ZESZYT 1     |     ZESZYT 2     |     ZESZYT 3     |     ZESZYT 4 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLIII 2015, ZESZYT 1

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2015

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

 TREŚĆ ZESZYTU 1 TOMU XLIII

 

Artykuły

 • Małgorzata Jankowska, Życie to wyzwanie. Pamięci profesora Andrzeja Grzegorczyka  [ pdf ]
 • Eugeniusz Wojciechowski, O logice przymiotników  [ pdf ]
 • Katarzyna Barska, Ontologiczna problematyka negacji. Negatywne stany rzeczy w ujęciu Władysława Stróżewskiego
  i Romana Ingardena
    [ pdf ]
 • Andrzej Rygalski, Analiza dowodu ontologicznego Jerzego Perzanowskiego  [ pdf ]
 • Filip Kobiela, Z ontologii gry w szachy. Uwagi na kanwie rozważań Romana Ingardena  [ pdf ]
 • Magdalena Płotka, Pragnienie, wola i powinność. Spór o rolę samowiedzy w filozofii średniowiecznej i współczesnej  [ pdf ]
 • Michał Haraburda, Realizm Rogera Bacona oparty na nauce o perspektywie  [ pdf ]
 • Anna Brożek, Pięć nieporozumień dotyczących rozumienia muzyki  [ pdf ]
 • Dominika Czakon, Gombrowicz i filozofia. Uwagi do koncepcji sztuki pisarza  [ pdf ]

 

Przekład

 • Gorazd Kocijančič, O narodzinach ethosu (przeł. Urška Zabukovec)  [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Marek Drwięga, Etyka, czyli jak rozporządzać swoim życiem (Jacek Filek, Etyka. Reinterpretacja)  [ pdf ]
 • Karol Michalski, Zarys podręcznika do życia i dzieła Martina Heideggera (Helmuth Vetter, Grundriss Heidegger. Ein Handbuch zu Leben und Werk)  [ pdf ]
 • Maria Małgorzata Baranowska, Heschel. Wprowadzenie do myślenia o człowieku (Abraham Joshua Heschel, Who Is Man?)  [ pdf ]

 

 • Noty o autorach  [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLIII 2015, ZESZYT 2

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2015

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

 TREŚĆ ZESZYTU 2 TOMU XLIII

 

Artykuły

 • Wojciech Suchoń, Cudzysłów. Język, metajęzyk, cytaty  [ pdf ]
 • Anna Kozanecka-Dymek, Stosowalność niektórych rozszerzeń ‘tense logic’ w logicznej analizie rozumowań prawniczych  [ pdf ]
 • Michał Bizoń, Powstawanie pojęcia woli u Platona: ‘boulesthai’, ‘boulesis’ i ‘airesis’ w Hippiaszu Mniejszym  [ pdf ]
 • Zbigniew Ambrożewicz, Josiah Royce: od idealistycznego panteizmu do idealistycznego personalizmu  [ pdf ]
 • Anna Starościc, Odnowa filozofii a idee pragmatyzmu. Stanowisko Philipa Kitchera  [ pdf ]
 • Dariusz Szkutnik, Hans Driesch. O próbie ugruntowania kategorii indywidualności w zakresie rzeczywistości przyrodniczej  [ pdf ]
 • Dariusz Sagan, Teoria inteligentnego projektu a kreacjonizm  [ pdf ]
 • Janusz Sytnik-Czetwertyński, Hermetyzm w filozofii Isaaca Newtona   [ pdf ]

 

Przekłady

 • Isaac Newton, Notatki z zakresu alchemii (przeł. Janusz Sytnik-Czetwertyński)  [ pdf ]
 • Thomas Nagel, Dlaczego materialistyczna, neo-darwinowska koncepcja natury jest niemal na pewno fałszywa (przeł. Miłosz Kudela) 
  [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Juliusz Domański, O genezie onto-teologii (Seweryn Blandzi, Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne)  [ pdf ]
 • Paulina Tendera, Design, czyli filozofia życia (Janusz Krupiński, Filozofia ultury designu)  [ pdf ]
 • Paulina Tendera, Pragmatyzm amerykański w aksjologii i estetyce dwudziestego wieku (Bohdan Dziemidok, Amerykańska aksjologia
  i estetyka XX wieku. Wybrane koncepcje
  )  [ pdf ]
 • Rafał Kupczak, Ku afirmacji arystotelesowsko-tomistycznej teorii poznania (Piotr Lenartowicz SJ, Elementy teorii poznania)  [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Etyka otwarta na medycynę (Paweł Łuków, Tomasz Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii)  [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, O wartości polskiej filozofii XX wieku (Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku,
  red. Maciej Woźniczka)  [ pdf ]

 

 • Noty o autorach  [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLIII 2015, ZESZYT 3

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2015

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

 TREŚĆ ZESZYTU 3 TOMU XLIII

 

Artykuły

 • Artur Jochlik, Pojęcie przyczynowej relacji w systemie Hegla  [ pdf ]
 • Stanisław Łojek, Co ujawniają nastroje? Heidegger o zdziwieniu i trwodze  [ pdf ]
 • Jerzy Kopania, Henryk Elzenberg i tragizm religijnego materializmu  [ pdf ]
 • Katarzyna Kornacka, Ja, Inny i (Nie)obecny. Idee kabalistyczne w filozofii Boga Emmanuela Lévinasa  [ pdf ]
 • Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało, Beata Antoszewska, Godność człowieka z niepełnosprawnością: perspektywa pedagogiki specjalnej  [ pdf ]
 • Romana Kolarzowa, Zwidy, majaki, powidoki czyli meandry postpamięci. Między Dominickiem LaCaprą a Giorgio Agambenem  [ pdf ]
 • Wojciech Czabanowski, Maksymy Wezyra Ptahhotepa – wyraz ideologii klasy urzędniczej okresu Starego Państwa  [ pdf ]

 

Przekład

 • Alain Badiou, Scholium. Muzyczny wariant metafizyki podmiotu (przeł. Piotr Skalski)  [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Sylwia Góra, Blask, lśnienie i iluminacja (Paulina Tendera, Od filozofii światła do sztuki światła)  [ pdf ]
 • Maria Małgorzata Baranowska, Wiara fenomenologów – przeżycie i refleksja (Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, red. Jakub Gomułka, Karol Tarnowski, Adam Workowski)  [ pdf ]
 • Witold Płotka, Ku jakiej fenomenologii? Waligóry propozycja wstępu do fenomenologii (Marcin Waligóra, Wstęp do fenomenologii
  [ pdf ]
 • Sławomir Drelich, Grzechy główne jako wciąż żywa perspektywa refleksji antropologicznej (Siedem grzechów głównych.
  Eseje z filozofii kultury
  , pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Witolda M. Nowaka)  [ pdf ]

 

 • Noty o autorach  [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLIII 2015, ZESZYT 4

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2015

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 4 TOMU XLIII

 

Artykuły

 • Filip Kobiela, Podmiotowe uwarunkowania wolności realnej. Wokół Ingardenowskiej wersji kompatybilizmu  [ pdf ]
 • Markus Lipowicz, Filozofia kultury i życia Ludwiga Wittgensteina – droga alternatywna do ponowoczesności?  [ pdf ]
 • Adriana Warmbier, Spór o pojęcie intersubiektywności. Transcendentalizm etyczny a podmiotowa treść doświadczenia  [ pdf ]
 • Elżbieta Walerich, Dualizm psychofizyczny w koncepcji Malebranche’a i Bergsona na podstawie charakteru postrzeżenia zmysłowego. Próba porównania  [ pdf ]
 • Bogumił Strączek, Podstawowe pojęcia i filozoficzne inspiracje antropologii René Girarda  [ pdf ]
 • Natalia Anna Michna, Antropologia rozwojowa José Ortegi y Gasseta  [ pdf ]
 • Jacek Grzybowski, Obywatelskość i cnota – niepodważalny związek polityki i etyki w starożytnej Grecji  [ pdf ]
 • Marek Drwięga, O asubiektywnej fenomenologii Jana Patočki  [ pdf ]

 

Przekład

 • Jan Patočka, Negatywny platonizm. O genezie, problematyce i zaniku metafizyki oraz pytaniu, czy filozofia może istnieć bez niej (przeł. Maciej Borys)  [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Eugeniusz Szumakowicz, Nad „Kartkami spod sztalugi” Stanisława Sobolewskiego (Stanisław Sobolewski, Kartki spod sztalugi)  [ pdf ]
 • Wojciech Rubiś, Szantaż teorii (Agnieszka Rejniak-Majewska, Puste miejsce po krytyce? Modernizm i materialistyczna rewizja autonomii sztuki)  [ pdf ]
 • Marcin Karas, Nowa książka z wczesnych dziejów tomizmu (Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku)  [ pdf ]

 

 • Książki nadesłane  [ pdf ]
 • Noty o autorach  [ pdf ]
 • Spis treści tomu XLIII   [ pdf ]