Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU

 

Przewodniczący Marek Krąpiec
Zastępcy przewodniczącego Dorota Nalepka
Włodzimierz Margielewski
Sekretarz Magdalena Moskal-del Hoyo

 

Komisja powstała w 1979 r. przy Oddziale PAN w Krakowie, a od roku 1993 działa przy PAU. Swoje korzenie miała w powołanym przez PAU w 1928 r. Komitecie Badań Staruńskich i w jego organie „Starunia”, ukazującym się od 1933 r. Integruje ona dyscypliny zajmujące się czwartorzędem: geologię, geomorfologię, paleontologię, archeologię i in. Organem Komisji jest rocznik „Folia Quaternaria”. Publikowane są w nim prace dotyczące paleogeografii czwartorzędu, w tym neotektoniki, aspektów paleośrodowiskowych osadnictwa prehistorycznego, paleoklimatologii, paleomalakologii i dendrochronologii. Na posiedzeniach Komisji referowane są prace dotyczące m.in. stratygrafii osadów plejstoceńskich i holoceńskich, zmian środowiska przyrodniczego, wieku i dynamiki osuwisk, warunków depozycji kred jeziornych i tworzenia się nacieków jaskiniowych.

Zobacz stronę czasopisma „Folia Quaternaria” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Marek Krąpiec
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Prof. dr hab. Leszek Marks
Prof. dr hab. Adam Nadachowski
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz
Prof. dr hab. Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Dariusz Ciszewski
Dr hab. Jacek Forysiak, prof. UŁ
Dr hab. Piotr Gębica, prof. UR
Dr Wojciech Granoszewski
Dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK
Prof. dr hab. Piotr Kittel
Dr Piotr Kłapyta
Dr hab. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, prof. AGH
Prof. dr hab. Henryk Kubiak
Dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. IAE PAN
Dr hab. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN
Dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska, prof. UŚ
Dr hab. Adam Michczyński, prof. UŚ
Dr hab. Anna Michno, prof. UJ
Dr hab. Magdalena Moskal-del Hoyo
Dr hab. Przemysław Mroczek, prof. UMCS
Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
Prof. dr hab. Dorota Nalepka
Doc. dr hab. Andrzej Obidowicz
Dr Jacek Pawlyta
Prof. dr hab. Anna Pazdur
Prof. dr hab. Andrzej Rakowski
Dr Tadeusz Sokołowski
Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, prof. IB PAN
Dr hab. Jacek Szmańda, prof. PAN
Dr hab. Jan Urban, prof. IOP PAN
Dr hab. Agnieszka Wacnik, prof. IB PAN
Prof. dr hab. Adam Walanus
Dr hab. Jarosław Wilczyński, prof. ISEZ PAN
Dr hab. Piotr Wojtal, prof. ISEZ PAN
Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Dr Jerzy Zasadni