Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia

       
  2007 03 30 Lem

27–30 III 2007

Interdyscyplinarna
konferencja naukowa
Stanisław Lem:
horyzonty wyobraźni

 
       

       
  2007 03 27 Morawski

27 III 2007

Sesja naukowa
poświęcona Profesorowi
Kazimierzowi Morawskiemu
(1852–1925)
 
       

       
  2007 04 13 Gall

1314 IV 2007

Międzynarodowa sesja naukowa Anonim zw. Gallem i jego Kronika na tle historiografii XII wieku
z perspektywy nowszych badań

 
       

       
  2007 04 23 Byzantine Coins

2326 IV 2007

Konferencja międzynarodowa Byzantine Coins
in Central Europe
between the 5th and 10th century

 
       

       
  2007 05 17 Prawa przyrody

1718 V 2007

XI Krakowska
Konferencja Metodologiczna
Prawa przyrody

 
       

       
  2007 05 24 Domeyko

24 V 2007

Promocja książki
Zdzisława Jana Ryna
Ignacy Domeyko.
Kalendarium życia

 
       

       
  2007 05 26 Kultura rosyjska

2526 V 2007

Konferencja naukowa
Kultura rosyjska
w ojczyźnie i diasporze

 
       

       
  2007 05 29 Ceckiewicz

29 V 2007

Sesja
Kraków – potrzeba wizji,
potrzeba planu

 
       

       
  2007 6 15 Rozrod koni

15 VI 2007

Sympozjum
Rozród koni
poświęcone pamięci
prof. Władysława Bielańskiego
w 25 rocznicę śmierci

 
       

       
  2007 10 26 Panorama

26 X 2007

Sesja naukowa
Panorama Uczonych

 
       

       
  2007 11 23 Miesowicz 100-lecie urodzin Profesora Mariana Mięsowicza

16 XI 2007
- otwarcie wystawy

23 XI 2007
- sesja naukowa

 
       

       
  2007 11 30 Pol

30 XI 2007

Sesja z okazji
dwusetnej rocznicy urodzin
Wincentego Pola (1807–1872)
poety i geografa

 
       

       
  2007 12 04 Wit Stwosz

4 XII 2007

Konferencja naukowa Pięćdziesiąta rocznica
powrotu Ołtarza Mariackiego
"na swoje miejsce"
 
       

       
  2007 12 05 sesja albertynska

5 XII 2007

Sesja naukowa
z okazji ćwierćwiecza
wyniesienia do chwały ołtarzy
świętego Brata Alberta
(Adama Chmielowskiego)