Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2015

 

 

8–10.01 XXI Cracow Epiphany Conference
ON FUTURE HIGH ENERGY COLLIDERS
Strona internetowa
Fotorelacja
   
19–20.02 Sesja naukowa 4th Cracow Maya Conference Into the Underworld:
Archaeological and anthropological perspectives on the afterlife in the Pre-Columbian Americas
Program
   
20.03 Otwarcie wystawy Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty z lat 2010–2014. Dar dla Gabinetu Rycin
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU
Więcej informacji oraz fotorelacja
   
21.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
4.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Jerzy Limon
Nagroda w 2015 oraz fotorelacja z uroczystości
   
22-23.05 Sesja naukowa Perspectives in Medical Biotechnology
Organizatorzy:
Polska Akademia Umiejętności, Polish Cell Biology Society, Polskie Towarzystwo Biochemiczne,
Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
International Associated Laboratory (LIA) JU-CNRS
Fotorelacja
   
29.05 Sesja naukowa
Progress in Cell Biology: Mitochondria and Chloroplasts
Organizator: Komisja Embriologii i Morfologii PAU
Współorganizator: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Zaproszenie, plakat, program
Fotorelacja
   
11-13.06 Konferencja naukowa
Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-19th century to World War II
O konferencji
Program
Strona internetowa
Fotorelacja
   
11-27.06 13TH CONFERENCE  RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST–CENTRAL EUROPE
IN ENGLISH–LANGUAGE ACADEMIC TEXTBOOKS
Zdjęcia z 16.06.2015 (PAU)
   
19.06 Otwarcie wystawy  Wspólnota umiłowania nauki
200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie
Foto- i wideorelacja
   
20.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Fotorelacja
   
20-28.06 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Cracow School of Theoretical Physics, LV Course, 2015
Particles and resonances of the Standard Model and beyond
Strona internetowa
   
4.08 Otwarcie wystawy „200. rocznica powołania TNK” na Plantach krakowskich
Zaproszenie
Foto- i wideorelacja
   
1-5.09

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
23rd Low x Meeting
Sandomierz
Strona internetowa
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk - Instytut Fizyki Jądrowej,
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutniczna, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   
16-18.09
(Zakopane)
VII międzynarodowa konferencja
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, badania naukowe i dydaktyka
Organizatorzy:
Polska Akademia Umiejętności, Zakład Mechanizacji Prac Leśnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   
27–30.09 XIV Sympozjum
Wpływ Wibracji na Otoczenie
Kraków – Nowy Wiśnicz
Strona internetowa
   
3.10 Sesja naukowa
From particle physics to biological modeling: in search of beauty in nature
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo Hutnicza
Plakat
   
16.10 Sesja naukowa
Humanistyczne pasje polskich przyrodników XIX–XX w.
Komisja Historii Nauki PAU, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Sekcja Historii Nauk Humanistycznych,
Sekcja Historii Nauk Przyrodniczych, Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego,
Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ
Zaproszenie i program
   
21.10 Konferencja naukowa
80 lat Polskiego Słownika Biograficznego. Dorobek i problemy biografistyki narodowej
Organizatorzy: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie i program
   
23-24.10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Parlamentaryzm Korony i Litwy (XV-XVIII wiek)
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizator: Instytut Historii Litwy w Wilnie
Zaproszenie i program, informator, plakat
Fotorelacja
   
5.11 Uroczystość przekazania przez Panią Annę Żulińską papierów rodziny Żulińskich
pochodzących z XIX i XX w., w tym dokumentów Tadeusza Żulińskiego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
Zaproszenie
   
6.11 Sesja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
The “Polgar island” (Eastern Hungary): environment, settlement structure and interregional contacts
from the Middle Neolithic to the Copper Age
   
14.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Fotorelacja
   
14–16.11
Tomaszowice
III Debata PAU
Meandry kariery naukowej
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
16–17.11 Konferencja
Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność
Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki, kultury i narodu
Organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności
Miejsce konferencji: Akademia Ignatianum w Krakowie
O konferencji, plakat/program
   
18-20.11 Międzynarodowa konferencja naukowa  Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizatorzy: Instytut Historii UJ, Instytut Społeczeństwa Uniwersytetu im. Hrynczenki w Kijowie
Program konferencji, o konferencji, informator, plakat, program panelu młodych historyków
Fotorelacja
   
20-21.11

Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności
Ergonomia wobec nowych technik i technologii
Program

   
26-27.11 Międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja naukowa
Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego
Загрози – виклики – шанси європейської безпеки
Organizatorzy:
Polska Akademia Umiejętności
Instytut Państwa i Prawa im. Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Program, informator, plakat
Fotorelacja, sprawozdanie z konferencji w PAUzie Akademickiej
   
4–5.12 Międzynarodowa naukowa konferencja  Słowianie – Problemy Geokultury
Organizator: Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej UJ
Współorganizatorzy: Komisja Kultury Słowian PAU, Prawosławna Parafia Zaśnięcia NMP
Plakat
Fotorelacja
   
8.12 Debata o problemach społecznego ruchu naukowego w dzisiejszej Polsce
Fotorelacja
   
9–10.12 Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie, program, plakat, informator, informator (wer. ang.)
Strona internetowa - tnk.krakow.pl
Foto- i wideorelacje
   
9.12 Otwarcie wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU
Wznosząc gmach narodowej wiedzy.
200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Zaproszenie
Strona internetowa - tnk.krakow.pl
Foto- i wideorelacja
   
18.12 Jubileusz 140-lecia Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Sesja na temat historii Towarzystwa oraz roli towarzystw naukowych w upowszechnianiu i popularyzacji nauki
Program/plakat
Fotorelacja