fq


 

Od roku 2015 (vol. 83) numery czasopisma publikowane są na Portalu Czasopism Naukowych ejournals.eu

http://www.ejournals.eu/FQ/


 

Nr 83
1. R. K. Borówka, J. Tomkowiak, D. Okupny, J.Forysiak: Skład chemiczny osadów bagiennych z doliny Luciąży (torfowisko Bęczkowice na Równinie Piotrkowskiej).
2. R. K. Borówka, J. Tomkowiak, D. Okupny, J.Forysiak: Skład chemiczny osadów bagiennych z doliny Rawki (torfowisko Kopanicha, Równina Łowicko-Błońska).
2015
(spis treści / contents) (pełny tekst / full text - http://www.ejournals.eu/FQ/2015/Vol-83/)
 

Nr 82
1. J. FORYSIAK, M. KLOSS, M. OBREMSKA, S. ŻUREK: Późnoglacjalne i holoceńskie osady wybranych torfowisk dolinnych regionu łódzkiego w nawiązaniu do zmian paleośrodowiskowych.
2. R. K. BORÓWKA, J. TOMKOWIAK, D. OKUPNY, J. FORYSIAK, B. BIENIEK: Skład chemiczny osadów bagiennych z martwej doliny Balin-Chropy (stanowisko Wilczków, pradolina warszawsko-berlińska).
3. R. K. BORÓWKA, J. TOMKOWIAK, D. OKUPNY, J. FORYSIAK: Skład chemiczny osadów bagiennych z doliny Neru (torfowisko Mianów, Wysoczyzna Łaska).
2014
(spis treści / contents) (pełny tekst / full text)

Nr 81
1. J. KRUPA: Naturalne i antropogeniczne procesy kształtujące dno doliny Czarnej Nidy w późnym vistulianie i holocenie.
2. N. NAWROCKA: Analiza dendrogeomorfologiczna drzew różnych gatunków z obszaru osuwiska „L. Sawickiego” w Szymbarku, Beskid Niski, Karpaty Zewnętrzne.
2013
(spis treści / contents) (pełny tekst / full text)

Nr 80
A. SAMPSON, M. KACZANOWSKA, J. K. KOZŁOWSKI i in.: Mesolithic occupations and environments on the Island of Ikaria, Aegean, Greece. 2012
(spis treści / contents) (pełny tekst / full text)

Nr 79
E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC: Long-term chronologies of pine (Pinus sylvestris L.) and fir (Abies alba Mill.) from the Małopolska region and their palaeoclimatic interpretation. 2010
(spis treści / contents) (abstract) (streszczenie) (pełny tekst / full text)

Nr 78
1. Late Glacial and Holocene environmental changes at Osłonki, Central Poland.
2. Sculpture of elytra in species from family Dytiscidae (Insecta: Coleoptera).
2008
(spis treści / contents) (abstracts) (pełny tekst / full text)

Nr 77
Man/mammoth interactions: Bone beds and Late Gravettian occupations at Kraków–Spadzista. 2007
(spis treści / contents) (abstracts)

Nr 76
W. MARGIELEWSKI: Records of the Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. area (Polish Outer Carpathians). 2006
(spis treści / contents) (abstract)

Nr 75
W. P. ALEXANDROWICZ: Molluscan assemblages of Late Glacial and Holocene calcareous tufas in southern Poland. 2004
(abstract & contents)

Nr 74
Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in the Western Carpathians: case studies of landslide forms and deposits. 2003
(spis treści / contents) (abstracts)

Nr 73
1. Neotectonics of Poland: recent advances.
2. Subfossil populations of snails from Vistulian loesses.
2002
(spis treści / contents) (abstracts)

Nr 72
K. KOWALSKI: Pleistocene Rodents of Europe. 2001
(abstract & contents)

Nr 71
Cave sediments of the Częstochowa Upland, Central Poland: results of interdisciplinary studies. 2000
(spis treści / contents) (abstracts)

Nr 70
Post-Pleniglacial re-colonisation of the Great European Lowland. 1999
(spis treści / contents) (abstracts)

Nr 69
Progress in dendrochronology of the last millennia in Poland. 1998
(spis treści / contents) (abstracts) (streszczenia)

Nr 68
Malacofauna and environmental changes. 1997
(spis treści / contents) (abstracts) (streszczenia)

Nr 67
The Upper Palaeolithic site Kraków–Spadzista: Units D, E and F (excavations 1986–1989). 1996
(spis treści / contents) (abstracts)

Nr 66
Neotectonics of Poland: Some new achievements. 1995
(spis treści / contents) (abstracts) (streszczenia)

Nr 65
The Pleistocene stratigraphy of the central Great Poland Lowland, Western Poland. 1994
(spis treści / contents) (abstracts) (streszczenia)

Nr 64
Wybrane zagadnienia neotektoniki Polski. 1993
(spis treści / contents) (summaries)