Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2021

 

 

26-28. 04 Ogólnopolska konferencja naukowa
Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze
plakat
program
abstrakty
o konferencji
   
28.05 Sympozjum on-line Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii
Neuroendokrynologia w aspekcie COVID-19
współorganizator: Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaproszenie
program
   
25–26. 06 Konferencja
Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych
(z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)
materiały konferencyjne / abstrakty
więcej o konferencji
plakat
program
wydarzenie na Facebooku
dostępne nagrania: https://youtube.com/playlist?list=PLR_ov-3cbgk89hppe4F-K-z1f4xF9qfPO
   
14–17. 09 Cykliczna konferencja międzynarodowa
Dickstein Forum
więcej
plakat
second call
program
abstrakty
   
24–25. 09
Białystok
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Gabriela Zapolska
Biografia – Estetyka – Idee

zaproszenie
   
19–20. 10 Konferencja
Na drodze ku demokracji
– przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach
po upadku komunizmu i rozpadzie państw federacyjnych
więcej  |  read more
program  |  programme
plakat konferencji
strona konferencji - wykłady online
   
19–20. 10 XXVII Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Conference
“Statistical Methods in Modern Economy – Theory and Applications”
Komisja Nauk Ekonomicznych PAU, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
więcej
   
21–22. 10 Krakowska Konferencja Etnograficzna
Metodologie, praktyki, teorie
więcej
plakat
program
   
5–6. 11 Konferencja
Po pandemii - wnioski i zalecenia ergonomiczne
więcej
plakat
program
   
8-9. 11 II. Konferencja naukowa z cyklu:
Medialne i transmedialne procesy narracyjne w komunikacji społecznej
Transmedialne i multimodalne dyskursy i narracje w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku
zaproszenie
plakat
program
   
18-19. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Artificem commendat opus
Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
transmisja (YouTube)
strona konferencji
facebook (wydarzenie)
   
26.11 Otwarcie wystawy
W POSZUKIWANIU PIĘKNA PRZYRODY
Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego
Archiwum Nauki PAN i PAU
zaproszenie
plakat
   
16-17. 12 Philosophy in Informatics VI
Frontiers of philosophy of computing and information
invitation
website