Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2013

 

 

7–9.01 Cracow Epiphany Conference
ON THE PHYSICS AFTER THE FIRST PHASE OF THE LHC
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona konferencji
   
22.01 Konferencja
Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski
Małopolski Szlak Powstania Styczniowego

Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
10-16.02 49. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej
Strona konferencji
   
21–22.02 Konferencja naukowa
POWSTANIE STYCZNIOWE – Odniesienia, Interpretacje, Pamięć
Program
   
21–24.02 Sesja naukowa
3rd Cracow Maya Conference: Mesoamerican Writing Systems
Program
Fotorelacja
   
6.03 Seminarium: Profesor Michel Spiro - LHC, CERN and the two infinities
Organizatorzy: Ambasada Republiki Francuskiej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Francuski w Polsce
Zaproszenie
Fotorelacja
   
15.03 Obchody Święta Narodowego Węgier
zorganizowane przez Ambasadora Węgier w Warszawie Ivána Gyurcsíka
pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy
oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
Współorganizatorzy: Centrum Węgierskie w Krakowie, Cracovia Andante,
Polska Akademia Umiejętności, Węgierski Instytut Kultury
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
22.03 Sesja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika w pierwszą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
23.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
8-12.04
Wrocław
Spring School of Spectroscopic Data Analyses
Determination of Atmospheric Parameters of B, A, F and G type stars
Strona konferencji
   
10.04 Sesja naukowa
Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych
Program
Fotorelacja
   
12.04 Sesja poświęcona pamięci
Profesora Jerzego A. Janika (1927–2012)
w pierwszą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
22–26.04
Lublin
XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów
HistoriaTradycjaNowoczesność
Zaproszenie
Program
Strona internetowa
   
24–27.04 13. Dni Tischnerowskie
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Myśli Józefa Tischnera,
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie i program
   
6.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Andrzej Zoll
Nagroda w 2013 oraz fotorelacja z uroczystości
   
16-17.05 XVII Krakowska Konferencja Metodologiczna
17th Kraków Methodological Conference
The Normative Mind. Dimensions of Decision-Making

Strona konferencji
   
16-22.05 Wystawa
Moda w XIX-wiecznym świecie islamu a ówczesne konflikty społeczno-kulturowe
Fotografie z kolekcji hrabiego Karola Lanckorońskiego

Organizatorzy: Space Gallery i Fototeka Lanckorońskich PAU
Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach Krakow Photo Fringe 2013
Zaproszenie
   
17–19.05
Zakopane
Konferencja Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Puzzles of Development from Cell Divisions to Brain Wiring
Zaproszenie
   
24.05 Sesja Polonia medyczna dla nauki w świecie
[sesja satelitarna (nr 13)] organizowana w ramach
VIII Kongresu Polonii Medycznej. Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich
Zaproszenie i program
   
3.06 Konferencja naukowa
MŁODY CZŁOWIEK WOBEC PRACY, WYZYSKU I BEZROBOCIA
PERSPEKTYWY
FIDES I RATIO

Organizatorzy:
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio,
Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności,
Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Krakowski
Zaproszenie i program
   
5.06 Promocja książki wydanej przez PAU (w przekładzie polskim z języka estońskiego):
Raimo Pullat (czł. zagr. PAU) i Risto Pullat,
Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym
   
6-7.06 Międzynarodowa konferencja Kościół i świat współczesny
Organizatorzy: Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,
Komisja Kultury Słowian PAU, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
Informacja o konferencji
Zaproszenie i program
   
11-13.06 Sesja naukowa Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
German-Jewish Culture in Galicia: Influence, Diffusion and Transformation
Program
Fotorelacja
   
12-13.06 Konferencja
Macedonia – oblicza konfliktów w XX i XXI wieku
Historia – polityka – język – kultura – media
Zaproszenie
Program
Fotorelacja
   
14-25.06 11th CONFERENCE
RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST-CENTRAL EUROPE IN ANGLO-SAXON TEXTBOOKS
Fotorelacja
   
19-20.0619.06
Konferencja naukowa Czas zatrzymany...
Fotografie w spuściznach uczonych i twórców

Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU
Program
Otwarcie wystawy Opowieści fotografią pisane
Zaproszenie
Fotorelacje
   
20.06
Katowice
Seminarium naukowe
Bezpieczeństwo energetyczne polski – technologie dla energetyki systemowej
Organizatorzy: Komisja Nauk Technicznych PAU;
PAN: Komitet Problemów Energetyki, Komitet Termodynamiki i Spalania, Komitet Górnictwa;
Główny Instytut Górnictwa
   
21.06 Sesja naukowa poświęcona Adamowi Krzyżanowskiemu
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
22.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
28.06–7.07
Zakopane
53. Cracow School of Theoretical Physics
Conformal Symmetry and Perspectives in Quantum and Mathematical Gravity

Strona konferencji
   
9-12.09 Sesja naukowa
9th International Whitehead Conference

Society and Process – from Theory to Practice
Plakat konferencji
Strona konferencji
   
20.09 Sesja naukowa w 100 rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Ewy
Organizatorzy: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności,
Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii
Zaproszenie i program
   
20-21.09 Konferencja naukowa w 600 lecie unii horodelskiej
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie horodelskiej
Strona konferencji oraz fotorelacja
   
23-24.09 Konferencja naukowa
Młoda polska emigracja w UE
jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych

Plakat konferencji
Strona konferencji - EuroEmigranci.pl
Fotorelacja
   
25.10 Sesja naukowa Wydziału I Filologicznego PAU
313–2013 EUROPA: z czego wyrasta i ku czemu zmierza
Zaproszenie
Fotorelacja
   
15.11 Posiedzenie Naukowe Na różnych drogach nauki...
Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX wieku
Zaproszenie i program
oraz otwarcie wystawy By wznieść się ponad szczyty...
Zaproszenie
Fotorelacje
   
16.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
16-18. 11
Tomaszowice
I Debata PAU
Oceny Nauki
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
25.11 Sesja naukowa
Józef Szujski (1835–1883)
Zaproszenie i program
   
28.11 Sesja naukowa
Nauki o antyku a problemy kultury
Zaproszenie i program
   
6.12 Sesja naukowa
z okazji jubileuszu 90. rocznicy urodzin profesora Witolda Mańczaka
Zaproszenie i program
   
6–7.12 VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera
Organizatorzy: Komisja Filozofii Nauk PAU, Wydział Filozoficzny UPJPII
Program