Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2006

 

 

3-7.01 CRACOW EPIPHANY CONFERENCE
ON NEUTRINOS AND DARK MATTER
Strona konferencji
   
6-11.02 42 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej w Lądku Zdroju
   
3-4.03 Konferencja poświęcona Profesorowi Estreicherowi JR w 100-lecie jego urodzin
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i Polska Akademia Umiejętności
   
7-9.03 Międzynarodowa konferencja poświęcona kulturom lendzielskiej i polgarskiej
Fotorelacja
   
18.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
22-25.03 Zgromadzenie Ogólne ALLEA
   
7.04 Osiedlanie się dzikich zwierząt w miastach przyczyny i skutki
Komisja Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych, Instytut Nauk o Środowisku UJ,
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
   
21.04 Sesja Wydziału I Filologicznego PAU
Wacław Borowy (18901959). Uczony – Humanista
   
14-17.05 19te Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Statystycznej
Strona internetowa
   
18-19.05 X Krakowska Konferencja Metodologiczna
Człowiek: Twór Wszechświata Twórca nauki
Strona internetowa
   
22.05 Sesja naukowa w 10-lecie śmierci prof. Mieczysława Klimaszewskiego
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Komisja Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie
Fotorelacja
   
27.05-5.06 Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej, kurs XLVI, 2006
Strona internetowa
   
8-10.06 Konferencja Naukowa
Józef Kremer (18061875). W 200. rocznicę urodzin
   
24.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
3-8.07 Międzynarodowa Konferencja
Fizyka LHC 2006
Strona konferencji
   
6-9.09 II Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
14-16.09 Konferencja naukowa
Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej:
od nowożytności do postnowoczesności

zorganizowana przez Komisję Wschodnioeuropejską Polskiej Akademii Umiejętności
oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fotorelacja
   
23.09 Sesja naukowa
w 110 rocznicę urodzin profesora Tadeusza Ważewskiego
zorganizowana przez Komisję Historii Nauki PAU, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Fotorelacja
   
9-11.10 Warsztaty robocze
HEP Networking, Grid and Digital Divide Issues for Global e-Science
Strona internetowa
   
17.10 Sesja naukowa
Julian Klaczko krytyk literacki, pisarz polityczny, badacz sztuki
   
21.10 Sesja naukowa Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
oraz Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
Choroby układu moczopłciowego suk i kotek
   
18.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU
Program i fotorelacja
   
1-2.12 Spotkanie promocyjne z okazji zakończenia po 55 latach reedycji dwujęzycznej dzieła Jana Długosza
Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
Fotorelacja
   
12-13.12 Konferencja
Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego