Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2016

 

 

25-28.02 Sesja naukowa 5th Cracow Maya Conference
Weaving Histories: Women in Mesoamerican Culture, Society and Politics
Organizatorzy: Instytut Archeologii UJ, Polska Akademia Umiejętności
25.02.2016, godz. 9.00-19.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
26-28.02.2016, godz. 9.00-18.00, Instytut Archeologii UJ przy ul. Gołębiej 11
Program
Fotorelacja
   
19.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
25.04 Sesja naukowa  Biurokracja w nauce
Program
Foto- i wideorelacja
   
26.04 Sesja naukowa  Zagrożenia Środowiska Ziemi
Organizatorzy: Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN,

Komitet Global Change PAN, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Program
Fotorelacja
   
9.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został ks. Adam Boniecki
Nagroda w 2016 oraz fotorelacja z uroczystości
   
10.05 Konferencja panelowa
Kryzys nauczania łaciny – kryzys kultury
O konferencji, program
Fotorelacja
   
16-20.05 Konferencja World of Gravettian Hunters
Organizatorzy: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Strona internetowa
   
18-21.05
Wojsławice
XXXII KONFERENCJA EMBRIOLOGICZNA  Rośliny – Zwierzęta – Człowiek
Organizatorzy:
Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
Komisja Embriologii i Morfologii Polskiej Akademii Umiejętności
Program
   
24.05 - 1.06
Zakopane
56. Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej
A Panorama of Holography

Więcej o 56. Krakowskiej Szkole Fizyki Teoretycznej
Plakat
Strona internetowa
   
30-31.05 XX Krakowska Konferencja Metodologiczna  FILOZOFIA W NAUCE
Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Program
   
1.06 Pokaz filmu „Króliki z Ravensbrück”
Zaproszenie/plakat
Więcej o pokazie filmu
   
6-7.06 Konferencja naukowa
American Ethnicity and East European Immigration
O konferencji
Plakat
Program
Fotorelacja
   
12-28.06 XIV Konferencja  Przywracanie zapomnianej historii.
Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich
14TH CONFERENCE  RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST-CENTRAL EUROPE IN ENGLISH-LANGUAGE ACADEMIC TEXTBOOKS

O cyklu konferencji "Przywracanie zapomnianej historii..."
O XIV Konferencji
Informacja prasowa
Fotorelacja
   
17-18.06 Konferencja  Polacy w nauce światowej
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Zaproszenie/program
Plakat
Fotorelacja
   
17.06  Otwarcie wystawy
Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku
Zaproszenie
Fotorelacja
   
18.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Fotorelacja
   
25.07 Konferencja Naukowa
Particle Production in Hadronic Collisions
Program
   
22-23. 09
Katowice
Konferencja naukowa
Między Śląskiem a Wileńszczyzną
Organizatorzy:
- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach
- Biblioteka Śląska w Katowicach
Zaproszenie
Strona internetowa
   
28.09 Sesja Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Sandomierz – miasto niespełnionych nadziei. W 730. rocznicę lokacji miejskiej
Zaproszenie, plakat
   
29-30. 09
Paryż
Konferencja
„Paris–Cracovie – Objectif Commun” / „Paryż–Kraków – wspólny cel”
O konferencji, zaproszenie (pl), zaproszenie (fr)
   
30.09 III. Konferencja Estreicherowska
w 110. rocznicę urodzin Karola Estreichera jr.
Zaproszenie
   
2.10
Luzino
Uroczystość odsłonięcia pomnika prof. Gerarda Labudy
Zaproszenie
   
12-13. 10 Konferencja naukowa
Tożsamość i samoidentyfikacja bałkańskich narodów, mniejszości etnicznych i religijnych
po rozpadzie Jugosławii. Historia – polityka – kultura – język – media

Organizatorzy:
- Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności
- Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
O konferencji, zaproszenie, program
   
31.10
Montreal
Międzynarodowe sympozjum naukowe
„Gombrowicz Bewildered / Gombrowicz désemparé”
   
4.11 Sympozjum naukowe Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji surowców biologicznych
O konferencji
   
18.11 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce tajnych posiedzeń naukowych PAU
w czasie okupacji niemieckiej
Kraków, ul. Warmijska 5
Zaproszenie
   
18.11 Otwarcie wystawy
Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności
Archiwum Nauki PAN i PAU, ul. Św. Jana 26
Zaproszenie
   
19.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
   
19-21. 11
Tomaszowice
IV Debata PAU
Finansowanie nauki
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
21.11 Debata organizowana przez Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
z okazji setnej rocznicy wydania przez monarchów Niemiec i Austro-Węgier Aktu 5 listopada 1916
Zaproszenie/plakat
   
1–2. 12 Polsko–czesko–słowacka konferencja naukowa
Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta
Zaproszenie
   
15.12 Sesja naukowa
GERARD LABUDA - PIERWSZY PREZES ODRODZONEJ PAU. W STULECIE URODZIN
Organizator: Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Zaproszenie, plakat
   
17.12 Konferencja naukowa
Sprawa mordu na profesorach lwowskich nadal jest otwarta
Współorganizator: Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Collegium Maius UJ, Sala im. Michała Bobrzyńskiego