Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU

 

Przewodniczący Krystyna Koziec
Zastępcy przewodniczącego

Jan Szarek
Józef Walczyk
Sekretarz Stanisław Brożek

 

Początkiem działalności Komisji był powstały w 1991 r. Zespół Naukowy ds. Rolnictwa, który w roku następnym przekształcił się w Komisję Nauk Rolniczych. W roku 2013 jej nazwa została zmieniona na: Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Działalność Komisji obejmuje organizowanie posiedzeń naukowych, a także konferencji i sesji naukowych, których materiały są publikowane przy wsparciu finansowym Polskiej Akademii Umiejętności. Działalność Komisji obejmuje następującą tematykę: nauki rolnicze (agronomia, ochrona roślin, entomologia, inżynieria rolnicza, technologia żywności i żywienia, ogrodnictwo, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt, rozród zwierząt, genetyka zwierząt, hodowla zwierząt, biotechnologia), nauki leśne (ekologia lasu, ochrona lasu, hodowla lasu, entomologia leśna, fitopatologia leśna, gleboznawstwo leśne, mechanizacja prac leśnych), nauki weterynaryjne (rozród zwierząt, andrologia zwierząt, epizootiologia, hyopatologia).
Komisja współpracuje z Akademią Georgofili we Florencji, a członkowie Komisji współpracują z wieloma zagranicznymi towarzystwami naukowymi: między innymi z International Neuroendocrine Federation, Society for Neuroscience, International Union of Forest Research Organizations.

Wybrane prace w wersji cyfrowej:

a) nauki rolnicze i weterynaryjne - genetyczne podstawy reprodukcji zwierząt (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rda.13752, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rda.13741), fizjologiczne i patofizjologiczne aspekty metabolizmu (https://doi.org/10.5603/EP.a2019.0044), hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju ptaków (https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01842),
b) nauki leśne - nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu: https://kulitl.urk.edu.pl/zasoby/181/LESNICY_KONFERENCJA.pdf, automat do skaryfikacji żołędzi wraz z identyfikacją zmian chorobowych (https://www.pimr.eu/produkt/automat-do-skaryfikacji-zoledzi-wraz-z-identyfikacja-zmian-chorobowych/), prezentacja siedlisk i ich znaczenie w gospodarce leśnej (http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/urzadzanie/atlas-siedlisk-lesnych-4.pdf/view), kornik drukarz i jego rola w lasach (http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/ochrona_lasu/kornik-drukarz-i-jego-rola-w-ekosystemach-lesnych/view).

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Krystyna Koziec
Prof. dr hab. Stefan Skiba
Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk
Prof. dr hab. Marian Tischner
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Adela Maria Adamus
Dr hab. Wiktor Adamus
Dr hab. Zbigniew Arent, prof. URK
Dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof. URK
Prof. dr hab. Józef Bieniek
Prof. dr hab. Zdzisław Boryczko
Prof. dr hab. Stanisław Brożek
Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
Prof. dr hab. Krystyna Czekońska
Prof. dr hab. Franciszek Dubert
Prof. dr hab. Andrzej Dubiel
Prof. dr hab. Teresa Fortuna
Prof. dr hab. Florian Gambuś
Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz
Prof. dr hab. Renata Kostogrys
Prof. dr hab. Andrzej Libik
Dr hab. Joanna Makulska, prof. UR
Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
Prof. dr hab. Władysław Migdał
Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski
Prof. dr hab. Marcin Rapacz
Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Prof. dr hab. Jan Szarek
Dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PIMR
Prof. dr hab. Tadeusz Szulc
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
Dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK
Dr hab. Paweł Tylek
Prof. dr hab. Józef Walczyk
Prof. dr hab. Kazimierz Wiech
Prof. dr hab. Janusz Żmija