Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2017

 

 

3.03
Katowice
Konferencja  Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego
a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – Komisja Prawnicza w Katowicach
Zaproszenie i program
   
18.03 Walne Zgromadzenie PAU 
   
5.04 Dziewiąte  SPOTKANIE Z KARLĄ
poświęcone działalności dobroczynnej i charytatywnej Karoliny Lanckorońskiej
Zaproszenie/plakat
   
21.04 Interdyscyplinarne sympozjum
poświęcone pamięci profesor Jolanty Rokoszowej w 20. rocznicę śmierci
FENOMEN MILCZENIA W KULTURZE I JĘZYKU
Organizator: Wydział I Filologiczny PAU
   
28-30. 04  Obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”
АКЦИЯ «ВІСЛА» – ЛЕМКЫ 1947–2017
Akcja „Wisła” – Łemkowie, 1947–2017
ЗАПРОШЫНЯ / ПРОГРАМ
Zaproszenie / program
Plakat 
Relacja
   
8.05
Nakło Śląskie
Konferencja naukowa
Świetność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich
Organizatorzy: Centrum Kultury Śląskiej, Komisja Historii Śląska PAU
Program
   
15.05 Konferencja
Leon Wachholz – w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci
Organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Zakład Medycyny Sądowej CM UJ
Zaproszenie i program
Strona internetowa
   
16.05 V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN
organizowane wspólnie z Komisją Geoinformatyki PAU
Teledetekcja i Geoinformatyka w Badaniach Lasów
Zaproszenie, program
Plakat
   
22.05 Uroczyste wręczenie Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Laureatem Nagrody został Profesor Krzysztof Penderecki
Nagroda w 2017 oraz fotorelacja z uroczystości
   
26.05 Konferencja  Progress in Developmental Biology
Organizator: Komisja Biologii Rozwoju PAU
Zaproszenie  |  O konferencji  |  Plakat 
Conference Info  |  Conference Programme  |  Poster Info
   
29-30.05 Konferencja
Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy
Organizatorzy: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,
Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych, Urząd Miasta Krakowa
O konferencji  |  program  |  plakat
   
1.06 Konferencja naukowa
Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej.
Zespoły ksiąg sądowych do 1831 r. w zasobach archiwalnych Ukrainy
- zaproszenie
- plakat
   
16-18. 06 Konferencja naukowa Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
(Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIASA)
PIASA 75th Annual Meeting
Invitation  |  plakat  |  program
Zaproszenie  |  o konferencji
Strona internetowa
   
19.06 Sesja naukowa  Komisji Filozofii Nauk PAU 
Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie
Marian Smoluchowski (1872-1917). Fizyk wobec wyzwań filozoficznych
Program
Plakat
   
21.06 Spotkanie Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych
(European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI)
Więcej  |  plakat
   
23.06 Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Roztocze – starożytna terra incognita? Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa
na Roztoczu Środkowym
w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne
Program
   
24.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
   
5-8. 09 The EMMI workshop
Challenges in Photon Induced Interactions
Strona internetowa
   
13-15. 09 Development of mathematics and related sciences
in Central-Eastern Europe in the 20th century

Program
   
13-15. 09
Zakopane
VIII międzynarodowa konferencja naukowa
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
Zaproszenie
   
18-22. 09 Initial Stages 2017
4th International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions
Strona internetowa
Plakat konferencji
   
29.09 IV. Konferencja Estreicherowska
w 70. rocznicę VI. podróży rewindykacyjnej do Niemiec Karola Estreichera jr.,
największego rewindykatora w historii Europy
Zaproszenie
Plakat
   
10.10 Sesja naukowa
In memoriam Prof. Jerzy Vetulani. In memoriam Prof. Krzysztof Wędzony
Zaproszenie
   
11.10 Uroczyste posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Zaproszenie
   
14-15. 10 Konferencja „Substancje toksyczne w środowisku pszczół”
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Zaproszenie
Program
   
17-21. 10 V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
Strona internetowa
   
23.10 Konferencja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
poświęcona pamięci Juliana Dunajewskiego „Prace i trudy polityczne wielkiego męża”
Zaproszenie
Plakat
   
27.10 Sesja naukowa
PROFESOR TADEUSZ ULEWICZ jako badacz dawnej literatury i kultury – w stulecie urodzin
Zaproszenie
Plakat
   
8-10. 11 Konferencja naukowa
Przemiany Polityczno-Ustrojowe, Gospodarczo-Społeczne, Kulturalno-Religijne
w Prowincji Małopolskiej w Epoce Nowożytnej
Informator
Program
Plakat
   
13.11
Warszawa
Konferencja naukowa poświęcona Prof. Januszowi Tazbirowi
Więcej
   
16-17. 11 Konferencja naukowa
Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski
Więcej o konferencji i wystawie
Zaproszenie i program
Plakat konferencji
Zaproszenie na otwarcie wystawy
   
18.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
   
18-20. 11
Tomaszowice
V Debata PAU
Nauczanie uniwersyteckie i kształcenie elitarne
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
20.11
Uniwersytet Rolniczy
III Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem
Zaproszenie
Program
Strona internetowa
   
23-24. 11 Konferencja naukowa
Między Unią Europejską a Eurazją.
Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń
Zaproszenie
Program
Plakat
O konferencji
   
24-26. 11 Konferencja naukowa  650 lat Prokocimia
Plakat
Strona internetowa
   
28.11 Konferencja Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Podręczniki szkolne w Polsce
Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość
Zaproszenie
Plakat
   
4.12 Konferencja naukowa
Stanisław Tarnowski – człowiek, uczony, polityk
w setną rocznicę śmierci (1917–2017)
Zaproszenie
Plakat