fq


 Folia Quaternaria

 PL ISSN 0015-573X


Strona czasopisma dostępna jest na Portalu Czasopism Naukowych ejournals.eu

http://www.ejournals.eu/FQ/


 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu działa przy Wydziale IV Przyrodniczym PAU (Przejdź do strony Komisji)