Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia

       
  2012 01 09 Epiphany

911 I 2012

Cracow Epiphany Conference
ON PRESENT AND FUTURE
OF B-PHYSICS

 
       

       
  2012 02 17 Chrzanowski

17 II 2012

Sesja naukowa
Tadeusz Chrzanowski (1926–2006) historyk sztuki
– pisarz – inwentaryzator
i konserwator zabytków

 
       

       
  2012 03 26 Sapieha

26 III 2012

Sesja
Adam Stefan Sapieha
100-lecie konsekracji i ingresu

 
       

       
  2012 05 11 RECFA

11 V 2012

Sesja naukowa
Restricted Committee
for Futire Accelarators

 
       

       
  2012 05 16 Goldberg

16 V 2012

Sesja naukowa
Jakub Goldberg (1924–2011) historyk Żydów polskich

 
       

       
  2012 06 15 Melancholia

15 VI 2012

Konferencja naukowa
w 40. rocznicę śmierci
Antoniego Kępińskiego
PRZECIW MELANCHOLII – PERSPEKTYWY NAUKI I WIARY

 
       

       
  2012 06 19 AK

19 VI 2012

Sesja naukowa
Armia Krajowa i jej dziedzictwo

 
       

       
  2012 06 22 Ocalone

22 VI 2012

Posiedzenie naukowe
i otwarcie wystawy
Ocalone od niepamięci…
Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców?

 
       

       
  2012 09 28 29 Szybalski

2829 IX 2012

Sesja naukowa
50-lecie terapii genowej:
wkład profesora Szybalskiego
do nauki i ludzkości

 
       

       
  2012 10 08 Pzp

8 X 2012

Publiczna sesja naukowa
na temat
działania
polskiego Prawa
o Zamówieniach Publicznych
w dziedzinie nauki

 
       

       
  2012 10 15 WII Beuvois

15 X 2012

Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU Prof. Daniel Beauvois

 
       

       
  2012 10 26 Mosty

2627 X 2012

Sesja naukowa
Mosty w cywilizacji
i kulturze Europy Środkowej

 
       

       
  2012 10 29 Thun

29 X 2012

Posiedzenie naukowe
Komisji Spraw Europejskich PAU
Róża Thun

 
       

       
  2012 11 15 17 Kotwicz

1517 XI 2012

Konferencja i otwarcie wystawy
Exploring Languages
and Cultures of Asia.
Professor Władysław Kotwicz
in Memoriam

 
       

       
  2012 12 06 Pzp2

6 XII 2012

Drugie spotkanie
„Nauka a Prawo zamówień publicznych”

 
       

       
  2012 12 19 Siemionow

19 XII 2012

Spotkanie Komisji
Przyrodniczo-Medycznej PAU
we Wrocławiu
z udziałem Prof. Marii Siemionow