Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2023

 

 

10.01 Sesja Komisji Historii Sztuki PAU
Twórczość Jana Bukowskiego. W 150. rocznicę urodzin artysty
- zaproszenie/program
   
16.02 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika
150-lecie pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności
wykład Profesora Michała Kokowskiego
Dlaczego nadal interesuje nas Mikołaj Kopernik?
- plakat
nagranie ze spotkania:
https://www.youtube.com/@PAUKrakow/streams
   
8.03 Sympozjum naukowe Dziedzictwo dawnej Rusi
dedykowane pamięci Prof. Ryszarda Łużnego
- plakat
- program
   
11.03 Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Część publiczna: wykład prof. Jerzego Hausnera
O wiarygodności ekonomicznej państwa i nie tylko
wykład online:
https://www.youtube.com/watch?v=Jp9-WrMj7Os
   
15.03 Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Historia botaniki
- plakat
- program
   
15.03 Komisja Historii Nauki PAU i Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
Thomas Samuel Kuhn versus  Nicolaus Copernicus and the Copernican revolution
550th Anniversary of the Birth of Nicolaus Copernicus
- plakat
- program
   
27-30. 03
Zakopane
XXVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła
Chów i hodowla bydła wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społeczno-środowiskowych
- strona konferencji
- więcej
   
19.04 Sesja hybrydowa
Karol Olszewski chemik i jego dziedzictwo
- plakat/program
   
26–27. 04 Konferencja naukowa współorganizowana przez Katedrę Komparatystyki WP UJ oraz PAU
Dioskurowie: zgoda, przyjaźń, braterstwo
- plakat/program
- więcej
   
17–18. 05 Od informacji do inspiracji.
Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii
- więcej
- plakat/program
   
19.05 Sympozjum naukowe
Roman Ingarden w przestrzeni słowa
organizowane z okazji 130. rocznicy urodzin
Romana Witolda Ingardena
- plakat/program
   
17-23. 09
Zakopane
63. Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej
63. Cracow School of Theoretical Physics
http://th-www.if.uj.edu.pl/school/2023/
https://www.ptf.net.pl/node/337
   
28–30. 09 Art History and its Institutions in the Austro-Hungarian Empire
Konferencja ma charakter jubileuszowy związany z obchodami 150-lecia powstania
Komisji do Badania Historii Sztuki Akademii Umiejętności w 1873 roku
- program
- plakat
- o konferencji
   
28.09 Konferencja naukowa
Aleksander Brückner - sylwetka uczonego
- zaproszenie
29.09 Uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków
śp. prof. Aleksandra Brücknera
- zaproszenie
od 30.09 Wystawa w Bibliotece Narodowej
Brückner. Średniowiecze odzyskane
- więcej
   
29–30. 09
Katowice
Międzynarodowa konferencja naukowa
Nuncjatury apostolskie w systemie nowożytnej dyplomacji (XV-XVIII w.)
Rzeczpospolita – Europa – świat

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Polska Akademia Umiejętności,
Akademia Ignatianum w Krakowie
- więcej
- program
   
19.10 Otwarcie wystawy 
Między Krakowem a Pragą - między dwoma archiwami
Archiwum Nauki PAN i PAU
- zaproszenie
   
25–27. 10 I Kongres Geoinformacyjny
X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne
współorganizator: Komisja Geoinformatyki PAU
- program kongresu
- strona internetowa
   
26–27. 10 I Krakowska Konferencja Epigraficzna
współorganizator: Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
- zaproszenie/program
   
7–8. 11 Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Wolność – odpowiedzialność – bezpieczeństwo w języku i postawach Polaków w XXI wieku
- plakat
- program
   
16–18. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Cracoviae: Ex Officina Typographica - 550 lat drukarstwa krakowskiego
organizator: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
- strona konferencji
- strona (wydarzenie) na facebooku
- plakat
- program i abstrakty
   
18.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład Profesora Aleksandra B. Skotnickiego
Kopernik w Krakowie i Kraków Kopernikowi
https://www.youtube.com/watch?v=iH4JZmaW3o0
   
23–24. 11 Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia jako przestrzeń rywalizacji mocarstw –
historia i teraźniejszość
- więcej
- program
   
24.11 X Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Tendencje zmian na rynku pracy w ujęciu ergonomicznym
- więcej
- program
   
28.11 Sympozjum  Edukacja – czas na zmiany. Część I: Nauki przyrodnicze
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych oraz Komisja Biologii Rozwoju PAU
- więcej
- program i abstrakty
   
1-2. 12 Frontiers of Artificial Intelligence – Philosophical explorations
- więcej
   
6.12 Kwartalna Konferencja Naukowa Komisji Historii Nauki PAU
Historia kształtowania się systemu opieki medycznej i rehabilitacji w Polsce po I i II wojnie światowej
w kontekście potrzeb zdrowotnych populacji w latach 1918–1939 i 1945–1970

- program