Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

Konferencja

„Paris–Cracovie – Objectif Commun” / „Paryż–Kraków – wspólny cel”

29–30 września 2016, Biblioteka Polska w Paryżu

 

Zaproszenie:  (pl), (fr)

 

 

W dniach 29–30 IX 2016 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbędzie się konferencja zatytułowana „Paris–Cracovie – Objectif Commun” / „Paryż–Kraków – wspólny cel”, której organizatorem jest Polska Akademia Umiejętności we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim.

 

Tematem obrad oraz prezentowanych referatów będzie wieloletnia współpraca przy opracowywaniu i zabezpieczaniu zbiorów paryskiej Książnicy, jak i publikowaniu rezultatów tych starań. Uczestnicy konferencji przedstawią i omówią efekty prac w ramach grantów przyznanych Polskiej Akademii Umiejętności z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz  przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie zbiorów Biblioteki Polskiej. Omówione zostaną także działania podjęte przed rokiem 2000 oraz po zakończeniu remontu w roku 2004.

 

W czasie trwania konferencji zostaną zaprezentowane wymierne efekty podjętych działań: elektroniczny katalog zbiorów bibliotecznych i dzieł sztuki, wydane katalogi i źródła. Omówione i podsumowane zostaną także i te liczne aktywności, o których powinniśmy pamiętać, a które często umykają naszej uwadze. 

 

 

Zaproszenie (pl) 

 

Zaproszenie (fr)