Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 


Od 2004 r. PAU organizuje Kawiarnię Naukową. Są to otwarte dla publiczności zebrania naukowe, na których sami twórcy nauki w popularnej formie prezentują wyniki swoich badań. Jest to więc popularyzacja nauki na najwyższym możliwym poziomie. Każde zebranie wypełnia wykład i łącząca się z nim dyskusja, kontynuowana przy kawie.

Od wiosny 2020 roku spotkania on-line prezentujemy na Platformie Wymiany Naukowej PAU - zobacz Kawiarnię Naukową na Platformie

 

Poniżej archiwum spotkań stacjonarnych:

Od 2002 r. odbywa się comiesięczne Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, skupiające każdorazowo od kilkudziesięciu do dwustu uczestników. Obecnie wiodącym tematem jest „Patriotyzm wczoraj i dziś”. Jako wykładowcy zapraszani są wybitni przedstawiciele nauki, kultury i życia publicznego, jak: Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Leon Kieres, Maciej W. Grabski, Jan Nowak Jeziorański, Andrzej Wajda, arcybiskupi Alfons Nosol i Józef Życiński, Henryk Muszyński, biskup Tadeusz Pieronek i inni. Większość wykładów, o ile zostały przez autorów dostarczone w formie pisanej, ukazała się drukiem w serii „Seminarium PAU”.