Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2009

 

 

5-7.01 Cracow Epiphany Conference on Hadron Interactions at the Dawn of LHC
Dedicated to the memory of Jan Kwieciński
Strona konferencji
   
28.01 Debata naukowa poświęcona wkładowi Wielkiej Emigracji
w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej
i Katedra Historii XIX Wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
   
7.02 Sesja w 100-lecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego
Program
Fotorelacja
   
9.02 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatką Nagrody została Pani Janina Ochojska-Okońska
Nagroda w 2009 oraz fotorelacja z uroczystości
   
20.03 Otwarcie wystawy Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
Z Fototeki Lanckorońskich
w 80. rocznicę przekazania Polskiej Akademii Umiejętności
zbioru fotografii naukowych przez Karola Lanckorońskiego
Zaproszenie
   
21.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
15.05 Seminarium poświęcone prezentacji i analizie polityki naukowej Unii Europejskiej
w kontekście tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)
zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński
Strona internetowa
   
18-19.05 XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna
Ewolucja wszechświata i ewolucja życia
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
Program
   
19.05 Wojewoda Małopolski oraz Polska Akademia Umiejętności:
Spotkanie członków PAU i gości honorowych z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim
z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce
oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej
Fotorelacja
   
28.05 Sesja naukowa z okazji jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratrów Polsce
Program
   
29-30.05 Sympozjum Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Akademii Umiejętności
ku czci profesora Jana Łopuszańskiego
Program
   
31.05–10.06
Zakopane
XLIX Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej pt. Non-perturbative Gravity and Quantum Chromodynamics
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności,
we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN oraz Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Strona internetowa
   
1.06 Fundamentalizm i postnowoczesność
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”,
Wydział I Polskiej Akademii Umiejętności, Urząd Miasta Krakowa
Zaproszenie i program
   
8.06 Konferencja naukowa Armenica Cracoviensia
Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności,
Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Program
   
19.06 Posiedzenie naukowe i otwarcie wystawy w 40. rocznicę śmierci Zenona Klemensiewicza
Romantyk i pozytywista. Zenon Klemensiewicz (1891–1969)
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
20.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
6-7.07 Warsztaty Humanism, Education, and School Philosophy
jedne z serii międzynarodowych warsztatów realizowanych w latach 2009-2010
w ramach projektu Międzynarodowej Unii Akademii:
Central European networks of intellectual reformers in the mid-seventeenth century
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Academy of Sciences of the Czech Republic,
the Hungarian Academy of Sciences and the Slovak Academy of Sciences, University of Oxford
   
3-6.08 The Development of Geological Cartography in Central Europe till 1820
   
16.10 Sesja naukowa organizowana przez NCBiR, UJ, IFJ PAN oraz Komisję Astrofizyki PAU
pt. Astrofizyka cząstek w Krakowie
   
23-24.10 Sesja naukowa MEMORIA ET HISTORIA
Organizatorzy:
Polska Akademia Umiejętności, Węgierska Akademia Nauk, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie
 
9-14.11 XIV Europejska Konferencja Majologiczna
Organizowana przez: PAU, WAYEB, UJ
Plakat
Program
 
13.11 Posiedzenie naukowe oraz otwarcie wystawy
z okazji 20. rocznicy wznowienia działalności Polskiej Akademii Umiejętności, poświęcone "Ojcu i Synowi":
syndykowi PAU w latach 1917–1950 Józefowi Skąpskiemu sen. (1868–1950)
i sekretarzowi generalnemu PAU w latach 1989–1994 Józefowi Skąpskiemu jun. (1921–1998)

Zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
 
14.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
25-26.11 Międzynarodowa sesja
Metropolita Andrzej Szeptycki – człowiek Kościoła, działacz społeczny, mąż stanu
zorganizowana przez Fundację Rodu Szeptyckich, Polską Akademię Umiejętności,
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
Fundację im. Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej,
Katedrę Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Program
   
11.12 Spotkanie zorganizowane przez Ambasadę Republiki Litewskiej w Polsce
oraz Polską Akademię Umiejętności
Na skrzyżowaniu kultur polskiej i litewskiej
poświęcone twórczości Józefa Albina Herbaczewskiego