Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU

 

Przewodniczący Marek Krąpiec
Zastępcy przewodniczącego Dorota Nalepka
Włodzimierz Margielewski
Sekretarz Aldona Mueller-Bieniek

 

Komisja powstała w 1979 r. przy Oddziale PAN w Krakowie, a od roku 1993 działa przy PAU. Swoje korzenie miała w powołanym przez PAU w 1928 r. Komitecie Badań Staruńskich i w jego organie „Starunia”, ukazującym się od 1933 r. Integruje ona dyscypliny zajmujące się czwartorzędem: geologię, geomorfologię, paleontologię, archeologię i in. W swoim składzie skupia zarówno członków PAU, jak i badaczy spoza ścisłej korporacji. Organem Komisji jest rocznik „Folia Quaternaria”. Publikowane są w nim prace dotyczące paleogeografii czwartorzędu, w tym neotektoniki, aspektów paleośrodowiskowych osadnictwa prehistorycznego, paleoklimatologii, paleomalakologii i dendrochronologii. Na posiedzeniach Komisji referowane są prace dotyczące m.in. stratygrafii osadów plejstoceńskich i holoceńskich, zmian środowiska przyrodniczego, wieku i dynamiki osuwisk, warunków depozycji kred jeziornych i tworzenia się nacieków jaskiniowych.

Zobacz stronę czasopisma „Folia Quaternaria” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Marek Krąpiec
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Teresa Madeyska
Prof. dr hab. Adam Nadachowski
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Leon Stuchlik
Prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz
Prof. dr hab. Witold Alexandrowicz
Dr hab. Dariusz Ciszewski
Dr hab. Piotr Gębica
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Dr Wojciech Granoszewski
Dr hab. Tomasz Kalicki
Dr hab. Piotr Kittel
Dr Piotr Kłapyta
Dr hab. Elżbieta Szychowska-Krąpiec
Prof. dr hab. Henryk Kubiak
Dr hab. Maria Lityńska-Zając
Dr hab. Włodzimierz Margielewski
Dr hab. Danuta Michczyńska
Dr hab. Adam Michczyński
Dr hab. Anna Michno
Dr Magdalena Moskal-del Hoyo
Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
Prof. dr hab. Dorota Nalepka
Dr hab. Andrzej Obidowicz
Prof. dr hab. Anna Pazdur
Dr Tadeusz Sokołowski
Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka
Dr hab. Jacek Szmańda
Dr hab. Agnieszka Wacnik
Dr hab. Jarosław Wilczyński
Dr hab. Piotr Wojtal
Prof. dr hab. Antoni Wójcik
Prof. dr hab. Bartłomiej Wyżga
Dr Jerzy Zasadni