fq


 

Bieżący numer dostępny jest na Portalu Czasopism Naukowych ejournals.eu

 

http://www.ejournals.eu/FQ/

 

 

Od roku 2015 (vol. 83) numery czasopisma publikowane są na ww. stronie