Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2011

 

 

10-12.01 Cracow Epiphany Conference
ON THE FIRST YEAR OF THE LHC

Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
14-15.01 Sesja naukowa 350-lecieUniwersytetu Lwowskiego
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
5.03 Wizyta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesor Barbary Kudryckiej
Fotorelacja
   
18.03 Biblioteka Naukowa PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Otwarcie wystawy ekslibrisów Secesja Młoda Polska Art Déco
Fotorelacja
   
19.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
13-14.05 Sesja naukowa
Problemy kultury w twórczości Fiodora Dostojewskiego
zorganizowana przez Katedrę Rosyjskiej Kultury Nowożytnej, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ,
Komisję Kultury Słowian PAU, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Fundacji „Russkij mir”
   
16.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Maciej W. Grabski
Nagroda w 2011 oraz fotorelacja z uroczystości
   
19-20.05 XV Krakowska Konferencja Metodologiczna
The Emotional Brain: From The Humanities to Neuroscience and Back Again
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
27.05 Międzynarodowa konferencja Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Dynamic Structure of the Cell Nucleus
Program
Fotorelacja
   
17.06 Posiedzenie naukowe i otwarcie wystawy
Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937–2010)
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Archiwum Nauki PAN i PAU, Polskie Towarzystwo Matematyczne
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
17-18.06

Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
;
Komisja Kultury Słowian PAU; Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
Konferencja międzynarodowa
Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata
Program i relacja

 

 

18.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
7-11.09 III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
Młodzież polska na Obczyźnie – zadania edukacyjne
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie
   
18–24.09 Strangeness in Quark Matter
   
26–27.09 XVI Seminarium „Nauka–Religia–Dzieje”, Castel Gandolfo–Lublin–Kraków
Wiedza, Prawda, Wolność

Fotorelacja
   
29.09-1.10
Praga
Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World
Strona konferencji
   
14-15.10 X DNI DŁUGOSZOWSKIE W KRAKOWIE
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
17-19.10
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM / The 8th SKAM Workshop
Retusz jak i dlaczego? Wielperspektywiczność elementu twardzowego
Retouch how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM
Program
   
20.10 Prezentacja albumu Janiny Kraupe: Grafika 19461949
oraz dwóch tomików poezji i prozy poetyckiej Adama Korpaka: Okruchy czasu i Aforyzmy przy goleniu
Zaproszenie
Fotorelacja
   
21.10 Sesja naukowa Dzieło niedokończone… Wokół myśli abp. Józefa Życińskiego
Organizatorzy: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności,
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Fotorelacja
   
24.10 Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisja Historii Nauki PAU
II konferencja z cyklu Archiwa, biblioteki, muzea w dobie digitalizacji
Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
25–26.10 Książę Adam Jerzy Czartoryski mąż stanu
Konferencja w 150. rocznicę śmierci
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
7-8.11 Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce.
Przeszłość, stan obecny i perspektywy

Program
Fotorelacja
   
15–16.11 Sesja naukowa Język polski – jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi.
W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny

Organizatorzy: Katedra Dialektologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Polska Akademia Nauk – Oddział w Łodzi,
Komitet Językoznawstwa PAN, Polska Akademia Umiejętności, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
   
18.11 Posiedzenie Naukowe oraz otwarcie wystawy
Żyjąc dla idei... Roman Dyboski (1883–1945), Władysław Tarnawski (1885–1951)
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
19.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
28-30.11 Workshop on QCD and diffraction at the LHC
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Fizyki Jądrowej, Politechnika Krakowska
Strona internetowa
   
1-2.12 Konferencja Corded Days in Cracow
Organizatorzy: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie
oraz Komisja Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności
Program
Fotorelacja