News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

1993

Praktyczne aspekty rozrodu zwierząt. Sympozjum poświęcone pamięci prof. Władysława Bielańskiego..., Red. Marian Tischner, Kraków 1993 - materiały z sesji. nakład wyczerpany
Globalne zmiany środowiska naturalnego wyzwaniem dla ludzkości. Materiały z konferencji Kraków 22-23 października 1992 r., Red. Leszek Starkel, Kraków 1992 1,58 zł
Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego.
Opracowała Halina Horodyska, Kraków 1993
5,25 zł
Julian Dybiec, Polska Akademia Umiejętności 1872-1952, Kraków 1993 4,20 zł