News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo


 

wydawnictwa pozaseryjne w 1993

 

Praktyczne aspekty rozrodu zwierząt. Sympozjum poświęcone pamięci prof. Władysława Bielańskiego..., Red. Marian Tischner, Kraków 1993 - materiały z sesji. nakład wyczerpany
Globalne zmiany środowiska naturalnego wyzwaniem dla ludzkości. Materiały z konferencji Kraków 22-23 października 1992 r., Red. Leszek Starkel, Kraków 1992 1,58 zł
Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego.
Opracowała Halina Horodyska, Kraków 1993
5,25 zł
Julian Dybiec, Polska Akademia Umiejętności 1872-1952, Kraków 1993 4,20 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1994

 

Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela
w kulturze średniowiecznej
, Kraków 1994
nakład wyczerpany
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej (1387- 1507) T. I, Indeksy - do źródeł wydanych przez PAU w l. 1932-1948, Kraków 1994 18,38 zł
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej (1387- 1507) T. I, Wstęp, Kraków 1994 3,26 zł
Piotr Hübner, Siła przeciw rozumowi..., Losy Polskiej Akademii Umiejętności 1939-1989, Kraków 1994 12,60 zł
Henryk Batowski, Podstawy kryzysu jugosłowiańskiego - broszura. nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1995

 

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kraków 21-23.11.1995.
Program, streszczenia referatów i komunikatów
. Kraków 1995
nakład wyczerpany
Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich.
Opracowała Bożena Wyrozumska, Kraków 1995
26,25 zł
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683. Opracował Jan M. Małecki, współudział Elżbieta Szlufik, Kraków 1995 26,25 zł
Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu T. I, Kraków 1995 31,50 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1998

 

Danuta Rederowa, Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872.
Kartka z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami
, Kraków 1998
36,75 zł
Jan Piskurewicz, Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998 36,75 zł
Katarzyna Dormus, Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850-1914, Warszawa 1998 21,00 zł
Studia Turcologica Cracoviensia, 5: Languages and culture of Turkic Peoples.
Edited by Marek Stachowski, Kraków 1998
36,75 zł
Listy polskie XVI wieku, pod redakcją Kazimierza Rymuta. Tom I: Listy z lat 1525-1548
ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza
, Kraków 1998
47,25 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1999

 

Przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłoć Prokocimia, Kraków 1999 7,35 zł
Grafika polska 1918-1939, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie 1999

nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2000

 

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich T. II. Materiały z konferencji Kraków 24-26 XI 1998, pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2000 42,00 zł
Drukarze dawnej Polski, T. 1: Małopolska, cz. 2, vol. 1-2, Kraków 2000 42,00 zł
Marian Plezia, Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona, Kraków 2000 26,25 zł
Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000 nakład wyczerpany
Święty Wojciech i jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Saint-Maurice, 12-13 kwietnia 1997 roku,
pod red. Andrzeja Żakiego, Kraków 2000
nakład wyczerpany
Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne? Tradycje i teraźniejszość na przykładzie stowarzyszeń działających na terenie południowej Polski. Materiały z Sympozjum Kraków 2-3 grudnia 1994 roku, pod red. Rity Majkowskiej, Kraków 2000 21,00 zł
Krzysztof R. Prokop, Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000 47,25 zł
Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku,
wydał Antoni Gąsiorowski przy współpracy Tomasza Jurka, Izabeli Skierskiej,
Wincentego Swobody, Kraków 2000
42,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2001

 

Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej Kraków 10 marca 2000, pod red. Krzysztofa R. Prokopa, Kraków 2001 nakład wyczerpany
Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu T. II, Kraków 2001 42,00 zł
Archeologia przestrzeni. Metody i wyniki badań struktur osadniczych w dorzeczach Górnej Łaby i Wisły, pod red. Janusza K.Kozłowskiego i Evžena Neustupnego,
Kraków 2001
26,25 zł
Listy polskie XVI wieku, pod red. Kazimierza Rymuta. Tom II: Listy z lat 1548-1550
ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza
, Kraków 2001
52,50 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2002

 

Między Estonią a Polską, Kraków 2002 5,25 zł
Hieronim Ciechanowski, Dziennik z lat 1851-1856, Kraków 2002 31,50 zł
Karolina Grodziska, Scientiarum decor - Cmentarz Rakowicki w tradycji PAU 31,50 zł
Studia Judaica (Nadbitka) R. V: 2002 nr 1(9), opracował K. Pilarczyk 5,25 zł
Mummy. Results of Interdisciplinary Examination of the Egyptian Mummy of
Aset-iri-khet-es from the Archaeological Museum in Cracow
, Kraków 2001
nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2003

 

Raimo Pullat, Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym, przełożył Aarne Puu, Kraków 2003 47,25 zł
Stanisław Kutrzeba, W obronie spotwarzonej instytucji.
[Rzecz o Polskiej Akademii Umiejętności roku 1945]
, Kraków 2003
10,50 zł
Anna Mayer, Filia Paryska Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w świetle materiałów archiwalnych, opracował i przypisami opatrzył Kasper Świerzowski, Kraków 2003 31,50 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich T. III. Suplement nr 1 do Studia Iudaica, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, Kraków 2003 42,00 zł
Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie
T. I - Patologia ogólna, Kraków 2003
nakład wyczerpany
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2002,
Kraków 2003
10,50 zł
Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, praca zbiorowa pod red. Zenona Woźniaka i Jana Gancarskiego, Kraków-Krosno 2003 nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2004

 

Krzysztof Pilarczyk, Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII wiek), Kraków 2004 84,00 zł
Aldona Warzecha, Program heraldyczny sufitu Małej Auli Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2004 21,00 zł
Nauka, religia, dzieje. XII Seminarium w Castel Gandolfo 5-7 sierpnia 2003.
Czas, wieczność, nieskończoność
. Kraków 2004
27,30 zł
Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach północnej Walii, Kraków 2004 52,50 zł
Listy polskie XVI wieku, pod red. Kazimierza Rymuta. Tom III: Listy z lat 1550-1551
ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza
, Kraków 2004
31,50 zł
Polska w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Kraków 2004 42,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2005

 

Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie T. II,
cz. I - Patologia narządowa, Kraków 2005
nakład wyczerpany
Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie T. II,
cz.II - Patologia narządowa, Kraków 2005
nakład wyczerpany
Pamiętniki Uczonych T. I: Mieczysław Chorąży, Z Janówki w świat, Wspomnienia 1925-1995, Kraków 2005 47,25 zł
Stanisław Grodziski, Polska Akademia Umiejętności 1872-1952-2002, Kraków 2005 10,50 zł
Karolina Grodziska, Theatri decor. Groby ludzi teatru na Cmentarzu Rakowickim, Kraków 2005 52,50 zł
Słownik biologii komórki, pod red. Jerzego Kawiaka, Haliny Krzanowskiej, Barbary Płytycz, Macieja Zabla, Kraków 2005

nakład wyczerpany

Faustus Socinus and his Heritage, pod red. Lecha Szczuckiego, Kraków 2005 47,25 zł
Place nad Memory of Canada: Global Perspectives, pod red. Magdaleny Paluszkiewicz-Misiaczek, Anny Reczyńskiej, Anny Śpiewak, Kraków 2005 52,50 zł
Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skala Cave, Lesser Carpathians, Slovakia, pod red. L'ubomiry Kaminskiej, Janusza K. Kozłowskiego, Jiřiego A. Svobody, Kraków 2005 26,25 zł
Informacja a rozumienie, pod red. Michała Hellera i Janusza Mączki, Kraków 2005 nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2006

 

Stanisław Grodziski, The Polish Academy of Arts and Sciences 1872-1952-2002, Kraków 2006 21,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2003, Kraków 2006 21,00 zł
Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872-2000, Kraków 2006 31,50 zł
Struktura i emergencja, pod red. Michała Hellera i Janusza Mączki, Kraków 2006 21,00 zł
Zdzisław Jan Ryn, Ignacy Domeyko. Kalendarium życia, Kraków 2006,
Wydawnictwo PAU, UJ, AGH
84,00 zł
Józef Piłsudski. Wyobraźnia i dzieło polityczne pod red. Jana Machnika i Andrzeja Nowaka, Kraków 2006 10,50 zł
Jerzy Kopacz, Lubomir Šebela, Kultura unietycka i grupa wieterzowska na podstawie materiałów krzemieniarskich, Kraków 2006 36,75 zł
Wylotne and Zwierzyniec. Paleolithic Sites in Southern Poland, edited by Stefan K. Kozłowski, Kraków 2006 36,75 zł
Wydawnictwa Biblioteki 1856-2006. Bibliografia, oprac. Małgorzata Kremer, Anna Sroka, Kraków 2006, Wydawnictwo PAU, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie nakład wyczerpany
Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków 2006, Wydawnictwo PAU, Polski Uniwersytet na Obczyźnie 21,00 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. VIII, Rękopisy nr 1360-1705,
Archiwum administracyjne Towarzystwa Literackiego, Wydziału Statystycznego,
Wydziału Historycznego, Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej z lat 1832-1893
, oprac. Janusz Pezda, Marek P. Prokop, Paryż Kraków 2006, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej w Paryżu, PAU
36,75 zł
Jerzy Świecimski - twórczość, Kraków 2006 36,75 zł
Krzysztof Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006 42,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2007

 

Po drogach uczonych, Tom I,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2007
nakład wyczerpany
Po drogach uczonych, Tom II,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2007
nakład wyczerpany
Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
, Kraków 2007, t. I, II
157,50 zł
I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 8-11 września 2005,
Kraków 2007
nakład wyczerpany
Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym,
oprac. Ewa Dziurzyńska, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera, Kraków 2007
42,00 zł
Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper,
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#,
Kraków 2007
68,25 zł
Zuzanna Topolińska, Polski - macedoński. Konfrontacja gramatyczna.
7. Wokół struktury semantycznej zdania
, Kraków 2007
13,65 zł
The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, ed. by Janusz K. Kozłowski and Pál Raczky, Kraków 2007 78,75 zł
Jerzy Starnawski, Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice,
(Studia Staropolskie Series Nova. T. XIV (LXX)), Warszawa 2007
26,25 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2008

 

Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie
T. I - Patologia ogólna, wydanie II, Kraków 2008
nakład wyczerpany
Żydzi i judauzm we współczesnych badaniach polskich T. IV. Suplement nr 3 do Studia Judaica, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, Kraków 2008 47,30 zł
Witold Mańczak, Linguistique générale et linguistique indoeuropéenne, Kraków 2008 nakład wyczerpany
Zdzisław Jan Ryn, Ignacy Domeyko. Bibliografia, Kraków 2008 84,00 zł
Kondycja nauki polskiej. Korespondencje uczonych z prezesem Polskiej Akademii Umiejętności na temat badań podstawowych, organizacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, Kraków 2008 nakład wyczerpany
Folia Historiae Artium t. 11: 2007, Kraków 2008 52,50 zł
Po drogach uczonych, Tom III,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2008
63,00 zł
Nauka, religia, dzieje. XIV Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo 24-26 września 2007, Lublin, Kraków 2008 nakład wyczerpany
Słownik biologii komórki + CD, wyd. II, Kraków 2008 52,50 zł
Maria Kalczyńska, Władysław Dąbrowski (1884-1970), Paryż-Kraków-Opole 2008 21,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2005,
Kraków 2008
10,50 zł
Bibliothèque Polonaise de Paris, Kraków 2008 15,75 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. V: 2006, Kraków 2008 15,75 zł
Adamantios Sampson, The Sarakenos Cave at Akraephnion, Boetia, Greece, vol. I: The Neolithic and the Bronze Age, Ateny 2008 73,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2009

 

Z Fototeki Lanckorońskich. Katalog wystawy, Kraków 2009 15,75 zł
Jerzy Kopacz, Antonín Přichystal, Lubomír Šebela, Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia and its East-Central European Context, Kraków-Brno 2009 63,00 zł
Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie T. II, wydanie II zmienione i poprawione, + płyta CD, Kraków 2009 nakład wyczerpany
Biblia z lipowego drewna. Karty z dziejów Ołtarza Mariackiego. Materiały z sesji zorganizowanej w 50. rocznicę powrotu Ołtarza Wita Stwosza "na swoje miejsce", Kraków 2009 26,25 zł
Bolesław Przybyszewski, Katalog kanoników Krakowskiej Kapituły Katedralnej w XVIII wieku, Kraków 2009 52,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. III: 2004, Kraków 2009 15,75 zł
Elżbieta Orman, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Kraków 2009 84,00 zł
Jan Machnik, Jolanta Bagińska, Wiesław Koman, Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006, Kraków 2009 nakład wyczerpany
Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczeności, zredagowali: Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba, Kraków 2009 37,80 zł
Po drogach uczonych, Tom IV,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2009
63,00 zł
Krystyna Witkowska, Powązki - mówiące kamienie. Inskrypcje nagrobne na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, Kraków 2009 36,75 zł
Walter Leitsch, Das Leben am Hof König Sigismunds III von Polen, t. I-IV,
Kraków-Wiedeń
252,00 zł
za komplet
Michał Kokowski, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji. Instytut Historii Nauki PAN, PAU, Warszawa-Kraków 2009 nakład wyczerpany
Bruno Schultz. New readings, new meanings. Nouvelles lectures, nouvelles significations. Published under the direction of Stanisław Latek. Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, Montreal, Quebec, Canada; Polish Academy of Arts and Sciences, Cracow, Poland. 2009 10,40 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2010

 

Andrzej Romanowski, Polski Słownik Biograficzny, przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Kraków 2010   5,25 zł
Krzysztof Baczkowski, Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej,
Kraków 2010
  6,30 zł
Adamantios Sampson, Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, The Prehistory of the Island of Kythnos (Cyclades, Greece) and the Mesolithic settlement at Maroulas, Kraków 2010   63,00 zł
Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost Distribution of the Starčevo / Körös culture ed. by Janusz K. Kozłowski and Pál Raczky, Kraków-Budapest 2010   94,50 zł
II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 4-7 września 2008, Kraków 2010   26,25 zł
Katalog atlasów XIX wieku (1801-1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Kraków 2010   63,00 zł
Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości. Materiały z posiedzenia naukowego z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości w 1918 roku. Pod redakcją Jana Machnika
i Wojciecha Rojka. Kraków 2010
  21,00 zł
Nauka, religia, dzieje. Uniwersalia, prawa przyrody, transcendencja. XV Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo 28-30 września 2009 Lublin. Pod redakcją Jerzego A. Janika.
UJ-PAU 2010
  34,65 zł
Postmodernizm i fundamentalizm a prawda od idei do praxis, pod red. Haliny Grzmil-Tylutki
i Agnieszki Hennel-Brzozowskiej, PAU-UJ, Kraków 2010
  21,00 zł
Emilia Leibel, Wspomnienia Żydówki krakowskiej, nagrała i opracowała Maria Kłańska, Kraków 2010   42,00 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich t. V, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, suplement nr 4 do Studia Judaica, Kraków 2010   36,75 zł
Chopin. Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej
w Paryżu, Paryż 2010
  42,00 zł
Chopiniana ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu,
Paryż 2010
63,00 zł 29,90 zł
Małgorzata Kłys, Ludwig van Beethoven. Dramat życia i potęga twórczości, Kraków 2010   15,75 zł
Tomasz Skrzyński, Polityka polskich komunistów wobec socjalistów w latach 1947-1948.
Przypadek krakowski
, Kraków 2010
  47,25 zł
Gallus Anonymous and his Chronicle in the context of twelfth-century historiography from
the perspective of the latest research
, Kraków 2010
  52,50 zł
Tadeusz Smoleński 1884-1909. Pisma naukowe i publicystyczne. Opr. Joachim Śliwa i Leszek Zinkow, Kraków 2010   42,00 zł
Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Polska Akademia Umiejętności, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Kraków 2010   21,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2011

 

Jerzy Kolendo, Antiquarian studies in Poland from the sixteenth to the twentieth century, Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" UW, Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności, Warszawa-Kraków 2011 31,50 zł
Józef Andrzej Gierowski, Dziennik, 1 września 1981 - 13 grudnia 1981, Kraków 2011 10,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VI: 2007, Kraków 2011 15,75 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VII: 2008, Kraków 2011 15,75 zł
Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Prahistoryczne kurhany we wsi Haji Niżni koło Drohobycza, Kraków 2011 94,50 zł
Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti. In memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną "Ignatianum" w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności. Kraków 2011 52,50 zł
Janina Kraupe, Grafika 1946-1949, Kraków 2011 26,25 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2009-2010, Wrocław-Kraków 2011 10,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VIII: 2009, Kraków 2011 15,75 zł
Krakowskie Studia Slawistyczne I, Rocznik Slawistyczny, Kraków 1908-2008, W stulecie Rocznika Slawistycznego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2010 26,25 zł
From Totalitarianism to Democracy: Twisted and Unfinished Road. On the 20th Anniversary of the Fall of Communism in Eastern Europe. Published under the direction of Stanisław Latek 15,75 zł
Secesja - Młoda Polska - Art Déco. Ekslibrisy ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Katalog Wystawy. Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU. Kraków 2011 10,50 zł
Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Informator o zasobie. Kraków 2011 31,50 zł
Wychowanie do przyjaźni - od idei do praxis. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Agnieszki Hennel-Brzozowskiej. Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Ośrodek dokumentacji i studium pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Pontificia Accademia Dell'immacolata, Kraków 2011 31,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. IX: 2010, Kraków 2011 21,00 zł
Marko Jačov, La questione d’oriente vista attraverso la tragedia Armena (1894–1897). Kwestia wschodnia w świetle tragedii Ormian (1984–1897). Kraków 2011 36,75 zł
Mihailo Potushniak, Middle Neolithic settlement at Drisino-Balocza, Transcarpathian Ukraine, Kraków 2011 21,00 zł
Uzależnienia, porozmawiajmy o tym głośno. Dependence, let's talk about it openly,
Fundacja "Warto Żyć", Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011
42,00 zł
Pamiętniki uczonych T. II: Andrzej Wiktor, Życie z przyrodą w tle, Kraków-Wrocław 2011 42,00 zł
Czesław Miłosz, Multiple Worlds, Game of Forms; published under the direction of Stanisław Latek; Polish Institute of Arts and Sciences in Canada - Polish Academy of Arts and Sciences; Montreal, Quebec, Canada - Cracow, Poland; 2011 31,50 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2012

 

Erazm Józef Jerzmanowski 1844-1909. Życie i dzieło, Kraków 2012 26,25 zł
Daniel Beauvois, Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012 89,25 zł
Jakub Goldberg, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, Kraków 2012 31,50 zł
Władysław Natanson. Listy do narzeczonej, opracowała Irena Homola-Skąpska,
Kraków 2012
42,00 zł
Nauka, religia, dzieje. Wiedza, Prawda, Wolność. XVI Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo 26 i 27 września 2011 Kraków. Pod redakcją Jerzego A. Janika.
Kraków 2012
31,50 zł
Jan Albrecht, Najczęściej jestem "za". Wybór recenzji kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora, doktoratu honorowego i Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Kraków 2012 36,75 zł
Stefan Karol Kozłowski, Archeologiczne królestwo Wernera Radiga w Generalnym Gubernatorstwie, Kraków 2012 52,50 zł
In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary of. W. Kotwicz's Expedition to Mongolia in 1912. Studies and selected source materials; Editors: Jerzy Tulisow, Osamu Inoue, Agata Bareja-Starzyńska, Ewa Dziurzyńska, Cracow 2012 99,75 zł
Po drogach uczonych, Tom V,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2012
63,00 zł
Marko Jačov, Il primo genocidio eseguito contro gli Armeni. Pierwsze ludobójstwo dokonane na Ormianach. (1894-1897), Roma-Kraków 2012 nakład wyczerpany
Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów. Kraków, 22-23 II 2010. Monografia zbiorowa pod redakcją Michała Kokowskiego, Kraków 2012 52,50 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2011-2012, Wrocław-Kraków 2012 10,50 zł
Easter Island (Rapa Nui). Polish speleological exploration. Editor: Zdzisław Jan Ryn, Kraków 2012 31,50 zł
Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne. Opracował Krzysztof Pilarczyk. Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2012 nakład wyczerpany
The Polish Diaspora in America and Wider World, Symposium 25-26 June 2010,
PAU i PAHA, Kraków 2012
21,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2013

 

Stanisław Grodziski, Habsburgowie. Dzieje dynastii, wydanie drugie poszerzone,
Kraków 2013
42,00 zł
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom I,
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013
 
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom II, zeszyt 1,
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013
31,50 zł
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom III, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013 84,00 zł
The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions, edited by Zsolt Mester; Polish Academy of Arts and Sciences - Kraków, Institute of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd University - Budapest; papers for the project funded by the International Visegrad Fund; Kraków-Budapest 2013 31,50 zł
Bientôt un siècle de soutien à des réalisations intellectuelles majeures. Towards a century of support to major intellectual achievements; Union Académique Internationale; Cracovie-Bruxelles 2013 21,00 zł
Anna Dzieduszycka-Machnik, Sokołów koło Stryja. Miasteczko, którego już nie ma; Polska Akademia Umiejętności; Kraków 2013 nakład wyczerpany
Raimo Pullat, Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013 52,50 zł
promocja
SFIDA DI GIOVANNI PAOLO II PER L’UOMO DEL XXI SECOLO. Atti del Convegno Internazionale, svoltosi presso l’Università del Salento dal 15 al 18 novembre 2011. Coordinatori scientifici: Marko Jačov e Franciszek Ziejka. Università del Salento, Accademia Polacca delle Scienze e delle Lettere di Cracovia. Lecce 2013 Cracovia 52,50 zł
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków. Kraków 2013 5,25 zł
Akty Horodelskie z 1413 roku, 1413 m. Horodlės aktai. Pod redakcją: Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak. Lietuvos Istorijos Institutas - Polska Akademia Umiejętności.
Vilnus - Kraków 2013
31,50 zł
Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring. Zakopane, 17-19.05.2013, abstract book. The Committee of Embryology and Morphology of the Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2013 nakład wyczerpany
Informator PAU - wersja w jęz. polskim 2013 7,35 zł
Informator PAU - wersja w jęz. angielskim 2013 7,35 zł
Jan Hulewicz, Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1918, zarys dziejów, Kraków 2013 21,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. X: 2011-2013, Kraków 2013 26,25 zł
Piotr Hübner, Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej,
Kraków 2013
84,00 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2012-2013, Wrocław-Kraków 2013 35,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2014

 

Julian Maślanka, Szkice z dziejów literatury i kultury. Idee - motywy - wartości,
Kraków 2014
  54,00 zł
Fizycy wspominają. Zbiór 25 rozmów i wspomnień fizyków polskich opublikowanych pierwotnie w "Postępach Fizyki" i w "Kwartalniku Historii Nauki i Techniki", Kraków 2014   55,00 zł
Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków 2014   80,00 zł
Zdzisław Jan Ryn, IGNACIO DOMEYKO LA VIDA Y LA OBRA, Academia Polaca de Ciencias y Artes, Universidad Jaguelona, Universidad Técnica de Minería y Fundición, Kraków 2014   90,00 zł
Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak
à l'occasion de son 90e anniversaire, Kraków 2014
  40,00 zł
Wokół powstania listopadowego. Zbiór studiów, pod redakcją Huberta Chudzio i Janusza Pezdy,
Kraków 2014
55,00 zł 24,90 zł
Ostatnie zasyłam pożegnanie… Grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli 4 sierpnia 1864,
Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Kraków 2014
  12,00 zł
Monarchia, wojna, człowiek. Codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie pierwszej wojny światowej, pod redakcją Andrzeja A. Zięby i Adama Świątka, Polska Akademia Umiejętności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014   nakład wyczerpany
Młodzież polska na obczyźnie - zadania edukacyjne, pod redakcją Doroty Praszałowicz i Joanny Kulpińskiej, Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Wspólnota Polska", Kraków 2014   nakład wyczerpany
Jerzy Michalewicz, Katalog Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy
św. Wincentego a Paulo
, T. I, Kraków 2014
  120,00 zł
Kardynał Adam Stefan Sapieha 1867–1951 Książę Niezłomny, Kraków 2014   20,00 zł
Przeciw melancholii. W 40. rocznicę wydania „Melancholii” Antoniego Kępińskiego – perspektywy fides i ratio. Monografia pod redakcją naukową Agnieszki Hennel-Brzozowskiej
i Stanisława Jaromiego OFMConv. Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Accademia dei Rampanti. Kraków 2014
  30,00 zł
Contributions to the Archaeology of Early Cyprus, Kraków 2014   35,00 zł
Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie, Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Kraków 2014   14,00 zł
Stefan Szuman, Osobowość i charakter, Biblioteka Klasyków Psychologii, Polska Akademia Umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014   44,90 zł
Lutosławski - Music and Legacy, Polish Institute of Art and Sciences in Canada, Montreal
and Polish Academy of Arts and Sciences, Cracow 2014
  20,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2015

 

Profesor Jerzy A. Janik 1927-2012, Uczony - Myśliciel - Mistrz, pod redakcją Andrzeja Fulińskiego i Krzysztofa Maślanki, Kraków 2015 30,00 zł
Krzysztof Skórczewski, Kolekcja Miedziorytów z lat 2010-2014, Dar dla Gabinetu Rycin PAU, Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie,
Kraków 2015
10,00 zł
Zuzanna Topolińska, Zmiana perspektywy. Gawęda nie tylko językoznawcza, Kraków 2015 25,00 zł
The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialogue of experts , Edited by Michał Kokowski, Kraków 2015 50,00 zł
Transformacja 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości (Kraków, 13 września 2014). Kraków 2015 egzemplarz niedostępny
w sprzedaży
Michał Bobrzyński i Stanisław Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, reprint z 1893 roku, z posłowiem Jerzego Wyrozumskiego, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2015 60,00 zł

Katalog Inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Kraków 2015 63,00 zł
Maciej Władysław Grabski, O nauce w Polsce – zamyślenie, Kraków 2015.
Książka wydana przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
25,00 zł
 Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. XI: 2013-2015, Kraków 2015 20,00 zł
Sprawozdanie Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2014-2015,
Wrocław-Kraków 2015
35,00 zł
Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas, Nova series, Vol. I, edited by Ryszard Skowron in collaboration with Miguel Conde Pazos, Paweł Duda, Enrique Corredera Nilsson, Matylda Urjasz-Raczko, Cracow 2015 egzemplarz niedostępny
w sprzedaży

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2016

 

Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919, pod redakcją Wojciecha Rojka i Andrzeja Kastorego, Kraków 2016 25,00 zł
The Sarakenos Cave at Akraephnion, Boetia, Greece, vol. II: The Early Neolithic, Mesolithic and the Final Palaeolithic, edited by M. Kaczanowska, J.K. Kozłowski, A. Sampson, Kraków 2016 45,00 zł
Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Materiały konferencji naukowej 9-10 grudnia 2015, Kraków 2016 25,00 zł
Sylwester Czopek, Jan Machnik, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pavliv, Volodymyr PetehyrychWielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza, Polska Akademia Umiejętności i Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kraków 2016 70,00 zł
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. Audycje radiowe z lat 2008-2016, cz. I i II,  Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków, Kraków 2016 10, 00 zł
Mieczysław Chorąży, Z Janówki w świat, Wspomnienia 1925-1995, Wydanie III uzupełnione, Kraków 2016 nakład wyczerpany
Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea. Collected writings on mediaeval Stained Glass, Kraków 2016 80,00 zł
Diariusz Sejmu Wolnego Miasta Krakowa albo Rzeczypospolitej Krakowskiej za rok 1837/1838 z rękopisu Biblioteki Polskiej w Paryżu opracowała Monika Jaglarz, Kraków 2016 35,00 zł
István Kovács, Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848–1849. Przełożył z języka węgierskiego i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek, Kraków 2016 95,00 zł
Wenancjusz Domagała, Stachury i Domagały Patologia znaczy słowo o chorobie,
Tom I, Wydanie trzecie, zmienione i poprawione, Kraków 2016
nakład
wyczerpany
Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor naukowy: Józef Borzyszkowski. Polska Akademia Umiejętności, Stacja Naukowa PAU w Gdańsku. Kraków 2016 19,00 zł
Norwid i my… O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida pod redakcją Tomasza Korpysza, Jadwigi Puzyniny, Barbary Subko, Ewy Teleżyńskiej. Kraków 2016 nakład wyczerpany

Sprawozdanie Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2015-2016,
Wrocław-Kraków 2016
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online

egzemplarz niedostępny
w sprzedaży

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2017

 

Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. XI, rękopisy nr 2064-2556, rękopisy XIX-wieczne. Opracowali: Monika Jaglarz, Urszula Klatka, Janusz S. Nowak, Janusz Pezda przy współpracy Moniki Junkiewicz. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Polska Akademia Umiejętności.
Paryż–Kraków 2017
20,00 zł
Wspólna sprawa. Studia i materiały do dziejów emigracji polskiej we Francji. Kraków 2017 nakład wyczerpany
Po drogach uczonych, Tom VI,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2017
63,00 zł
Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity..., Wspomnienia.  Kraków 2017, Wydawnictwo PAU, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. 20,00 zł
Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem, opracowały: Ewa Dziurzyńska, Martina Šumowá, Kraków 2017, Wydawnictwo PAU, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Masarykův Ústav a Archiv Akademie Věd ČR, v. v. i. 35,00 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich t. VI, pod redakcją Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty. Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich. Kraków 2017 40,00 zł
Witold Mańczak, Polski słownik etymologiczny. Kraków 2017
nakład wyczerpany
Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności za lata 1989/1990-2014/2015, z suplementem za rok 2014/2015. Opracowanie: Marzena Włodek, Mirosława Zielińska. Archiwum Nauki PAN i PAU, Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2017 32,00 zł
Contributions to the Prehistory of Greece and the Aegean, edited by Janusz K. Kozłowski, Kraków 2017 25,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2018

 

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu, tom II, XII–XX wiek,
opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby, Kraków 2018
nakład wyczerpany
Marzena Woźny, Włodzimierz Demetrykiewicz (1859-1937). Prehistoryk z przełomu epok,
Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków 2018
40,00 zł
Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. Ludzie – idee – dzieła.
Pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy.
Polska Akademia Umiejętności, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Kraków 2018
49,00 zł
Józef Łepkowski, PRZEGLĄD krakowskich tradycyj, legend, nabożeństw, zwyczajów, przysłów i właściwości. Reprint. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018  7,00 zł
Corpus Vitrearum Medii Aevi, Polen Bd. I: Südpolen, Teil 1.
Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Dobrosława Horzela,
mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak,
Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau.
Universitas, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018
Przeprosiny, errata

nakład wyczerpany

Raimo Pullat, Świat rzeczy mieszkańca Tallinna w dobie oświecenia.
Przekład z języka estońskiego Anna Juga-Szymańska. Kraków 2018

39,00 zł
promocja

Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych,
redakcja Jacek Poleski, Kraków 2018

nakład wyczerpany

Profesor Tadeusz Ulewicz jako badacz dawnej literatury i kultury. W stulecie urodzin.
Pod redakcją Romana Mazurkiewicza. Kraków 2018

15,00 zł

Jerzy Michalewicz, Katalog Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy
św. Wincentego a Paulo
, T. II, Kraków 2018

60,00 zł

Gombrowicz. DÉSEMPARÉ – BEWILDERED.
Publié sous la direction de / edited by Dominique Garand, Agnès Domanski
Institut polonais des arts et des sciences au Canada, Polska Akademia Umiejętności
Montréal-Kraków 2018

20,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2019

 

Leon Wachholz - życie i dzieło, redakcja Jan Widacki, Kraków 2019 25,00 zł
Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów
i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków 2019
37,00 zł
Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku. Wydała Bożenna Wyrozumska
przy współpracy Marcina Starzyńskiego, indeksy opracowała Patrycja Wiencierz. Kraków 2019
nakład wyczerpany
Wenancjusz Domagała, Stachury i Domagały Patologia znaczy słowo o chorobie,
Tom II, Wydanie trzecie, zmienione i poprawione, Kraków 2019
Więcej
t. II: 20,00 zł
Alina Nowicka-Jeżowa, Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 2019 35,00 zł
Dorota Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku
, Kraków 2019
38,00 zł
Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria II: Pomniki Prawa Polskiego. Dział I: Prawo ziemskie.
T. IV: Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409,
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności,
Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019
50,00 zł
Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległej Polski,
pod redakcją Andrzeja Kastorego, Kraków 2019
18,00 zł
Ex Musicis. Ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Katalog wystawy, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2019
20,00 zł
Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Tom I (czerwiec 1919 – marzec 1923),
opracowanie: Wojciech Rojek, Józef Łaptos, przy współpracy Andrzeja Suchcitza,
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kraków 2019
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Tom II (marzec 1923 – maj 1926),
opracowanie: Wojciech Rojek, Józef Łaptos, przy współpracy Andrzeja Suchcitza,
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kraków 2019
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. cz. III,
Audycje radiowe z lat 2016-2019, Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków, Kraków 2019
10,00 zł
Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem.
Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem.
K vydání připravili / opracowali : Joanna Laskosz, Jan Chodějovský.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Polska Akademia Umiejętności,
Archiwum Nauki PAN i PAU. Praha 2019
40,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2020

 

Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia,
teksty wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Juliusz Domański, Kraków 2020
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu,
tom II, XII–XX wiek, opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby,
wyd. drugie rozszerzone, Kraków 2020
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku. Zbiór studiów, Kraków 2020 27,00 zł
Tomasz Krzyżowski, Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938,
Biblioteka "Lehahayer" 3, pod redakcją Krzysztofa Stopki i Andrzeja A.Zięby,
wydawcy: Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2020
40,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2021

 

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia. W 200. rocznicę debiutu wieszcza 1818-2018. Kraków 2021 25,00 zł
dostęp on-line
Poland and Ukraine. Poles and Ukrainians. Relations after 1990
Edited by Volodymyr Horbatenko, Agnieszka Kastory. Kraków 2021
Egzemplarz
niedostępny w sprzedaży
Wersja elektroniczna
dostępna bezpłatnie online

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2022

 

Organizacja pomocy dla polskich ofiar wojny, wrzesień 1939 – czerwiec 1940.
Opracowali: Robert Gębicki, Edward Kołodziej, Krzysztof Smolana. Kraków 2022
39,00 zł
Ryszard Tadeusiewicz, W laboratorium naukowca i w praktyce inżyniera.
Ciekawostki naukowo-techniczne
, rysunki Aneta Urbanik, Kraków 2022
20,00 zł
Michał Grygiel, Osadnictwo celtyckie w zachodniej Małopolsce. Ze studiów nad grupą tyniecką, Kraków 2022 90,00 zł
Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów,
red. E.Danowska, A.Fluda-Krokos, Kraków 2022
75,00 zł
Polska Akademia Umiejętności 1872–2022, Polish Academy of Arts and Sciences 1872–2022, Kraków 2022 50,00 zł
Akty unii wileńskiej i mielnickiej (1499–1501). Dokumenty i studia.
Pod redakcją Lidii Korczak, opracowali: Marceli Antoniewicz, Waldemar Chorążyczewski, Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak, Rimvydas Petrauskas, Krzysztof Pietkiewicz, Jakub Rogulski. Lietuvos Istorijos Institutas – Polska Akademia Umiejętności. Kraków–Vilnius 2022
50,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2023

 

Andrzej Targowski, Informatyka strategiczna w dobie powszechnej cyfryzacji w XXI w., Kraków 2023 nakład
wyczerpany
Krzysztof Fiałkowski, Strome schody, czyli fizyk w PRL-u. Z wolnej Polski w świat, Kraków 2023 18,00 zł
Jan Czekanowski, Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907–1909. Tagebuch der anthropologisch-ethnologischen Kolonne der Zentralafrikaexpedition in den Jahren 1907–1909, cz. 1-2, Fontes Historiae Africanae. Series Varia, Kraków 2023 90,00 zł
Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. Akademia Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności w kręgu społecznej troski. Redakcja Maria Stinia, Kraków 2023 35,00 zł
Artificem commendat opus. Studia o grafice, red. nauk. Magdalena Adamska, Agnieszka Fluda-Krokos, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Kraków 2023 80,00 zł
Narracje podręcznikowe. Akademia Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności na rzecz edukacji, pod red. Marii Stini i Karola Sanojcy, Kraków 2023 20,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2024

 

Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, audiobook, Kraków 2024 45,00 zł
Rękopisma… Przewodnik po zbiorze rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu,
opracowali Maria Wrede i Janusz Pezda, Kraków 2024
35,00 zł