Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


2007

Po drogach uczonych, Tom I,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2007
nakład wyczerpany
Po drogach uczonych, Tom II,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2007
nakład wyczerpany
Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2007, t. I, II 157,50 zł
I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 8-11 września 2005, Kraków 2007 nakład wyczerpany
Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym, oprac. Ewa Dziurzyńska, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera, Kraków 2007 42,00 zł
Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper,
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#,
Kraków 2007
68,25 zł
Zuzanna Topolińska, Polski - macedoński. Konfrontacja gramatyczna. 7. Wokół struktury semantycznej zdania, Kraków 2007 13,65 zł
The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, ed. by Janusz K. Kozłowski and Pál Raczky, Kraków 2007 78,75 zł
Jerzy Starnawski, Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice, (Studia Staropolskie Series Nova. T. XIV (LXX)), Warszawa 2007 26,25 zł