ZESZYT 1     |     ZESZYT 2     |     ZESZYT 3     |     ZESZYT 4 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLIV 2016, ZESZYT 1

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2016

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 1 TOMU XLIV

 

Artykuły

 • Maria Cieśla-Korytowska, Akrasja w filozofii i literaturze  [ pdf ]
 • Paulina Tendera, Wojciech Rubiś, Przedmioty świata materialnego na tle wybranych interpretacji Platońskiej metafory jaskini pdf ]
 • Kazimierz Pawłowski, Troska o duszę według Epikura z Samos. Epikurejska terapia etyczna według Listu do Menojkeusa  [ pdf ]
 • Marcin Pietrzak, Genealogia i funkcja perswazyjna tzw. paradoksów stoickich  [ pdf ]
 • Magdalena Płotka, Teoria działania w ujęciu Pawła z Worczyna na tle tradycji arystotelesowskiej  [ pdf ]
 • Maria Nowacka, Jerzy Kopania, Od medycyny prewencyjnej do programów eugenicznych. Droga rozwojowa zdrowia publicznego  [ pdf ]
 • Bartosz Piotr Bednarczyk, Między obcością a transcendencją. Myśl gnostycka a filozofia Karla Jaspersa  [ pdf ]
 • Miłosz Puczydłowski, Filozofia Jürgena Habermasa wobec zwrotu postsekularnego  [ pdf ]

 

Przekład

 • Gunter Scholtz, Postmodernistyczny atak na hermeneutykę (przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska)  [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Natalia Anna Michna, Wspomnienie Profesor Marii Gołuszewskiej  [ pdf ]
 • Natalia Anna Michna, Wspomnienie Profesora Umberto Eco  [ pdf ]
 • Rafał Kur, Transkulturowe odgałęzienia nauki (Stepan Ivanyk, Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej)  [ pdf ]
 • Rafał Kupczak, Vademecum myśli etycznej Tadeusza Ślipki SJ (Wiesław Szuta, Tadeusz Ślipko SJ. Wprowadzenie do etyki
  Tadeusza Ślipki
  )  [ pdf ]

 

 • Noty o autorach  [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLIV 2016, ZESZYT 2

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2016

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 2 TOMU XLIV

 

Artykuły

 • Joanna Hańderek, Kłopoty z tożsamością – kłopoty ze współczesnością  [ pdf ]
 • Radosław Strzelecki, Czas etyki a czas jako chrono-logia  [ pdf ]
 • Antoni Jarnuszkiewicz SJ, Istota i warunki możliwości poznania prawa naturalnego  [ pdf ]
 • Karol Tarnowski, Manifestacja i proklamacja. Filozofia objawienia Paula Ricoeura  [ pdf ]
 • Krzysztof Mech, O tym, co pre-semantyczne  [ pdf ]
 • Tomasz Kaliński, Sceptycyzm, prawda i Bóg w Apologii Rajmunda Sebonda Michela de Montaigne’a  [ pdf ]
 • Dominik Rogóż, Dobro ponad byciem. Platońskie inspiracje etyki Emmanuela Lévinasa  [ pdf ]
 • Marek Maciejczak, Refleksja i sumienie w Husserlowskiej teorii świadomości  [ pdf ]
 • Eugeniusz Szumakowicz, Z fenomenologii architektury  [ pdf ]

 

Przekład

 • Luce Irigaray, Niewykluczone, że pielęgnowanie dotyku wciąż może nas ocalić (przeł. Katarzyna Szopa)  [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Jerzy Kopania, Świętych obcowanie w wymiarze osobistym (Anna Grzegorczyk, Moi święci)  [ pdf ]
 • Jerzy Kopania, Filozofia jest kobietą (Gilles Ménage, Historia kobiet filozofek, przeł. Joanna Usakiewicz)  [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Jubileusz Księdza Profesora Romana Darowskiego (Fragmenta philosophica. Wybrane prace Romana Darowskiego SJ wydane z okazji 80-lecia jego urodzin, red. Wanda Plich, Jerzy Sadowski)  [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Człowiek w relacjach (Człowiek i relacyjność. Ujęcie socjologiczno-filozoficzne, red. Katarzyna Ciuły-Urbanek,
  Mariusz Jabłoński, Bogdan Koperski, Bogusław Piotrowski)  [ pdf ]
 • Alfred Skorupka, Dżihad kontra Zachód? Nowe spojrzenie na książkę Benjamina Barbera (Benjamin Barber, Dżihad kontra McŚwiat)  [ pdf ]

 

 • Noty o autorach  [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLIV 2016, ZESZYT 3

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2016

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 3 TOMU XLIV

 

Artykuły

 • Wojciech Suchoń, Sylogistyka zdań jednostkowych  [ pdf ]
 • Eugeniusz Wojciechowski, Rachunek nazw i schemat predykacji z Begriffsschrift Gottloba Fregego  [ pdf ]
 • Piotr Dehnel, Przezwyciężenie metafizyki według Carnapa i Wittgensteina  [ pdf ]
 • Miłosz Kudela, Antyrealizm epistemologiczny Hilarego Putnama – rekonstrukcja i próba oceny  [ pdf ]
 • Marek Pyka, Człowiek i sens w myśli Thomasa Nagela. Pomiędzy filozofią analityczną a fenomenologią  [ pdf ]
 • Szymon Szczęch, „Obrazkowa teoria języka” Ludwiga Wittgensteina  [ pdf ]
 • Dariusz Szkutnik, Hans Driesch. O próbie ugruntowania swoistego parametru przyrodniczego w zakresie świata organicznego  [ pdf ]
 • Jakub Górski, Wcielenie zakazu przedstawiania według Theodora W. Adorna. Wprowadzenie  [ pdf ]

 

Przekład

 • Elizabeth A. Pritchard, Związek Bilderverbot i cielesności w teologii odwróconej Theodora W. Adorna (przeł. Jakub Górski)  [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Magdalena Środa, Jedyny taki filozof. Wspomnienie o Cezarym Wodzińskim (1959–2016)  [ pdf ]
 • Karol Michalski, Krytyczne wprowadzenie do filozofii Heideggera (Peter Trawny, Martin Heidegger. Eine kritische Einführung)  [ pdf ]
 • Kazimierz Wolsza, Polska recepcja filozofii Rudolfa Euckena (Czesław Głombik, Eucken i milczenie czasu. Z historii polskich odczytań filozofa noblisty)  [ pdf ]
 • Łukasz Burkiewicz, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Zarządzanie etyką czy etyka zarządzania – odzwierciedlenie rzeczywistości: definicja, teoria, praktyka  [ pdf ]

 

 • Noty o autorach  [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLIV 2016, ZESZYT 4

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2016

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 4 TOMU XLIV

 

Artykuły

 • Jan Kiełbasa, Czy wolna wola jest dowolna? Kontrowersje wokół wolnego osądu (liberum iudicium) i wolnego wyboru (liberum arbitrium) na gruncie myśli średniowiecznej  [ pdf ]
 • Marek Drwięga, Czy troska o duszę może być pojęciem użytecznym dla współczesnej filozofii?  [ pdf ]
 • Sebastian T. Kołodziejczyk, Poza pojęciem: szkic o percepcji utworu muzycznego i jego konceptualizacji  [ pdf ]
 • Janusz Sytnik-Czetwertyński, Monadologia – teoria absolutna  [ pdf ]
 • Katarzyna Kornacka-Sareło, Hebrajska metafizyka. Związek żydowskiej myśli mistycznej z ontologią zachodnioeuropejską  [ pdf ]
 • Karol Wilczyński, Ciała niebieskie, opatrzność Boga i wolność człowieka. Al-Kindī o zdeterminowaniu woli  [ pdf ]
 • Artur Przybysławski, Podstawy teorii wnioskowania buddyjskiej epistemologii Tybetu  [ pdf ]
 • Aneta Maja Bladyniec-Sośnierz, Powstanie świata według brahman  [ pdf ]
 • Natalia Anna Michna, Czy zmierzch stał się zapowiedzią brzasku? O profetycznej wizji Europy w ujęciu José Ortegi y Gasseta  [ pdf ]
 • Małgorzata Jantos, Historia twarzy (od starożytności po czasy transplantacji)  [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Witold Płotka, Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego o fenomenologii współczesnej
  w roku akademickim 2015/2016 
  [ pdf ]
 • Noty o autorach  [ pdf ]
 • Spis treści tomu XLIV  [ pdf ]