Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2014

 

 

8–10.01 XX Cracow EPIPHANY Conference
on the Physics at the LHC
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Fotorelacja
Strona konferencji
   
5.03 Interdyscyplinarne posiedzenie naukowe
Polskiej Akademii Umiejętności i Krakowskiego Oddziału PAN
Robotyka Urologiczna
Fotorelacja i program
   
22.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
11.04 Sesja naukowa Nauka i Innowacja
Strona konferencji
   
5.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Pan Jerzy Owsiak
Nagroda w 2014 oraz fotorelacja z uroczystości
   
8–9.05 XVIII Krakowska Konferencja Metodologiczna – The Limits of Physics and Cosmology
Organizatorzy: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński,
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Filozofii
Strona konferencji
   
24.05 Seminarium w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości
Nasze 25-lecie. Blaski i cienie oczami korespondentów prasy zagranicznej
Fotorelacja
Zaproszenie
   
30.05 Seminarium w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości
Czerwiec 89
Fotorelacja
Zaproszenie
   
6.06 Konferencja
Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie
Organizatorzy:
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Fotorelacja
   
9.06
Space Gallery
Otwarcie wystawy w ramach Krakow Photo Fringe 2014
Rzeźba rzymska na starej fotografii
Fototeka Lanckorońskich PAU i Space Gallery
Zaproszenie
   
11-13.06 Sesja naukowa
Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science
Organizatorzy:
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności
   
12–20.06
Zakopane
54 Cracow School of Theoretical Physics:
Quantum Chromodynamics meets Experiment
Strona internetowa
   
13.06 Ocean wszechrzeczy... w spuściznach ludzi nauki i kultury
Konferencja naukowa - zaproszenie
Otwarcie wystawy - zaproszenie
Fotorelacja
   
14.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Fotorelacja
   
16-18.06 Konferencja
AMERICAN ETHNICITY AND EAST EUROPEAN IMMIGRATION
Fotorelacja
Program, plakat
   
4–7.09 IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ
   
13.09 Seminarium w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości
Transformacja ekonomiczna 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
Zaproszenie
Program i fotorelacja
   
15–16.09 Konferencja
Monarchia, wojna i człowiek:
codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w dobie pierwszej wojny światowej
Fotorelacja
Zaproszenie i program
   
29.09 – 1.10 Sesja naukowa
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Fotorelacja
Program
   
10–11.10 Konferencja naukowa
Polska–Rosja w sferze kultury i religii
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Komisja Kultury Słowian PAU
   
14.11

Konferencja Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914–1919
Zaproszenie i program
Otwarcie wystawy Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie
Zaproszenie
Fotorelacje

   
15.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
15-17.11
Tomaszowice
II Debata PAU
Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce

Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
27–28.11 Polsko-ukraińska konferencja
Obywatelska partycypacja w życiu społecznym, publicznym i politycznym w Polsce i na Ukrainie
w okresie przemian ustrojowych

Громадянська участь у суспільному, публічному і політичному житті в Польщі та в Україні
в період системної трансформації

Fotorelacja
Program