ZESZYT 1     |     ZESZYT 2     |     ZESZYT 3     |     ZESZYT 4 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLV 2017, ZESZYT 1

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2017

 

 

Spis treści

 

TREŚĆ ZESZYTU 1 TOMU XLV

 

Artykuły

 • Miłosz Formela, Skończoność jestestwa jako kwestia decydująca o warunkach możliwości metafizyki w rozprawie Kant a problem metafizyki Martina Heideggera
 • Witold Płotka, O wyobrażaniu sobie, fikcji i przedmiotach wyobrażonych: przyczynek do fenomenologii wyobraźni (Husserl, Ingarden, Blaustein)
 • Anna Kopeć, Ironiczność – warunek transcendentalny tożsamości
 • Marek Drwięga, Wolność w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera
 • Magdalena Kozak, Błądzenie w żywiole pracy
 • Wojciech Zalewski, Albert Camus – filozof ludzkiej (bez)nadziei
 • Marcin Dolak, Rzetelność percepcji zmysłowej. Stanowisko Williama P. Alstona
 • Andrzej Rygalski, Lingua characterica

 

Archiwum

 • Roman Ingarden, Zagadnienie przypadku

 

Przekład

 • Jan Patočka, [Prawda, negatywność, wolność] (przeł. Maciej Borys)

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Wiesław Szuta, O współczesnej filozofii włoskiej (Ireneusz Marian Świtała, W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej)
 • Jakub Buźniak, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Phenomenology and Practice: The 2nd Conference on Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe (8–10 września 2016 r., Gdańsk, Polska)
 • Noty o autorach

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLV 2017, ZESZYT 2

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2017

 

 

Spis treści

 

TREŚĆ ZESZYTU 2 TOMU XLV

 

Artykuły

 • Agata Borońska-Piotrowska, Trzy okresy „pierwszej fenomenologii”
 • Marek Maciejczak, Fenomenologia jako horyzont normatywności
 • Andrzej Dąbrowski, Emocje a racjonalność
 • Wojciech Gmuzdek, Analiza fenomenu nudy i jej związku z temporalnością Dasein w filozofii Martina Heideggera
 • Artur Przybysławski, Ogólne pojęcie świadomości w filozofii tybetańskiej. Uwagi filologiczno-filozoficzne
 • Gabriel Bednarz, Teoria wielości rzeczywistości Leona Chwistka – rys metodologiczny i historyczny
 • Andrzej Rygalski, Intelektualny testament Fregego
 • Eugeniusz Wojciechowski, Pewne sformułowania sylogistyki z terminami negatywnymi

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Anna Grzegorczyk, Życie i mądrość (Krzysztof Pawłowski, Cudowne i rzeczywiste. O jednoczeniu rozumu, uczuć i woli)
 • Ireneusz Ziemiński, Filozofia jako przemiana egzystencjalna (Krzysztof Pawłowski, Cudowne i rzeczywiste. O jednoczeniu rozumu, uczuć i woli)
 • Sylwia Góra, Artyści widzą więcej piękna (Paweł Taranczewski, Paulina Tendera, Rozmowy o malarstwie)
 • Andrzej Wawrzynowicz, Rosyjskojęzyczna recepcja polskiej myśli filozoficznej (Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym,
  red. Jan Skoczyński)
 • Noty o autorach

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLV 2017, ZESZYT 3

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2017

 

 

Spis treści

 

TREŚĆ ZESZYTU 3 TOMU XLV

 

Artykuły

 • Karol Lenart, Aporia intersubiektywności a transcendentalna fenomenologia
 • Andrzej Krawiec, Wewnętrzna świadomość czasu muzycznego w ujęciu Edmunda Husserla
 • Anna Karoń-Ostrowska, Józef Tischner – dialog i monolog w dramacie
 • Łukasz Kamiński, Zło. Zdrada a porządek społeczny. Porównanie koncepcji zła Józefa Tischnera i Adiego Ophira
 • Nelli Sołonko, Tajemnica godności człowieka w refleksji Chantal Delsol i Charles’a Péguy’ego
 • Karol Michalski, Sens w logoterapii i analizie egzystencji Viktora E. Frankla
 • Wojciech Rubiś, Ralph W. Emerson i neoplatońska filozofia sztuki
 • Sławomir Drelich, Protoliberalna idea tolerancji Jana Crella
 • Łukasz Burkiewicz, Jarosław Kucharski, Tworzenie etyki w organizacji wielokulturowej – zalety i kontrowersje

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Jan Woleński, Jerzy Pelc (1924–2017)
 • Wojciech Zalewski, Metafizyka, czyli zapytywanie o to, co nieredukowalne w człowieku
 • Jerzy Kopania, Ludzki wymiar filozofii przyrody (Teresa Grabińska, Wybrane zagadnienia filozofii przyrody. Kontekst bezpieczeństwa personalnego i ekologicznego)
 • Maria Małgorzata Baranowska, Filozofki, uniwersytet i historia (Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl, Córki Nawojki. Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897–1967)
 • Noty o autorach

  

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

KWARTALNIK FILOZOFICZNY

TOM XLV 2017, ZESZYT 4

 

REDAKTOR
WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI

 

KRAKÓW 2017

 

 

Spis treści

 

TREŚĆ ZESZYTU 4 TOMU XLV

 

Artykuły

 • Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Rola intuicji w poznaniu filozoficznym. Między kontekstem odkrycia a kontekstem uzasadnienia
 • Tadeusz Bartoś, Upór – nowe oblicze pewności. Luter a nowoczesność
 • Przemysław Spryszak, Uwaga o dowodzie ontologicznym św. Anzelma
 • Adam Skowron, Problem istnienia przestrzeni. Polemika Benedykta Stattlera z koncepcją Immanuela Kanta
 • Stefan Klemczak, Uwagi o Prawowitości epoki nowożytnej, jej autorze i jego filozofii
 • Jakub Górski, Mimesis, cezura i spekulacja w filozofii Theodora W. Adorna i Philippe’a Lacoue-Labarthe’a
 • Marek Drwięga, Podmiot pragnienia w antropologii prywatywnej Renaud Barbarasa
 • Romana Kolarzowa, Bieda. Degradacja kulturowa i degradacja kultury
 • Eugeniusz Wojciechowski, Formuły logiczne i ich obciążenie egzystencjalne

 

Sprawozdania – Recenzje – Dyskusje

 • Czesława Piecuch, Myśliciel. Adam Węgrzecki (1937–2018) – Wspomnienie
 • Łucja Demby, Węgierska Operetka. Rola muzyki Piotra Salabera w spektaklu Andrzeja Bubienia w Nemzeti Színház (Teatrze Narodowym) w Budapeszcie
 • Rafał Kur, Symbolika światła w sztuce współczesnej (Paulina Tendera, Wojciech Rubiś, Nowe światło)
 • Książki nadesłane
 • Noty o autorach
 • Spis treści tomu XLV