Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2005

 

 

6-8.01 Cracow Epiphany Conference
On Hadron Spectroscopy
Strona konferencji
   
28.04 Konferencja naukowa
OD ANKONY DO BOLONII
Działania 2 Korpusu Polskiego w regionie Marche i w Emilii–Romanii
   
11.05 Sesja naukowa
W 70 rocznicę śmierci Naczelnika Państwa. Józef Piłsudski – wyobraźnia i dzieło polityczne
Komisja Środkowoeuropejska PAU, Instytut Historii UJ,
IPN Oddział w Krakowie, Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego,
Społeczna Szkoła Podstawowa nr. 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie
Fotorelacja
   
16-17.05 Krakowski Festiwal Nauki
IX Krakowska Konferencja Metodologiczna Struktura i Emergencja
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
   
18.05 Kobiety w konspiracjach Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej
Memoriał Generał Marii Wittek Koło w Krakowie,
Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz WSK w Toruniu,
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie,
Polska Akademia Umiejętności
   
3.06 Sesja poświęcona pamięci Profesor Haliny Krzanowskiej
Komisja Embriologii i Morfologii PAU, Wydział nauk Biologicznych PAN,
Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu Instytutu Zoologii UJ
   
17.06 Historia Zbiorów archeologicznych AU i PAU i ich dalsze losy
Polska Akademia Umiejętności i Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Fotorelacja
   
18.06 Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Fotorelacja
   
5-8.09
Kraków-
-Radom
56th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions
56 Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych
Fotorelacja  (PAU - 6 IX)
   
8-11.09 I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
Polska Akademia Umiejętności oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
   
20.09 International Conference Jan Baudouin de Courtenay (18451929) Linguist, Publicist, Man
Międzynarodowa konferencja Jan Baudouin de Courtenay (18451929) – Lingwista, Publicysta, Człowiek
Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński
Fotorelacja
   
26-28.09 Międzynarodowa konferencja naukowa
700 lat Żydów w Krakowie

Polska Akademia Umiejętności i Katedra Judaistyki UJ
Fotorelacja
   
6.10 Terre e Libertà – Ziemie i Wolność (Włochy i Polska od XIX w. do zjednoczenia Europy)
Polska Akademia Umiejętności – Wydział II, Włoski Instytut Kultury w Krakowie,
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Włoskiej im. Francesco Nullo, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
Fotorelacja
   
12-15.10 Konferencja Lekarzy Weterynarii
   
21-22.10 Konferencja naukowa
Wierchy. Góry w historii i cywilizacji Europy Środkowej
   
18.11 Obchody 140-lecia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności
   
19.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU
Program i fotorelacja
   
24-25.11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Polskie i ukraińskie badania geologiczne (20042005) w Staruni
na obszarze występowania nosorożców włochatych i innych wymarłych kręgowców
   
30.11 Konferencja Komisji Nauk Rolniczych
Badania nad rozrodem ryb. Stan obecny i kierunki badań