Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisja Zarządzania Kulturą i Mediami PAU

 

Przewodniczący Ewa Bogacz-Wojtanowska
Zastępca przewodniczącego Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Sekretarz Anna Pluszyńska

 

Komisja została utworzona w dniu 19 listopada 2013 roku z inicjatywy Instytutu Kultury Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy wsparciu prof. dra hab. Lucjana Suchanka, członka PAU. Począwszy od pierwszej kadencji funkcję Przewodniczącego Komisji pełni prof. dr hab. Emil Orzechowski.
Zadaniem międzywydziałowej Komisji jest wymiana myśli i stymulowanie badań dotyczących szeroko rozumianego zarządzania w sektorze kultury, poszukiwanie nowych metod i narzędzi badawczych dotyczących sektora kultury, przy wykorzystaniu wiedzy z obszaru różnych dyscyplin naukowych. Jako interdyscyplinarna dziedzina nauki o wzajemnym oddziaływaniu i relacjach pomiędzy kulturą i gospodarką, w tym turystyką i turystyką kulturową, zarządzanie kulturą obejmuje zarówno elementy nauk społecznych, jak i humanistycznych, w tym m. in. ekonomię, prawo, socjologię, nauki o przedsiębiorstwie, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, dziennikarstwo, wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, marketingu, stosunków międzynarodowych, i co istotne – z zakresu organizowania działalności kulturalnej (w kontekście historycznym i współcześnie). Przedmiotem zarządzania kulturą, w tym zarządzania mediami, jest badanie wszystkich metod (form, modeli) organizowania, które pojawiają się w danych społeczeństwach w różnych okresach historycznych, oraz badanie i analiza stosowanych narzędzi ukierunkowanych na zmianę, na takie rozwiązanie problemu, które w największym stopniu wpłynie na rozwój oraz społeczną i rynkową skuteczność działania.
Ze względu na specyfikę materii czyli nierynkowy charakter wielu pól kultury, metody i narzędzia zarządzania kulturą mają na celu osiągnięcie zysku wyrażającego się nie tyle w kategoriach finansowych, ile w kategoriach wartości humanistycznych, sprzyjających dobrostanowi człowieka i budujących społeczeństwo obywatelskie. Szerszy wymiar, wychodzący daleko poza sferę kultury, ale przez zarządzanie kulturą niejako wywołany, nadaje tym wartościom nurt zarządzania humanistycznego.

 

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ
Dr hab. Marzena Barańska, prof. UJ
Dr hab. Roman Batko
Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN
Prof. dr hab. Barbara Czarniawska
Dr Joanna Dziadowiec
Dr hab. Paweł Frącz, prof. PO
Dr hab. Kinga Gajda
Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
Dr hab. Bożena Gierat-Bieroń
Dr hab. Beata Glinka, prof. UW
Dr Anna Góral
Dr hab. Alicja Kędziora, prof. UJ
Dr Jarosław Klaś
Dr hab. Jerzy Kociatkiewicz
Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ
Dr Agnieszka Konior
Dr Katarzyna Kopeć
Prof. dr hab. Monika Kostera
Dr hab. Jan Kreft
Dr Marcin Laberschek
Dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG
Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ
Dr hab. Rafał Maciąg
Prof. dr hab. Sławomir Magala
Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz
Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg
Prof. dr hab. Emil Orzechowski
Dr Michał Pałasz
Dr Henryk Pietrzak
Dr Katarzyna Plebańczyk
Dr Anna Pluszyńska
Dr Weronika Pokojska
Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
Dr Małgorzata Sternal
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Dr Agnieszka Szostak
Dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Dr hab. Jan Wojciechowski
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński