Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek akademia

 

Biblioteka Polska w Paryżu

 Dyrektor:  czł. zagr. PAU  C. Pierre Zaleski

 

BPP

Ważną agendą PAU stała się Biblioteka Polska w Paryżu. Wykonując swoje dawne prawa właściciela (od 1893 r.), PAU doszła w drodze arbitrażu do porozumienia z zarządzającym aktualnie Biblioteką Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu i uznała Towarzystwo za współwłaściciela zbiorów. Od 2004 r. PAU współfinansuje Bibliotekę Polską w Paryżu (ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i uczestniczy w organizacji jej działalności.

 

Zgodnie z orzeczeniem arbitrów, prawa własnościowe do Biblioteki i jej zbiorów zostały przeniesione przez PAU i THL na powołaną do życia i nominowaną w zakresie składu osobowego przez oba podmioty Association de la Bibliothèque Polonaise de Paris. Association tworzą ze strony THL: Frédérique Laurent, Sophie-Caroline z Tarnowskich de Margerie, François Rosset, Marie-Thérèse Vido-Rzewuska (sekretarz), Annick Marie Camille Benfredi-Zaleski, C. Pierre Zaleski (prezes), Jean Antoine Zlowodzki; ze strony PAU: Marie Delaperière, Maria Korytowska, Janusz K. Kozłowski, Andrzej Mączyński, Stanisław Mossakowski, Jan Ostrowski.

 

 

Strona internetowa Biblioteki Polskiej w Paryżu - http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr