ZESZYT 1 | ZESZYT 2 | ZESZYT 3 | ZESZYT 4 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLI 2013, ZESZYT 1

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2013

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 1 TOMU XLI

 

Artykuły

 • Andrzej Półtawski, Filozoficzna droga Karola Wojtyły [ pdf ]
 • Daniel Sobota, Fenomenologia pytania. Daubert, Heidegger i Ingarden [ pdf ]
 • Luiza Kula, Heidegger i Grecy. Potęga walki o wyjawienie bycia (aletheia) [ pdf ]
 • Przemysław Spryszak, Filozofia Leibniza i panteizm [ pdf ]
 • Henryk Machoń, Rudolfa Otto „Das Heilige” a problematyka (brakującej) definicji religii [ pdf ]
 • Zbigniew Ambrożewicz, Nieświadomość i palingeneza a indywidualizm woluntarystyczny Wincentego Lutosławskiego [ pdf ]
 • Stanisław Buda, Zło filozoficzne [ pdf ]
 • Romana Kolarzowa, Cierpienie. Niepokojąca obecność Elifaza z Temanu [ pdf ]
 • Katarzyna Kornacka, „A Bóg pozwolił, by coś takiego się wydarzyło”. Hansa Jonasa teodycea po Holokauście [ pdf ]
 • Cezary Zalewski, Anatomie tragiczności. Elementy estetyki Henryka Elzenberga i Józefa Tischnera [ pdf ]
 • Rafał Solewski, Rzecz o „ważeniu obrazu”. Metafizyka w sztuce czasów „zwrotu ikonicznego” w kontekście tradycji fenomenologicznej i hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Pismo Rady Naukowej Instytutu Filozofii do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej [ pdf ]

 

[ pdf ]

 • Jacek Jadacki, Okazjonalizmy i kwantyfikacja (Katarzyna Kijania-Placek, Pochwała okazjonalności. Analiza deskryptywnych użyć wyrażeń okazjonalnych) [ pdf ]
 • Maria Małgorzata Baranowska, W poszukiwaniu istoty miłości (Marian Grabowski, Miłość seksualna. Koncepcja Karola Wojtyły) [ pdf ]

 

 • Książki nadesłane [ pdf ]
 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLI 2013, ZESZYT 2

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2013

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 2 TOMU XLI

 

Artykuły

 • Kamil Moroz, Reprezentacja, milczenie, inny. Od samowiedzy przedmiotowej do samoświadomości transcendentalnej w psychologii opisowej Franza Brentany [ pdf ]
 • Witold Płotka, Problem praxis w fenomenologii transcendentalnej [ pdf ]
 • Wojciech Suchoń, Niebieskie złoto i trójnogi tygrys [ pdf ]
 • Eugeniusz Szumakowicz, Rozwój fizyki w perspektywie filozofii [ pdf ]
 • Dariusz Sagan, Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm [ pdf ]
 • Janusz Sytnik-Czetwertyński, Jezuiccy prekursorzy Teorii Wszystkiego. Bošković – Stattler – Mangold – Sagner [ pdf ]
 • Robert Piotrowski, Probabilistyczny światopogląd Władysława Gosiewskiego [ pdf ]
 • Andrzej Jastrzębski OMI, Czy potrzebna nam jest filozofia eksperymentalna? [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

[ pdf ]

 • Katarzyna Wojtkowska, Ostatni Sokrates Europy? Krzysztof Michalski (1948–2013) [ pdf ]
 • Ryszard Maciołek, Leo Strauss redivivus (Leo Strauss, Jerozolima i Ateny oraz inne eseje z filozofii politycznej) [ pdf ]

 

 • Książki nadesłane [ pdf ]
 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLI 2013, ZESZYT 3

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2013

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 3 TOMU XLI

 

Artykuły

 • Andrzej Półtawski, Fenomenologia a zrozumienie kim jesteśmy [ pdf ]
 • Mateusz Stróżyński, Kontemplacja a filozofia u Jacquesa Maritaina i Plotyna [ pdf ]
 • Jakub Gomułka, Metafizyka Karola Tarnowskiego – rozumienie poszukujące wiary (i nadziei) [ pdf ]
 • Łukasz Kołoczek, Figura Mesjasza. Próba konstrukcji pojęcia [ pdf ]
 • Aleksander Kopka, Czym może być dekonstrukcja? [ pdf ]
 • Jacek Breczko, Postmodernizm a kondycja duchowa człowieka [ pdf ]
 • Krzysztof Mech, Człowiek – natura – transcendencja (zarys hyperologii) [ pdf ]
 • Magdalena Hoły-Łuczaj, Odrzućmy drabinę bytów! Martin Heidegger i ekologia głęboka [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Jan Skoczyński, Człowiek historyczny? (Elżbieta Paczkowska-Łagowska, O historyczności człowieka. Studia filozoficzne) [ pdf ]
 • Jacek Breczko, Krakowskie Seminarium Historyków Filozofii Polskiej [ pdf ]
 • Wiesław Szuta, Etyka klasyczna w XXI wieku. Sprawozdanie z konferencji w 95. urodziny Ks. Prof. Tadeusza Ślipki SJ [ pdf ]
 • Program obchodów jubileuszu dziewięćdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Półtawskiego [ pdf ]
 • Jerzy Sadowski, Sprawozdanie z konferencji pt. Istnienie – Wartość – Twórczość, zorganizowanej z okazji 80. urodzin Profesora Władysława Stróżewskiego, Akademia Ignatianum, Kraków 27.05.2013 [ pdf ]
 • Program sympozjum pt. „Profesor Władysław Stróżewski. Filozof. Mistrz i Nauczyciel. W 80. rocznicę urodzin”. Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego 07.06.2013 [ pdf ]
 • Noty o autorach [ pdf ]

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLI 2013, ZESZYT 4

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2013

 

 

Spis treści

 

Zawartość

 

TREŚĆ ZESZYTU 4 TOMU XLI

 

 • Marian Przełęcki, Zwierzenia intymne [ pdf ]

 

Artykuły

 • Sebastian T. Kołodziejczyk, Spór o propozycjonalność metafizyki. Diagnoza [ pdf ]
 • Seweryn Blandzi, Numenios z Apamei – nieznany prekursor neoplatonizmu [ pdf ]
 • Jerzy Kopania, Platońska i epikurejska filozofia śmierci [ pdf ]
 • Monika Ewa Klaja, Naturalne pragnienie Boga według św. Tomasza z Akwinu i idea dowodu eudajmologicznego [ pdf ]
 • Marek Drwięga, Paula Ricoeura spotkania z psychoanalizą [ pdf ]
 • Damian Michałowski, Michał Otrocki, Hermeneutyka dyskursu według Paula Ricoeura [ pdf ]
 • Krzysztof Mech, Karol Tarnowski: od fundamentu do fenomenu [ pdf ]
 • Andrzej Rygalski, „Kubeł ontologiczny” Jerzego Perzanowskiego [ pdf ]

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

Od Redakcji, Pożegnania [ pdf ]

 • Marian Przełęcki 17 V 1923 – 9 VIII 2013 [ pdf ]
 • Elżbieta Wolicka-Wolszleger 13 IX 1937 – 24 V 2013 [ pdf ]

 

[ pdf ]

 • Tomasz Kąkol, Przewodnik po metafizyce – przewodnik po metafizykach (Przewodnik po metafizyce,
  pod red. Sebastiana T. Kołodziejczyka) [ pdf ]
 • Kazimierz M. Wolsza, Nieprzekraczalne i przekraczalne granice fenomenologii (Piotr Łaciak, Anonimowość jako granica poznania
  w fenomenologii Edmunda Husserla
  ) [ pdf ]
 • Adriana Warmbier, Człowiek – podmiot – duchowość. Zadomowienie w antropologicznej Wieży Babel (Marek Drwięga,
  Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka) [ pdf ]
 • Ireneusz M. Świtała, Czym jest sumienie? (Wiesław Szuta, Potrójnie o sumieniu) [ pdf ]
 • Jerzy Sadowski, Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji z cyklu „W kręgu pytań o człowieka” pt. „Spór o dynamizm bytu ludzkiego”, Akademia Ignatianum, Kraków, 16–17 IV 2013 [ pdf ]

 

 • Noty o autorach [ pdf ]
 • Spis treści tomu XLI [ pdf ]