News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo


 

Acta Archaeologica Carpathica

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

(numery archiwalne, wydane przez PAN - kliknij tutaj)

 

Acta Archaeologica Carpathica, vol. LIII, 2018, Polish Academy of Sciences - Cracow Branch Commission of Archaeology, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2018 nakład wyczerpany
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LIV, 2019, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2019 nakład wyczerpany
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LV, 2020, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2020
40,00 zł
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LVI, 2021, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2021
niedostępny w sprzedaży
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LVII, 2022, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2022
niedostępny w sprzedaży

 

 

Acta Militaria Mediaevalia

 

Acta Militaria Mediaevalia T. I: Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu, Kraków-Sanok 2005  nakład wyczerpany
Acta Militaria Mediaevalia T. II, Kraków-Sanok 2006  nakład wyczerpany
Acta Militaria Mediaevalia, t. III, pod red. Piotra N. Kotowicza i Jana Machnika, Kraków-Sanok 2007 nakład wyczerpany
Acta Militaria Mediaevalia, T. IV, Kraków-Sanok 2008 42,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. V, Kraków-Sanok 2009 52,50 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. VI, Kraków-Rzeszów-Sanok 2010 52,50 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. VII, Kraków-Rzeszów-Sanok 2011 52,50 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. VIII, Kraków-Rzeszów-Sanok 2012 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. IX, Kraków-Rzeszów-Sanok 2013 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. X, Kraków-Sanok-Wrocław 2014 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XI, Kraków-Sanok-Wrocław 2015 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XII, Kraków-Sanok-Wrocław 2016 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XIII, Kraków-Sanok-Wrocław 2017 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XIV, Kraków-Sanok-Wrocław 2018 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XV, Kraków-Sanok-Wrocław 2019 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVI, Kraków-Sanok-Wrocław 2020 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVII, Kraków-Sanok-Wrocław 2021 60,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVIII, Kraków-Sanok-Wrocław 2022 70,00 zł

 

 

Contributions in new world archaeology

 

Polish contributions in new world archaeology. New series, fasc. 1. Edited by Janusz K. Kozłowski and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2008 nakład wyczerpany
Polish contributions in new world archaeology. New series, fasc. 2. Edited by Janusz K. Kozłowski and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2010 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 3. Special Issue. Proceedings of the 1st Cracow Maya Conference Archaeology and Epigraphy of the Eastern Central Maya Lowlands, February 25-27, 2011, Cracow. Edited by Christophe Helmke and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2012 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 4. Maya political relations and strategies. Special Issue. Proceedings of the 14th European Maya Conference, Cracow, November 9-14, 2009. Edited by: Jarosław Źrałka, Wiesław Koszkul and Beata Golińska. Kraków 2012 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 5. Water Management in Ancient Mesoamerica. Special Issue. Proceedings of the 2nd Cracow Maya Conference Water Management in Ancient Mesoamerica, February 23-26, 2012, Cracow. Edited by Jarosław Źrałka and Christophe Helmke. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2013 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 6. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2014 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 7. Mesoamerican Writing Systems. Special Issue. Proceedings of the 3rd Cracow Maya Conference ‘Mesoamerican Writing Systems’, February 21-24, 2013, Cracow. Edited by Christophe Helmke and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2014 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 8.  Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2015 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 9. Early urbanism and remote sensing in contemporary archeology. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2015
nakład wyczerpany

 

 

 

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

* Nakład wyczerpany

 

R. I: 1997 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. II: 1998 z. 1-2 26,25 zł 1,00 zł
R. III: 1999 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. IV: 2000 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. V: 2001 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. VI: 2002 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. VII: 2003 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. VIII: 2004 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. IX: 2005 z. 1 26,25 zł 2,00 zł
R. X: 2006 z. 1, 2 26,25 zł 2,00 zł
R. XI: 2007 z. 1*, 2      z.1 nakład wyczerpany 26,25 zł 2,00 zł
R. XII: 2008 z. 1, 2 26,25 zł 2,00 zł
R. XIII: 2009 z. 1, 2, 3 26,25 zł 2,00 zł
R. XIII: 2009 wydanie specjalne: Materiały z seminarium naukowego
Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym
26,25 zł 8,00 zł
R. XIV: 2010 z. 1, 2, 3, 4 26,25 zł 2,00 zł
R. XV: 2011 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XV: 2011 Księga dedykowana dr Ewie Weigend 40,00 zł  
R. XVI: 2012 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XVII: 2013 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XVIII: 2014 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XIX: 2015 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XX: 2016 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXI: 2017 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXII: 2018 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXIII: 2019 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXIV: 2020 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXV: 2021 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R.XXVI: 2022 z. 1-2; 3-4 40,00 zł  
R.XXVII: 2023 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  

 

 

Folia Historiae Artium

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

T. 1: 1995 15,75 zł 10,00 zł
T. 2-3: 1996-1997 18,90 zł 10,00 zł
T. 4: 1998 24,15 zł 10,00 zł
T. 5-6: 1999-2000 21,00 zł 10,00 zł
T. 7: 2001 21,00 zł 10,00 zł
T. 8-9: 2002-2003 21,00 zł 10,00 zł
T. 10: 2005 42,00 zł 20,00 zł
T. 11: 2007 52,50 zł 20,00 zł
T. 12: 2009 52,50 zł 20,00 zł
T. 13: 2015 75,00 zł  
T. 14: 2016 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 15: 2017 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 16: 2018 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 17: 2019 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 18: 2020 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 19: 2021 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 20: 2022 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 21: 2023 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 

 

 

Folia Quaternaria

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

T. 64, 1993 15,75 zł 4,00 zł
T. 65, 1994 19,95 zł 4,00 zł
T. 66, 1995 22,05 zł 4,00 zł
T. 67, 1996 19,95 zł 4,00 zł
T. 68, 1997 23,10 zł 4,00 zł
T. 69, 1998 21,00 zł 4,00 zł
T. 70, 1999 26,25 zł 4,00 zł
T. 71, 2000 25,20 zł 4,00 zł
T. 72, 2001 31,50 zł 4,00 zł
T. 73, 2002 18,90 zł 4,00 zł
T. 74, 2003 15,75 zł 4,00 zł
T. 75, 2004 31,50 zł 4,00 zł
T. 76, 2006 26,25 zł 8,00 zł
T. 77, 2007 42,00 zł 8,00 zł
T. 78, 2008 26,25 zł 8,00 zł
T. 79, 2010 10,50 zł 4,00 zł
T. 80, 2012 26,25 zł  
T. 81, 2013 50,00 zł  
T. 82, 2014 25,00 zł  
T. 83, 2015 10,00 zł  
T. 84, 2016 40,00 zł  
T. 85, 2017 40,00 zł  
T. 86, 2018 40,00 zł  
T. 87, 2019 40,00 zł  
T. 88, 2020 40,00 zł  
T. 89/90, 2021/22 niedostępny w sprzedaży  
T. 91, 2023 niedostępny w sprzedaży  

 

 

Geoinformatica Polonica

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

T. 1: 1999 26,25 zł 4,00 zł
T. 2: 2000 21,00 zł 4,00 zł
T. 3: 2001 12,60 zł 4,00 zł
T. 4: 2002 15,75 zł 4,00 zł
T. 5: 2003 15,75 zł 4,00 zł
T. 6: 2004 42,00 zł  
T. 7: 2005 52,50 zł 8,00 zł
T. 8: 2006 31,50 zł 8,00 zł
T. 9: 2009 31,50 zł 8,00 zł
T. 10: 2010 42,00 zł 8,00 zł
T. 11: 2012 47,25 zł  
T. 12: 2013 nakład wyczerpany  
T. 13: 2014 40,00 zł  
T. 14: 2015 40,00 zł  
T. 15: 2016 40,00 zł  
T. 16: 2017 40,00 zł  
T. 17: 2018 40,00 zł  
T. 18: 2019 40,00 zł  
T. 19: 2020 40,00 zł  
T. 20: 2021 40,00 zł  
T. 21: 2022 niedostępny w sprzedaży  
T. 22: 2023 niedostępny w sprzedaży  

 

 

Kwartalnik Filozoficzny

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

T. XX, 1992 z. 1/2, 3, 4 3,68 zł 1,00 zł
T. XXI, 1993 z. 1, 2, 3, 4 3,68 zł 1,00 zł
T. XXII, 1994 z. 1/2 7,35 zł 1,00 zł
  z. 3, 4 3,68 zł 1,00 zł
T. XXIII, 1995 z. 1, 2 3,68 zł 1,00 zł
  z. 3/4 7,35 zł 1,00 zł
T. XXIV, 1996 z. 1, 2, 3, 4 3,68 zł 2,00 zł
T. XXV, 1997 z. 1      
z. 2 nakład wyczerpany 
3,68 zł 2,00 zł
  z. 3 5,25 zł 1,00 zł
  z. 4 5,25 zł 2,00 zł
T. XXVI, 1998 z. 1, 2, 3
z. 4 nakład wyczerpany
7,35 zł 2,00 zł
T. XXVII, 1999 z. 1 7,35 zł 2,00 zł
T. XXVII, 1999 z. 2, 3, 4 9,45 zł 2,00 zł
T. XXVIII, 2000 z. 1 9,45 zł 2,00 zł
T. XXVIII, 2000 z. 2, 3 10,50 zł 2,00 zł
T. XXVIII, 2000 z. 4 10,50 zł 1,00 zł
T. XXIX, 2001 z. 1 15,75 zł 2,00 zł
T. XXIX, 2001 z. 2, 3, 4 15,75 zł 1,00 zł
T. XXX, 2002 z. 1, 2, 3, 4 18,90 zł 1,00 zł
T. XIX, 1950 z. 3-4 21,00 zł 1,00 zł
T. XXXI, 2003 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 1,00 zł
T. XXXII, 2004 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 1,00 zł
T. XXXIII, 2005 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXIV, 2006 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXV, 2007 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXVI, 2008 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXVII, 2009 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXVIII, 2010 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXIX, 2011 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XL, 2012 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLI, 2013 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLII, 2014 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLIII, 2015 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLIV, 2016 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLV, 2017 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLVI, 2018 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLVII, 2019 z. 1, 2, 3-4 30,00 zł  
T. XLVIII, 2020 z. 1-2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLIX, 2021 z. 1-4 30,00 zł  
T. L, 2022 z. 1-4 30,00 zł  

 

 

Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

R. XVI, 2012 nr 1, 2 12,60 zł
R. XVII, 2013 nr 1, 2 12,60 zł
R. XVIII, 2014 nr 1, 2 12,60 zł
R. XIX, 2015 nr 1, 2 12,60 zł
R. XX, 2016 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXI, 2017 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXII, 2018 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXIII, 2019 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXIV, 2020 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXV, 2021 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXVI, 2022 nr 1-2 12,60 zł

 

 

Kwartalnik Prawa Prywatnego

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

* Nakład wyczerpany (sold out)

 

R. I, 1992 z. 1-4 4,20 zł 1,00 zł
R. II, 1993 z. 1, 2 4,20 zł 1,00 zł
  z. 3, 4 5,78 zł 1,00 zł
R. III, 1994 z. 1, 2, 3, 4 6,30 zł 1,00 zł
R. IV, 1995 z. 1, 2 6,30 zł 1,00 zł
  z. 3, 4 10,50 zł 1,00 zł
R. V, 1996 z. 1*, 2*, 3*, 4* nakład wyczerpany  
R. VI, 1997 z. 1*, 2*, 3*, 4* nakład wyczerpany  
R. VII, 1998 z. 1*, 2, 3, 4      
z. 1 nakład wyczerpany
26,25 zł 2,00 zł
R. VIII, 1999 z. 1*, 2, 3*, 4*    
z. 1, 3 i 4 nakład wyczerpany
26,25 zł 2,00 zł
R. IX, 2000 z. 1, 2, 3*, 4      
z. 3 nakład wyczerpany
31,50 zł 2,00 zł
R. X, 2001 z. 1 42,00 zł 2,00 zł
R. X, 2001 z. 2, 3, 4 42,00 zł 1,00 zł
R. XI, 2002 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 1,00 zł
R. XII, 2003 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 1,00 zł
R. XIII, 2004 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 1,00 zł
R. XIV, 2005 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XV, 2006 z. 1, 2, 3, 4*
z. 4 nakład wyczerpany
42,00 zł 2,00 zł
R. XVI, 2007 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XVII, 2008 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XVIII, 2009 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XIX, 2010 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XX, 2011 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXI, 2012 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXII, 2013 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXIII, 2014 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXIV, 2015 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXV, 2016 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXVI, 2017 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXVII, 2018 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXVIII, 2019 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXIX, 2020 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXX, 2021 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXXI, 2022 z. 1, 2, 3, 4 89,00 zł  
R. XXXII, 2023 z. 1, 2, 3, 4 89,00 zł  
R. XXXIII, 2024 z. 1 89,00 zł  

 

 

Onomastica Slavogermanica

 

Onomastica Slavogermanica T.XXII, pod red. Ernsta Eichlera i Kazimierza Rymuta,
Kraków 2002

15,75 zł

Onomastica Slavogermanica T.XXVI, pod red. Ernsta Eichlera i Kazimierza Rymuta,
Kraków 2007

21,00 zł

 

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

 

R. XLV, 2000 52,50 zł
R. XLVI, 2001 52,50 zł
R. XLVII, 2002 52,50 zł
R. XLVIII, 2003 52,50 zł
R. XLIX, 2004 52,50 zł
R. L, 2005 52,50 zł
R. LI, 2006 52,50 zł
R. LII, 2007 52,50 złł
R. LIII, 2008 nakład wyczerpany
R. LIV, 2009 nakład wyczerpany
R. LV, 2010 52,50 zł
R. LVI, 2011 63,00 zł
R. LVII, 2012 63,00 zł
R. LVIII, 2013 63,00 zł
R. LIX, 2014 63,00 zł
R. LX, 2015 63,00 zł
R. LXI, 2016 40,00 zł
R. LXII, 2017 45,00 zł
R. LXIII, 2018 45,00 zł
R. LXIV, 2019 45,00 zł
R. LXV, 2020 60,00 zł
R. LXVI, 2021 50,00 zł
R. LXVII, 2022 50,00 zł
R. LXVIII, 2023 60,00 zł

 

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności

 

(więcej informacji - strona internetowa Rocznika)

 

1989/90 niedostępny w sprzedaży
1990/91 niedostępny w sprzedaży
1991/92 niedostępny w sprzedaży
1992/93 niedostępny w sprzedaży
1993/94 niedostępny w sprzedaży
1994/95 niedostępny w sprzedaży
1995/96 niedostępny w sprzedaży
1996/97 niedostępny w sprzedaży
1997/98 niedostępny w sprzedaży
1998/99 niedostępny w sprzedaży
1999/00 niedostępny w sprzedaży
2000/01 niedostępny w sprzedaży
2001/02 niedostępny w sprzedaży
2002/03 niedostępny w sprzedaży
2003/04 niedostępny w sprzedaży
2004/05 niedostępny w sprzedaży
2005/06 niedostępny w sprzedaży
2006/07 niedostępny w sprzedaży
2007/08 niedostępny w sprzedaży
2008/09 niedostępny w sprzedaży
2009/10 niedostępny w sprzedaży
2010/11 niedostępny w sprzedaży
2011/12 niedostępny w sprzedaży
2012/13 niedostępny w sprzedaży
2013/14 niedostępny w sprzedaży
2014/15 niedostępny w sprzedaży
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2015/16 32,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności
za lata 1989/1990 – 2014/2015. Opracowanie: Marzena Włodek, Mirosława Zielińska. Archiwum Nauki PAN i PAU, Polska Akademia Umiejętności.  Kraków 2017
32,00 zł
wersja elektroniczna -
dostępna bezpłatnie online
2016/17 32,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2017 25,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2018 25,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2019 25,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2020 25,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2021 niedostępny w sprzedaży
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2022 niedostępny w sprzedaży
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2023 niedostępny w sprzedaży

 

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności

 

T. LIV 1989-1990 0,53 zł
T. LV 1991 0,79 zł
T. LVI 1992 1,05 zł
T. LVII 1993 1,05 zł
T. LVIII 1994 1,05 zł
T. LIX 1995 1,05 zł
T. LX 1996 1,05 zł
T. LXI 1997 1,05 zł
T. LXII 1998 1,05 zł
T. LXIII 1999 1,05 zł
T. LXIV 2000 1,05 zł
T. LXV 2001 21,00 zł
T. LXVI 2002 15,75 zł
T. LXVII 2003 15,75 zł
T. LXVIII 2004 21,00 zł
T. LXIX 2005 15,75 zł
T. LXX 2006 15,75 zł
T. LXXI 2007 10,50 zł
T. LXXII 2008 8,40 zł
Uzupełnienie do T. LXXII 2008 - Streszczenie referatu Prof. S. Suchodolskiego (kliknij tutaj)  

 

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica

Komisja Geograficzna PAU
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Vol. XLV, 2011, Kraków 2011 31,50 zł
Vol. XLVI, 2012, Kraków 2012 31,50 zł
Vol. XLVII, 2013, Kraków 2013 35,00 zł
Vol. XLVIII, 2014, Kraków 2014 25,00 zł
Vol. XLIX, 2015, Kraków 2015 25,00 zł
Vol. L, 2016, Kraków 2016 25,00 zł
Vol. LI/LII, 2017/2018, Kraków 2018 25,00 zł
Vol. LIII/LIV, 2019/2021, Kraków 2021 25,00 zł
Vol. LV, 2021, Kraków 2021 32,00 zł

 

 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Migration Studies – Review of Polish Diaspora

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Polska Akademia Umiejętności

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

2018 (XLIV) 1 (167), 2 (168), 3 (169), 4 (170)   20,00 zł
2019 (XLV) 1 (171), 2 (172), 3 (173), 4 (174)   20,00 zł
2020 (XLVI) 1 (175), 2 (176), 3 (177), 4 (178)   20,00 zł
2021 (XLVII) 1 (179), 2 (180), 3 (181), 4 (182)   20,00 zł
2022 (XLVIII) 1 (183), 2 (184), 3 (185), 4 (186)   niedostępny w sprzedaży
2023 (XLIX) 1 (187), 2 (188), 3 (189)   niedostępny w sprzedaży

 

 

Studia Politologica Ucraino-Polona

 

 

Numer I, pod redakcją W. Horbatenki, J. Prokopa, Żytomierz-Kijów-Kraków 2011 niedostępny w sprzedaży
Numer II, pod redakcją W. Horbatenki, J. Prokopa, Żytomierz-Kijów-Kraków 2012 niedostępny w sprzedaży
Numer III, pod redakcją W. Horbatenki, I. Stawowy-Kawki, Żytomierz-Kijów-Kraków 2013 niedostępny w sprzedaży
Numer IV, pod redakcją W. Horbatenki, I. Stawowy-Kawki, Żytomierz-Kijów-Kraków 2014 niedostępny w sprzedaży