Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Biologii Rozwoju PAU

(dawniej Komisja Embriologii i Morfologii PAU)

 

Przewodniczący Bartosz Płachno
Zastępca przewodniczącego Piotr Świątek
Sekretarz Aneta Słomka

 

Komisja powstała w 1996 r. Skupia badaczy reprezentujących wszystkie liczące się ośrodki naukowe w kraju. Służy integracji badań nad rozwojem embrionalnym oraz morfologią roślin i zwierząt. Zadaniem, jakie sobie stawia, jest – obok zwyczajnych posiedzeń – organizowanie, wspólnie z Oddziałem PAN w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych. Koszt druku abstraktów w „Acta Biologica Cracoviensia” pokrywa PAU. Inne efekty swojej działalności Komisja publikuje nadto na łamach „Folia Histochemica et Cytobiologica” oraz „Folia Morphologica”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Barbara Bilińska
Prof. dr hab. Szczepan Biliński
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Prof. dr hab. Elżbieta Pyza
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Hieronim Bartel
Prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Prof. dr hab. Alicja Boroń
Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
Prof. dr hab. Robert Hasterok
Dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ
Dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ
Prof. dr hab. Andrzej Joachimiak
Prof. dr hab. Jerzy Klag
Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
Prof. dr hab. Elżbieta Kuta
Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ
Prof. dr hab. Bartosz Płachno
Dr hab. Weronika Rupik
Prof. dr hab. Maria Słomczyńska
Dr hab. Aneta Słomka, prof. UJ
Prof. dr hab. Małgorzata Stpiczyńska
Prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz
Prof. dr hab. Piotr Świątek