Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia

 

 

ArchiwumNauki

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

 

Dyrektor:  dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

 

 

Z działalnością PAU związane jest ściśle Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Oprócz zasobu PAN (od 1953) przechowuje ono akta Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815–1872) i innych stowarzyszeń krakowskich, przede wszystkim AU (od 1872) i PAU (1918–1952 i od 1989), a także liczne spuścizny uczonych. Obecnie zasób Archiwum liczy 1740 m.b. W wyniku porozumienia między PAN i PAU, od 1 IV 2002 działa jako samodzielna jednostka (dotąd Oddział Archiwum PAN w Warszawie) pod nazwą Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Mieści się ono w strukturze Oddziału PAN w Krakowie, ma własną Radę, powoływaną przez obie instytucje po połowie, i przez obie jest finansowane. Oprócz przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów, Archiwum prowadzi systematyczną działalność ekspozycyjną, połączoną z małymi konferencjami naukowymi i publikacją serii PAU „W służbie nauki”. Archiwum współpracuje ściśle z Komisją Historii Nauki PAU.

 

 

Strona internetowa Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie -  http://archiwumnauki.pan.pl/