Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2007

 

 

4-6.01 Konferencja
EPIPHANY Precision Physics and Monte Carlos for LHC
Strona konferencji
   
6-7.02 Konferencja
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach.
W stulecie urodzin Joszuy Abrahama Heschela (19071972)
   
3.03 II Konferencja Estreicherowska
Straty kultury polskiej podczas II wojny światowej 19391945

Program
   
17.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
 

27.03

Sesja naukowa
Wydziału I Filologicznego oraz Komisji Filologii Klasycznej PAU
poświęcona Profesorowi Kazimierzowi Morawskiemu (1852–1925)

Program
Fotorelacja

 

27-30.03 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Stanisław Lem: horyzonty wyobraźni
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Umiejętności,
Koła Naukowego Studentów MISH UJ oraz Koła Naukowego Studentów Komparatystyki UJ
Fotorelacja
   
13-14.04 Międzynarodowa sesja naukowa
Anonim zw. Gallem i jego Kronika na tle historiografii XII wieku z perspektywy nowszych badań
Program
Fotorelacja
   
18-21.04 Konferencja Komisji Astrofizyki PAU i Obserwatorium UJ
H.E.S.S. Collaboration Meeting
   
23-26.04 Międzynarodowa sesja naukowa
w ramach programu nr 57 Moravia Magna Union Académique Internationale
Monety bizantyjskie w Europie Centralnej w wiekach od V do X
Program
Fotorelacja
   
4.05 Międzynarodowa konferencja
poświęcona postaci Brunona Schulza
na Uniwersytecie McGill w Montrealu
Strona konferencji
   
9.05 Sesja
Komisji Historii Nauki PAU i Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
215. rocznica założenia przez Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie
   
17-18.05 XI Krakowska Konferencja Metodologiczna
Prawa przyrody

Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
i Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
Fotorelacja
   
24.05 Promocja książki
Zdzisław Jan Ryn, Ignacy Domeyko. Kalendarium życia
oraz wystawa Mapy, rękopisy i autografy Ignacego Domeyki ze zbiorów PAU
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza
Fotorelacja
   
25-26.05

Konferencja naukowa
Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ i Komisji Kultury Słowian PAU
oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze
Fotorelacja

 

29.05 Sesja Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN
KRAKÓW – POTRZEBA WIZJI, POTRZEBA PLANU
Fotorelacja
   
9-13.06
Główny
Kampus UW
Konferencja
PLANCK 07 From the Planck Scale to the Electroweak Scale
Dziesiąte Spotkanie Europejskie współfinansowane przez Uniwersytet Warszawski i PAU
   
15.06 Sympozjum
Katedry Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie
oraz Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Rozród koni
poświęcone pamięci prof. dr. hab. Władysława Bielańskiego w 25 rocznicę śmierci
Fotorelacja
   
22.06
Archiwum
Nauki
PAN i PAU
Wystawa
Między Krakowem a Pragą
Tadeusz Kowalski (18891948) – Jan Rypka (18861968) – Bedřich Hrozný (18791952)

- Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów
Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
Archiv Akademie Věd České Republik, Ústav Dějin a Archiv Univerzity Karlovy
Wystawa prezentowana w związku z wydaniem książki
Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym
   
23.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
26.10 Sesja Naukowa pt. Panorama Uczonych
połączona z promocją książki Po drogach uczonych
zawierającej rozmowy z członkami PAU, przeprowadzone przez Andrzeja Kobosa
Fotorelacja
   
15.11 Konferencja naukowa
Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki
Program
   
16.11 Konferencja naukowa Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?
Wystawa Od intuicji do kierunków badań. Marian Mięsowicz (1907–1992) w stulecie urodzin
Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisja Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski SAP
Fotorelacja z otwarcia wystawy
   
17.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
23.11 Sesja naukowa
100-lecie urodzin Profesora Mariana Mięsowicza
Program sesji
Strona internetowa
Fotorelacja
   
27-28.11 I Krakowska Konferencja Młodych Judaistów
Żydzi i judaizm - przeszłość i teraźniejszość
Program
   
30.11 Sesja z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Wincentego Pola (1807–1872) poety i geografa
Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński
Program
Fotorelacja
   
4.12 Konferencja naukowa
Pięćdziesiąta rocznica powrotu Ołtarza Mariackiego "na swoje miejsce"
Program
Fotorelacja
   
5.12 Sesja naukowa z okazji ćwierćwiecza wyniesienia do chwały ołtarzy
przez sługę Bożego papieża Jana Pawła II świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego)
Program
Fotorelacja
   
6-7.12 Instytut Zootechniki - PIB, Instytut Genetyki Człowieka PAN,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Polska Akademia Umiejętności
Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt
zorganizowana w ramach sieci naukowej Biotechnologia Rozrodu Zwierząt
sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współudziale:
Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN,
Polskiej Fundacji Odtworzenia Tura
Program konferencji