Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 10-lecie Polski w Unii Europejskiej

Konferencja „Nauka i Innowacja”

pod patronatem Parlamentu Europejskiego

oraz Pani Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Elżbiety Bieńkowskiej

11 kwietnia 2014, Kraków

Siedziba PAU, Duża Aula, ul. Sławkowska 17ORGANIZATORZY

                   


O KONFERENCJI

 

W 2014 roku Polska będzie świętować 10-lecie członkostwa w Unii Europejskiej. Z tej okazji Polska Akademia Umiejętności we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie organizuje jednodniową konferencję na temat „Nauka i Innowacja”, która odbędzie się - 11 kwietnia (piątek) 2014 roku, w siedzibie - Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 17. Sesja otrzymała patronat Parlamentu Europejskiego oraz Pani Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Elżbiety Bieńkowskiej, odbywa się również w roku jubileuszowym 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Głównym celem konferencji będzie przeprowadzenie dyskusji na temat rozwoju polskiej nauki w ciągu ostatnich 10 lat w kontekście europejskim, przy wsparciu programów unijnych i sprzężonych z nimi mechanizmów krajowych. Oczekujemy, że konferencja ta przyczyni się do zidentyfikowania wyzwań, przed którymi stoi polska i europejska nauka oraz wskazania barier, które uniemożliwiają, bądź utrudniają polskiej nauce stanie się bardziej efektywną.

Bardzo ważną częścią spotkania będzie panel dyskusyjny na temat: „Nauka, Innowacja, Konkurencyjność”, w którym wezmą udział osoby wygłaszające referaty plenarne oraz zaproszeni goście prezentujący zalety i wady obecnej polityki naukowej w odniesieniu do innowacyjności i konkurencyjności w nauce i jej zastosowaniach. Dyskusja pozwoli na wymianę poglądów na temat miejsca polskiej nauki w Europie oraz warunków sprzyjających uczynieniu europejskiej nauki konkurencyjną w skali globalnej.

 

Konferencja odbywa się pod patronatem Parlamentu Europejskiego


PROGRAM

 

 

9:30   Powitanie

Prezes PAU, prof. dr hab. Andrzej Białas, wystąpienie  

Rektor UJ, prof. dr hab. Wojciech Nowak, wystąpienie  

 

9:50   Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej, Janusz Styczek, 10 lat Polski w UE

 

10:30–11:00   przerwa

 

11:00   MNiSW, Podsekretarz stanu, dr hab. Jacek Guliński, Polityka naukowa Polski 

 

11:30   Narodowe Centrum Nauki, prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Rozwój nauki polskiej 

 

12:00   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan KurzydłowskiRozwój innowacyjności  

 

12:30   Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. Maciej ŻyliczOcena stanu Nauki Polskiej  

 

13:00–14:10   przerwa

 

 

Panel dyskusyjny nt. „Nauka, Innowacja, Konkurencyjność” prowadzony przez prof. dr hab. Zdzisława Macha.
Krótkie wystąpienia prezentujące doświadczenia towarzyszące wdrażaniu osiągnięć naukowych oraz dyskusja.

 

14:10   AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusz UhlDoświadczenia uniwersyteckie  

 

14:30   Centrum Neurobiologii (CN) Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Marcin Ciuk, Doświadczenia instytutów badawczych  

 

14:50   Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. inż. Jan Koch, Doświadczenia uczelnianych centrów transferu technologii,
wystąpienie  prezentacja  

 

15:10   Creotech Instruments S.A., Jacek Kosiec, Doświadczenia małych firm  

 

 

15:30–16:30   dyskusja panelowa, wezmą w niej udział obok prelegentów sesji porannej i popołudniowej m.in.:

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, UJ

prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ

 

16:30–17:00   przerwa

 

Podsumowanie dyskusji  


GALERIA ZDJĘĆ

fot. Bogdan Zimowski, PAU

 

IMG_2736
IMG_2741
IMG_2742
IMG_2744
IMG_2747
IMG_2751
IMG_2753
IMG_2763
IMG_2768