Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2022

 

 

26.01 Sesja naukowa połączona z prezentacją książki
Język „okrągły jak pomarańcza”…
Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin
zaproszenie i program sesji
   
18.03 Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z Historii kultury uzdrowiskowej
program
   
23.03 Konferencja naukowa
Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) In memoriam
plakat
program
   
13.04 Seminarium
Geoinformatyka w Polsce – początki
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
zaproszenie
   
22.04 Konferencja naukowa
Renata Dutkowa (1927–2015)
Uczona, archiwistka, organizatorka nauki
zaproszenie i program
22.04 Otwarcie wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU
Z pasji do nauki. Renata Dutkowa (1927–2015)
zaproszenie
   
18.05 Sesja naukowa Komisji Neofilologicznej PAU poświęcona śp. Profesorowi Jerzemu Limonowi
angliście, znawcy kultury średniowiecza i renesansu, szekspirologowi,
teatrologowi i twórcy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Sesja połączona z promocją książki Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)
zaproszenie/plakat
   
19-21. 05 XXXIV Konferencja Embriologiczna
Rośliny - Zwierzęta - Człowiek
o konferencji
www.izibb.binoz.uj.edu.pl/konferencje
   
25.05 Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z Historii Myśli Geopolitycznej
program
   
21.06 Komisja Medioznawcza PAU: II Sympozjum Metodologiczne
Jak badać etykę mediów i etykę w mediach
program
   
21.06
Białystok
Vilnius
Jubileuszowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Adam Mickiewicz i romantycy wobec tradycji wileńskiego środowiska filologicznego (1795-1864).
Osobowości - Idee - Dzieła - Konteksty europejskie
współorganizator: Wydział I Filologiczny PAU
plakat
program
   
22.06 III Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z kart historii nauki i jej metodologii
zaproszenie
program
   
27.06 Konferencja  Między naturą a historią. Naukowe pasje prof. Jana Mariana Włodka
Konferencja w 10. rocznicę śmierci
Organizatorzy: Komisja Historii Nauki PAU, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
fundacjawlodkow.org.pl
   
5.09 W 50. rocznicę czechosłowacko-polskiej wyprawy na wulkan Cotopaxi
zaproszenie
program
   
12.09 Conference
The Structure of Scientific Revolutions (1962) by T.S. Kuhn versus science studies: the Polish context
zaproszenie
   
14-16. 09 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
badania naukowe i dydaktyka
zaproszenie
program
   
22.09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Adam Mickiewicz i Ukraina
formuła hybrydowa (stacjonarnie w Białymstoku i Kijowie)
zaproszenie
program
   
28-30. 09 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
program
strona internetowa
   
7-8. 10 Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Jerzego Jurkiewicza
Quantum Gravity and More
program
   
18–20. 10 Jubileusz 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Świat w obliczu nowych wyzwań
jubileusz.pau.krakow.pl
   
4-5. 11 IX Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Współczesne problemy gospodarki odpadami w ujęciu ergonomicznym
o konferencji
program
   
17-18. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Explicitus est liber
Dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800
program i abstrakty
strona konferencji
   
17-18. 11 25th Cracow Methodological Conference
SYMMETRY: BETWEEN PHYSICS, MATHEMATICS, PHILOSOPHY AND ART
program
   
 22.11 Konferencja
Pisarstwo podręcznikowe
Akademia Umiejętności na rzecz edukacji
zaproszenie
program
   
23.11 Naukowa konferencja online
100-lecie Związku Polaków w Niemczech
zaproszenie
program
   
25.11 Sympozjum naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Badania organizmów żywych − aspekty
naukowe, etyczne i prawne
program
   
30.11 Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Uwagi o kształtowaniu się środowiska historyków matematyki w Polsce od II połowy XX w.
program
   
1.12 Information and Computing in Nature:
Philosophical Perspectives
program
abstracts
   
7-9.12 Wydział I PAU i Wydział Polonistyki UJ
Romantyzm i tradycja romantyczna
w kulturze literackiej,
artystycznej i intelektualnej Krakowa, Polski i Europy
zaproszenie
program
plakat
   
8.12 Międzynarodowa konferencja naukowa
Ukraine-Poland. The Choice of Law Aspects of War and Forced Displacement
(Ukraina-Polska. Kolizyjnoprawne aspekty wojny i przymusowego przemieszczania się osób)
współorganizator: Komisja Prawnicza Stacji Naukowej PAU w Katowicach
https://us.edu.pl/wydzial/wpia/event/ukraine-poland-the-choice-of-law-aspects-of-war-and-forced-displacement/
   
12.12 Konferencja Naukowa Komisji Prawniczej PAU
Nauka prawa wobec zjawiska post-prawdy
program szczegółowy