fq


 

Publikacje on-line

 

 

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

 

Rocznik PAU

 

 

Debaty PAU

 

 

Elementa ad Fontium Editiones

 

 

Antemurale

 

 

Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas

 

 

Corpus Vasorum Antiquorum

 

 

Corpus Antiquitatum Americanensium

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla autorów

 

 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności publikuje recenzowane monografie naukowe: poziom I – 80 pkt

(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.).

 

 

Zasady działania wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności

 

1. Wydawnictwo PAU publikuje monografie naukowe, materiały konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez PAU oraz teksty i przekłady źródeł historycznych.

 

2. Publikacje są finansowane z dotacji na działalność statutową PAU albo ze źródeł zewnętrznych.

 

3. Zgłoszenie propozycji do planu wydawniczego jest dokonywane w następującym trybie:

a) autor lub redaktor naukowy pracy zbiorowej prezentuje pracę na posiedzeniu odpowiedniego wydziału lub komisji PAU. Prezentacja powinna obejmować oryginalne, niepublikowane wcześniej wyniki badań i wskazywać potrzebę ich opublikowania w PAU (np. związek z działalnością Akademii).
Autorzy niebędący członkami wydziałów ani komisji PAU powinni zwrócić się z propozycją do ich władz (http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje);

b) jeżeli propozycja wydania prezentowanej pracy uzyskała w głosowaniu akceptację, zarząd wydziału lub komisji składa w wydawnictwie:

  • wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszych zasad  (pobierz formularz - kliknij tutaj);
  • komplet plików z tekstem (format Word lub RTF) i ilustracjami (JPEG, TIFF) w postaci gotowej do przekazania recenzentom;

 

4. Złożoną pracę Komitet Wydawniczy kieruje do przynajmniej dwóch recenzentów, gwarantujących obiektywność i rzetelność recenzji. Nazwiska recenzentów podane we wniosku nie są wiążące dla Komitetu Wydawniczego. Recenzenci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o niewykorzystywaniu recenzowanych prac do swoich osobistych potrzeb i korzyści oraz niewystępowaniu konfliktu interesów z autorem/autorami. Umowy z recenzentami podpisuje kierownik wydawnictwa.

 

5. Autor zapoznaje się z recenzjami, nie znając nazwisk recenzentów (single blind review), i jest obowiązany ustosunkować się do ich postulatów, czyli zgodnie z nimi zmienić tekst lub uzasadnić odrzucenie postulatów.

 

6. Decyzję o przyjęciu pracy do planu wydawniczego podejmuje Komitet Wydawniczy PAU po zapoznaniu się z recenzjami i odpowiedzią autora, przy czym:

a) publikacje finansowane ze środków własnych PAU są kierowane do produkcji wg listy rankingowej, ustalonej przez Komitet Wydawniczy, ich liczba zależy od środków przeznaczonych na działalność wydawniczą w budżecie PAU;

b) publikacje finansowane ze środków zewnętrznych są kierowane do produkcji po uzyskaniu akceptacji Komitetu i zagwarantowaniu finansowania.

 

 

Informacje dla autorów artykułów w czasopismach są opublikowane na stronach poszczególnych czasopism: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism

 

[ pobierz formularz - kliknij tutaj ]

 

 

 

Strony czasopism naukowych PAU

 

 

   

Acta Archaeologica Carpathica

(ejournals)

       
       
   

Acta Militaria Mediaevalia

(strona zewn.)

       
       

 

   

Acta Physica Polonica B

(strona zewn.)

       
       
   

Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych

(strona zewn.)

       
       

 

    Folia Historiae Artium
       
       
   

Folia Quaternaria

(ejournals)

 

strona archiwalna

(PAU)

       
       

 

  geoinformatica  

Geoinformatica Polonica

(ejournals) 

 

strona archiwalna

(strona zewn.)

       
       
  kultury slowian  

Kultura Słowian
Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

(ejournals)

 

strona archiwalna

(PAU)

       
       

 

    Kwartalnik Filozoficzny
       
       
    Kwartalnik Prawa Prywatnego
       
       

 

   

Lehahayer

(strona zewn.)

       
       
    Nowy Filomata
       
       

 

  opinie  

Opinie Edukacyjne PAU
Prace Komisji PAU
do Oceny Podręczników Szkolnych

       
       
   

Prace Geograficzne

(ejournals)

       
       

 

   

Rocznik
Biblioteki Naukowej PAU i PAN

(ejournals)

 

strona archiwalna

(strona zewn.)

       
       
    Rocznik Medioznawczy
       
       

  

   

Studia Geomorphologica
Carpatho-Balcanica

(strona zewn.)

       
       
   

Studia Historiae Scientiarum

(ejournals)

 

strona archiwalna

(PAU)

       
       

 

   

Studia Migracyjne
– Przegląd Polonijny

(ejournals)

       
       
  srodkowoeuropejska  

Studia Środkowoeuropejskie
i Bałkanistyczne

(ejournals)

 

strona archiwalna

(PAU)

       
       

Informacje dotyczące sprzedaży

 

Sprzedaż publikacji PAU prowadzi Dział Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności

 

KONTAKT

Polska Akademia Umiejętności
Wydawnictwo

ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków

tel.: 12 424-02-12

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

poniedziałek-piątek, od 9.00 do 15.30

 

 

Wydawnictwo prowadzi sprzedaż:

1. Bezpośrednio w siedzibie PAU (przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie)

2. Wysyłkową (na terenie kraju oraz za granicę)

 

 

Zamówienia można składać:

- wysyłając e-mail  (preferujemy ten rodzaj zamówienia)
- telefonując  (12 424-02-12)
- listownie pocztą

 

 

Wykaz dostępnych publikacji PAU oraz ich ceny:

- publikacje PAU po roku 1989 przedstawiamy w: Spisie publikacji PAU

 

 

Sposoby płatności:

a) przy zamówieniu i sprzedaży wysyłkowej:
- przedpłata - przelew na rachunek  (po złożeniu zamówienia przez klienta Dział Wydawnictw przesyła dane do przelewu)

b) przy zakupie w siedzibie PAU:
- płatność gotówką
- płatność kartą

 

 

Wysyłka zamówionych książek:

Zamówienia złożone pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dostarczamy za pośrednictwem:

a) na terenie Polski

Poczta Polska – 18 zł
InPost – 12 zł
UPS – 16 zł

Możliwa DARMOWA DOSTAWA przy zakupie za co najmniej 200 zł

b) w sprawie cen wysyłki za granicę prosimy o kontakt z Działem Wydawnictw

 

 

 

 

Spis publikacji PAU   (po 1989 roku)

 

 

 

    Czasopisma  
       
   

Acta Archaeologica Carpathica

Acta Militaria Mediaevalia

Contributions in new world archaeology

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Folia Historiae Artium

Folia Quaternaria

Geoinformatica Polonica

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Kwartalnik Filozoficzny

Kwartalnik Prawa Prywatnego

Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej

Onomastica Slavogermanica

Opinie Edukacyjne PAU

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności

Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica

Studia Historiae Scientiarum

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Studia Politologica Ucraino-Polona

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

 
     

 
    Rozprawy Wydziałów PAU  
       
   

Rozprawy Wydziału I Filologicznego PAU

Rozprawy Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU

Rozprawy Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU

Rozprawy Wydziału IV Przyrodniczego PAU

Rozprawy Wydziału V Lekarskiego PAU

 
     

 
    Prace Komisji PAU
     
   

Prace Komisji Astrofizyki

Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej

Monografie Komisji Etnograficznej

Prace Komisji Etyki Medycznej

Prace Komisji "Fides et Ratio"

Prace Komisji Filologii Klasycznej

Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych

Prace Komisji Historii i Kultury Żydów

Studia Historiae Scientiarum
- Prace Komisji Historii Nauki

Komisja Historii Nauki. Monografie

Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
- Prace Komisji Kultury Słowian

Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

Prace Komisji Nauk Technicznych

Prace Komisji Neofilologicznej

Opinie Edukacyjne PAU
- Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych

Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu

Prace Prawnicze

Prace Komisji Prehistorii Karpat

Prace Komisji Spraw Europejskich

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
- Prace Komisji Środkowoeuropejskiej

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej

Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych

     

 

    Wydawnictwa seryjne  
       
   

Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności

Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej

Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum
usque ad Joannem Cochanovium

Monumenta Poloniae Historica nova series

Monumenta Poloniae Vaticana

Monumenta Sacra Polonorum

Moravia Magna

Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

W służbie nauki

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci

Wykłady

Debaty PAU

 

Kontynuacje serii:

Acta Nuntiaturae Polonae

Corpus Antiquitatum Americanensium

Corpus Vasorum Antiquorum

Cracovia artificum. Supplementa

Joannis Dlugossii

Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN

Sylloge Nummorum Graecorum

Tabula Imperii Romani

Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen

 
       
    Wydawnictwa pozaseryjne
     
   

wg roku wydania:

1993

1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023