron – przyjaciel czy wróg?
Zaproszenie/plakat

 

28.02.2019
Dr hab. Jacek Izydorczyk
Telekomunikacja wczoraj i dziś
Zaproszenie/plakat

 

28.03.2019
Prof. Paweł Rudawy
Słońce: jego natura postrzegana z Ziemi i satelitów
Zaproszenie/plakat

 

25.04.2019
Prof. Andrzej Jasiński
Duchowość muzyki
Zaproszenie/plakat

 

30.05.2019
Prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak
Meandry dziedzictwa architektury: konteksty i interpretacje
Zaproszenie/plakat


Wszechnica w 2019/2020

 

26.09.2019
Prof. Michał Witt
Czy geny wpływają na muzykę?
Zaproszenie/plakat

 

24.10.2019
Prof. Zbigniew Stawrowski
Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa
Zaproszenie/plakat

 

28.11.2019
Prof. Antoni Barciak
Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa
Zaproszenie/plakat

 

12.12.2019
Prof. Wanda Baer-Dubowska
Środowisko i rak – jak się mu przeciwstawiać
Zaproszenie/plakat

 

30.01.2020
Prof. Piotr Bieliński
Polsko-syryjskie badania archeologiczne 1959-2010
Zaproszenie/plakat

 

27.02.2020
Lech Majewski
Czy XX wiek zamordował ideę piękna?
Zaproszenie/plakat