Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


2016

Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919, pod redakcją Wojciecha Rojka i Andrzeja Kastorego, Kraków 2016 25,00 zł
The Sarakenos Cave at Akraephnion, Boetia, Greece, vol. II: The Early Neolithic, Mesolithic and the Final Palaeolithic, edited by M. Kaczanowska, J.K. Kozłowski, A. Sampson, Kraków 2016 45,00 zł
Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Materiały konferencji naukowej 9-10 grudnia 2015, Kraków 2016 25,00 zł
Sylwester Czopek, Jan Machnik, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pavliv, Volodymyr Petehyrych, Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza, Polska Akademia Umiejętności i Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kraków 2016 70,00 zł
Mieczysław Chorąży, Z Janówki w świat, Wspomnienia 1925-1995, Wydanie III uzupełnione, Kraków 2016 nakład wyczerpany
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. Audycje radiowe z lat 2008-2016, cz. I i II,  Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków, Kraków 2016 10,00 zł
Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea. Collected writings on mediaeval Stained Glass, Kraków 2016 80,00 zł
Diariusz Sejmu Wolnego Miasta Krakowa albo Rzeczypospolitej Krakowskiej za rok 1837/1838 z rękopisu Biblioteki Polskiej w Paryżu opracowała Monika Jaglarz, Kraków 2016 35,00 zł
István Kovács, Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848–1849. Przełożył z języka węgierskiego i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek, Kraków 2016 95,00 zł
Wenancjusz Domagała, Stachury i Domagały Patologia znaczy słowo o chorobie,
Tom I, Wydanie trzecie, zmienione i poprawione, Kraków 2016
nakład
wyczerpany
Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor naukowy: Józef Borzyszkowski. Polska Akademia Umiejętności, Stacja Naukowa PAU w Gdańsku. Kraków 2016 19,00 zł
Norwid i my… O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida pod redakcją Tomasza Korpysza, Jadwigi Puzyniny, Barbary Subko, Ewy Teleżyńskiej. Kraków 2016 nakład wyczerpany
Sprawozdanie Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2015-2016,
Wrocław-Kraków 2016
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
egzemplarz niedostępny
w sprzedaży