Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

 

ROK 2022

 

 

26.01 Sesja naukowa połączona z prezentacją książki
Język „okrągły jak pomarańcza”…
Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin
Zaproszenie i program sesji
   
18.03 Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z Historii kultury uzdrowiskowej
program
   
23.03 Konferencja naukowa
Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) In memoriam
plakat
program
   
13.04 Seminarium
Geoinformatyka w Polsce – początki
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
zaproszenie
   
22.04 Konferencja naukowa
Renata Dutkowa (1927–2015)
Uczona, archiwistka, organizatorka nauki
zaproszenie i program
22.04 Otwarcie wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU
Z pasji do nauki. Renata Dutkowa (1927–2015)
zaproszenie
   
18.05 Sesja naukowa Komisji Neofilologicznej PAU poświęcona śp. Profesorowi Jerzemu Limonowi
angliście, znawcy kultury średniowiecza i renesansu, szekspirologowi,
teatrologowi i twórcy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Sesja połączona z promocją książki Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)
zaproszenie/plakat
   
19-21. 05 XXXIV Konferencja Embriologiczna
Rośliny - Zwierzęta - Człowiek
o konferencji
www.izibb.binoz.uj.edu.pl/konferencje
   
25.05 Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z Historii Myśli Geopolitycznej
program
   
21.06
Białystok
Vilnius
Jubileuszowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Adam Mickiewicz i romantycy wobec tradycji wileńskiego środowiska filologicznego (1795-1864).
Osobowości - Idee - Dzieła - Konteksty europejskie
współorganizator: Wydział I Filologiczny PAU
plakat
program
   
22.06 III Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z kart historii nauki i jej metodologii
zaproszenie
program
   
5.09 W 50. rocznicę czechosłowacko-polskiej wyprawy na wulkan Cotopaxi
zaproszenie
program
   
12.09 Conference
The Structure of Scientific Revolutions (1962) by T.S. Kuhn versus science studies: the Polish context
zaproszenie
   
14-16. 09 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
badania naukowe i dydaktyka
zaproszenie
program
   
22.09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Adam Mickiewicz i Ukraina
formuła hybrydowa (stacjonarnie w Białymstoku i Kijowie)
zaproszenie
program
   
28-30. 09 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
program
strona internetowa