Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej

 

Przewodniczący Adam Walaszek
Zastępca przewodniczącego Anna Mazurkiewicz
Sekretarz Janusz Pezda

 

Komisja została powołana do życia w grudniu 2007, z inicjatywy grupy badaczy zajmujących się różnymi kręgami polskiej emigracji, w znacznej części z dawnego Instytutu Badań Polonijnych UJ. Oni też stali się w głównej mierze członkami Komisji. W obecnej sytuacji rozproszenia pracowników tego Instytutu po różnych jednostkach uniwersyteckich, Komisja integruje ich badania. Współpracuje równocześnie z oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Krakowie, odpowiadając tym samym na zapotrzebowanie środowisk emigracyjnych szukających w PAU wsparcia intelektualnego.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Tadeusz Gromada
Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda
Prof. dr hab. Jan Marcin Kula
Prof. dr hab. Andrzej Pilc
Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Prof. dr hab. Gwidon Szefer
Prof. dr hab. Kazimierz Piotr Zaleski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Grzegorz Babiński
Dr Andrzej Biernat
Prof. dr hab. Wiesław Caban
Dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP
Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała
Prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
Prof. Dr hab. Rafał Habielski
Dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ
Dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ
Prof. dr hab. Wojciech Ligęza
Prof. dr hab. Krzysztof Marchlewicz
Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG
Dr hab. Ewa Michna, prof. UJ
Prof. dr hab. Władysław Miodunka
Prof. dr hab. Piotr Mitzner
Dr Aneta Nisiobęcka
Red. Marian Nowy
Ks. Prof. dr hab. Maciej Ostrowski
Prof. dr hab. Artur Patek
Dr Michalina Petelska
Dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ
Dr Danuta Płygawko
Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
Prof. dr hab. Anna Reczyńska
Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
Dr Paweł Sękowski
Prof. dr hab. Anna Siwik
Prof. dr hab. Krystyna Slany
Dr Krzysztof Smolana
Prof. dr hab. Maria Szmeja
Prof. dr hab. Wiesław Śladkowski
Prof. dr hab. Adam Walaszek
Prof. dr hab. Joanna Wojdon
Prof. dr hab. Mariusz Wołos
Kust. Maria Wrede
Dr hab. Józef Wróbel
Dr hab. Jerzy Zdrada
Dr hab. Andrzej Zięba, prof. UJ
Prof. dr hab. Henryk Żaliński