ZESZYT 1 | ZESZYT 2 | ZESZYT 3 | ZESZYT 4 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XL 2012, ZESZYT 1

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2012

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 1 TOMU XL

 

Artykuły

 • Anna Szyrwińska, W poszukiwaniu elementów myśli pietystycznej w etyce Immanuela Kanta [ pdf ]
 • Alicja Pietras, Karla Jaspersa postneokantowski projekt metafizyki [ pdf ]
 • Luiza Kula, Pojęcie φύσις w interpretacji Martina Heideggera [ pdf ]
 • Andrzej Nawrocki, Naukowa obiektywizacja i doświadczenie winy – lektura listów Kartezjusza w świetle uwag Husserla [ pdf ]
 • Markus Lipowicz, Socjologiczne implikacje filozofii Nietzschego. Antychrześcijański charakter ponowoczesnych form
  uspołecznienia
  [ pdf ]
 • Teresa Obolevitch, Judaistyczne wątki w życiu i twórczości Siemiona Franka [ pdf ]
 • Jowita Guja, Wiara a alienacja w myśli Slawoja Žižka [ pdf ]
 • Monika Marczuk, Raj utracony Georgesa Bataille’a. Kilka słów o zbytku [ pdf ]
 • Magdalena Adamus, Konwencjonalne ujęcie strategii w rozstrzyganiu problemów koordynacyjnych [ pdf ]
 • Piotr Żuchowski, Podstawowe założenia monizmu absolutnego [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Maciej Manikowski, Post mortem Dei. Tractatus anthropologicus (Jan Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne) [ pdf ]
 • Marcin Mołoń, Znamiona świętości: wszechświat, ewolucja, człowiek (David Skrbina, Juanita Skolimowski, World as Sanctuary.
  The cosmic philosophy of Henryk Skolimowski
  ) [ pdf ]
 • Konrad Szocik, Nie nadużywać Boga (Gian Enrico Rusconi, Non abusare di Dio) [ pdf ]
 • Konrad Szocik, Eugenio Lecaldano – Etyka bez Boga (Eugenio Lecaldano, Una etica senza Dio) [ pdf ]

 

 • Książki nadesłane [ pdf ]
 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XL 2012, ZESZYT 2

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2012

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 2 TOMU XL

 

Artykuły

 • Paweł Taranczewski, Relacja i kolor [ pdf ]
 • Iwo Zmyślony, Esencjalizm vs antyesencjalizm – gdzie leży meritum sporu o definicję sztuki? [ pdf ]
 • Ewa Drzazgowska, Znaczenie filozofii Kanta dla romantycznego przełomu w teorii języka [ pdf ]
 • Tadeusz Bartoś, Religijny język na nowe czasy [ pdf ]
 • Jacek Grzybowski, Platońska lekcja śmierci – troska o umieranie [ pdf ]
 • Leszek Sosnowski, „Duszny” zwierzyniec jako obraz człowieka Platona [ pdf ]
 • Maciej Uliński, Troska i racjonalność jako cnoty główne w teorii moralności Michaela Slote’a [ pdf ]
 • Dominika Czakon, Sztuka jako święto w filozofii Hansa-Georga Gadamera [ pdf ]
 • Marcin Polak, Kryzys nowoczesności według Stanislasa Bretona [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Marcin Karas, Nowa monografia z dziedziny transcendentaliów (Jan Kiełbasa, Transcendentalny i nietranscendentalny sens jedności w myśli XIII wieku na tle filozoficznej tradycji) [ pdf ]
 • Anna Brożek, Jacek Jadacki, Wizja metafizyczna Piotra Wierzbickiego (Piotr Wierzbicki, Boski umysł. Esej o tropieniu świata) [ pdf ]
 • Sylwia Góra, „Melodyjne dziecko umarło we mnie, nim przepołowił mnie topór”. Recenzja ksiażki J.-P. Sartre’a o Genecie
  (Jean-Paul Sartre, Święty Genet, aktor i męczennik) [ pdf ]
 • Jan Skoczyński, Fabrizio Ferrazzi (1950–2011). Wspomnienie pośmiertne [ pdf ]
 • Jerzy Sadowski, I Międzynarodowa Konferencja z cyklu „W kręgu pytań o człowieka”: „Spór o osobę ludzką we współczesnej filozofii” [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Człowiek w myśli Edyty Stein (Tomasz Trębacz, Być człowiekiem pełniej w myśli Edyty Stein) [ pdf ]

 

 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XL 2012, ZESZYT 3

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2012

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 3 TOMU XL

 

Artykuły

 • Jakub Gomułka, Semantyka anzelmiańskiego Imienia Boga [ pdf ]
 • Witold Płotka, Analiza struktury i geneza egzystencji: dwie postacie metody fenomenologicznej [ pdf ]
 • Marek Drwięga, Człowiek w filozofii Martina Heideggera [ pdf ]
 • Joachim Piecuch, Wolność monologiczna i wolność dialogiczna [ pdf ]
 • Damian Michałowski, Paula Ricoeura hermeneutyka symboli. Próba prezentacji [ pdf ]
 • Jan Skoczyński, Glossa do recepcji Schellinga w Polsce (w XX wieku) [ pdf ]

 

Przekład

 • Louis Dupré, O naturalnym pragnieniu poznania Boga, przeł. Miłosz Puczydłowski [ pdf

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Bożena Czernecka-Rej, Przekonania – na styku logiki i filozofii (Marek Lechniak, Przekonania i zmiana przekonań. Analiza logiczna
  i filozoficzna
  ) [ pdf ]
 • Jan Kiełbasa, Homo viator, homo mysticus (Rafał Tichy, Mistyczna historia człowieka według Bernarda z Clairvaux) [ pdf ]
 • Marcin Mołoń, Parcelacja królestwa estetyki (Irena Lorenc, Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności) [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Sprawozdanie z II Międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu: „W kręgu pytań o człowieka: Spór o genezę bytu ludzkiego” [ pdf ]

 

 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XL 2012, ZESZYT 4

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2012

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 4 TOMU XL

 

 • Marian Przełęcki, Głos w sprawie pojednania [ pdf ]

 

Artykuły

 • Wojciech Suchoń, Konieczność i nazywanie [ pdf ]
 • Piotr Dehnel, Ludwig Wittgenstein o wewnętrznym stosunku odwzorowania między językiem a światem [ pdf ]
 • Andrzej Rygalski, O fikcji poważnie. Koncepcja poetyckiej fikcji według Fregego [ pdf ]
 • Krzysztof Czerniawski, Jedność filozofii Hilarego Putnama [ pdf ]
 • Magdalena Adamus, Trudne początki teorii gier: Zermelo i Steinhaus. Analiza porównawcza pierwszych badań z zakresu rozwiązywania problemów matematycznych o postaci gier [ pdf ]
 • Teresa Obolevitch, Boska obecność i działanie w perspektywie patrystycznej i filozofii procesu [ pdf ]
 • Jan Wnęk, Recenzja nowości wydawniczych na łamach „Kwartalnika Filozoficznego” w latach 1922–1939 [ pdf ]

 

Archiwum

 • Ewa Sowa, Jan Szewczyk [ pdf ]
 • Jan Szewczyk, Teoretyczne podstawy podmiotowości pracy [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Roman Darowski, Profesor Piotr Lenartowicz (1934–2012) [ pdf ]
 • Jerzy Kopania, Epifania zła (Mirosław Miniszewski, Architektura zła. Wyjątkowość Holokaustu jako problem filozoficzny) [ pdf ]
 • Jerzy Sadowski, Księdza Piotra Skargi SJ umiłowanie Boga, Kościoła i Ojczyzny (Ks. Piotr Skarga (1536–1612). Życie i dzieło,
  red. R. Darowski SJ, S. Ziemiański SJ) [ pdf ]
 • Agnieszka Doda-Wyszyńska, Bóg cyborgów czy Bóg-Cyborg? (Rafał Ilnicki, Bóg cyborgów. Technika i transcendencja) [ pdf ]
 • Rafał Kupczak, Homo patiens w codziennej pracy pielęgniarki (Cierpienie, starość, śmierć i rola sumienia w praktyce pielęgniarskiej, red. Wiesław Szuta) [ pdf ]

 

 • Książki nadesłane [ pdf ]
 • Noty o autorach [ pdf ]
 • Spis treści tomu XL [ pdf ]