Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


1998

Danuta Rederowa, Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872.
Kartka z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami
, Kraków 1998
36,75 zł
Jan Piskurewicz, Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998 36,75 zł
Katarzyna Dormus, Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850-1914, Warszawa 1998 21,00 zł
Studia Turcologica Cracoviensia, 5: Languages and culture of Turkic Peoples.
Edited by Marek Stachowski, Kraków 1998
36,75 zł
Listy polskie XVI wieku, pod redakcją Kazimierza Rymuta. Tom I: Listy z lat 1525-1548
ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza
, Kraków 1998
47,25 zł