News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo


 

Prace Komisji Astrofizyki

 

Prace Komisji Astrofizyki, Nr 1: Astrofizyka Słońca, Kraków 1997 11,55 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 2: Sprawozdanie z działalności Komisji Astrofizyki PAU za rok 1997, Kraków 1998 2,10 zł  
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 3: K. Grotowski, Wielkie projekty obserwacyjne;
Henryk Wilczyński, Extremely high energy cosmic rays, Kraków 1998
5,25 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 4, Kraków 2000 6,30 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 5, Kraków 2001 5,25 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 6, Kraków 2001 4,20 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 7, Kraków 2003 15,75 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 8, Kraków 2003 21,00 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 9, Pola magnetyczne, pył, gaz i ciemna materia.
Ważne składniki Wszechświata
, Kraków 2005
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 10, Eksplozje gwiazd, osobliwa materia w ich pozostałościach, astrofizyka otoczenia czarnych dziur i ogólna teoria względności, Kraków 2006 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 11, Albert Einstein, detektory ciemnej materii,
najstarsze obiekty Wszechświata, hipernowe, czy jest alternatywa dla ciemnej materii i energii? Pawne uwagi o modelu fal akustycznych w plazmie wczesnego Wszechświata
, Kraków 2007
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 12, About Dark Matter once more, burning and exploding stars, neutrino astronomy at the South Pole, Kraków 2008 16,80 zł 4,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 13, Księżycowe testy praw grawitacji, Gwiezdna amnezja, Czy wszechświat gubi energię? Wpływ czynników astronomicznych na klimat Ziemi, red. Kazimierz Grotowski, Kraków 2011 18,90 zł  
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 14: Obserwacje wnętrza Słońca i Ziemi w eksperymencie BOREXINO; Czy neutrina poruszają się szybciej niż światło w próżni?; Komentarz na temat pomiaru prędkości neutrin, rzekomo większej od prędkości światła, red. Kazimierz Grotowski, Kraków 2012 10,50 zł  
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 15: Astronomia i astrofizyka na orbicie; Niektóre problemy pomiaru odległości we Wszechświecie; „Wielkie kosmiczne ucho”, red. Kazimierz Grotowski, Kraków 2013 10,50 zł  
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 16: Bezpośrednia detekcja cząstek ciemnej materii; Upiorna ciemna energia, red. Kazimierz Grotowski, Kraków 2014 10,00 zł  

 

 

Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej

 

 Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, tom I, Kraków 2012  31,50 zł

 

Monografie Komisji Etnograficznej

 

T. I: Maria Godyń, Opowieść o utraconej wsi Maniowy, Kraków 2015 27,00 zł
T. II: Małgorzata Roeske, „Piwnica bliżej śmierci, strych bliżej nieba”. Etnografia ukrytych przestrzeni domu, Kraków 2018 25,00 zł
T. III: Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych, Red. Renata Hołda i Paweł Plichta, Kraków 2022 25,00 zł

 

 

Prace Komisji Etyki Medycznej

 

Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 1: Tajemnica lekarska, Kraków 1994 2,42 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 2: Kazimierz Szewczyk, Etyka i Deontologia Lekarska, Kraków 1994 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 3: Informed Consent, Kraków 1995 3,15 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 4: Eksperymenty na zwierzętach, Kraków 1995 3,68 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 5: Prawa pacjenta a postawa lekarza,
Kraków 1996
5,25 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 6: Zawłaszczanie zwłok ludzkich, Kraków 1996 5,25 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 7: Terminalnie chory - hospicjum, Kraków 1996 5,25 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 8: Kształtowanie postaw etycznych lekarzy, Kraków 1997 5,25 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 9: Dziecko jako obiekt seksualny, Kraków 2011 5,25 zł 1,00 zł

 

 

Prace Komisji "Fides et Ratio"

 

Prace Komisji "Fides et Ratio", T. I, pod red. Michała Hellera, Kraków 2010 15,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji "Fides et Ratio", T. II, pod red. Zbigniewa Liany, Kraków 2011 21,00 zł 8,00 zł

 

 

Prace Komisji Filologii Klasycznej

 

Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 23, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 1995 5,78 zł 2,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 24: Hubert Wolanin, Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. Kraków 1996 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 25: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 1997
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 26: Jerzy Styka, Estetyka stosowności (decorum) w literaturze greckiej i rzymskiej. Kraków 1997 8,40 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 27: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 1998
23,10 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 28: Michał Bednarski, Apollonios Dyskolos
i jego gramatyka
, Kraków 2000
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 29: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2001
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 30: Joanna Janik, Terms of the Semantic Sphere of δίκη andΘέμιζ in the Early Greek Epic, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 2003 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 31: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2003
5,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 32: Krzysztof Bielawski, Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 2004 21,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 33: Romuald Turasiewicz, Studia nad stylami
greckiej prozy artystycznej,
Kraków 2005
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 34: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2005
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 35: Stanisław Stabryła, Studia Prudentiana.
12 Essays
. Kraków 2006
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 36: Marek Hermann, Metaforyka astralna w poezji rzymskiej, Kraków 2007 25,20 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 37: Anna Brzózka, Cyceron jako teoretyk i krytyk literacki, Kraków 2007 21,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 38: Jerzy Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, Kraków 2008 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 39: zbiorowy, pod red. Stanisława Stabryły,
Kraków 2009
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 40: Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011 15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 41: zbiorowy, pod red. Stanisława Stabryły,
Kraków 2011
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 42: Joanna Komorowska, Fenicjanki. Studium tragedii Eurypidesa, Kraków 2011 10,50 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 43: Stanisław Stabryła, Studia Horatiana,
Kraków 2013
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 44: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2013 22,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 45: Józef Korpanty, Studies in the sound instrumentation in latin literature, Kraków 2014 24,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 46: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2015 23,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 47: Kazimierz Korus, Mim grecki w gatunkach literackich, Kraków 2015 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 48: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2016 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 49: Joanna Komorowska, Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy, Kraków 2017 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 50: Antyczne źródła kultury współczesnej, pod red. Kazimierza Korusa, Kraków 2021 15,00 zł  

 

 

Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych

 

Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. I, Kraków 2006 10,50 zł
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. II, Kraków 2008 21,00 zł
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. III, Kraków 2009 21,00 zł
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. IV, Kraków 2010 16,80 zł
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. V, Kraków 2011 15,75 zł

 

Studia Historiae Scientiarum

Prace Komisji Historii Nauki   (do 2015 r.)

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji Historii Nauki, T. I pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 1999 13,65 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. II pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2000 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. III pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2001 18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. IV pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2002 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. V pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2003  15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. VI pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2004 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. VII pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2006  31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. VIII pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2007 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. IX pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2009 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. X pod red. Andrzeja Pelczara, Kraków 2010 36,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. XI pod red. Andrzeja M. Kobosa, Kraków 2012   42,00 zł 
Prace Komisji Historii Nauki, T. XII pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2013   nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Nauki, T. XIII pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2014    35,00 zł 
Prace Komisji Historii Nauki, T. XIV pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2015   nakład wyczerpany
Studia Historiae Scientiarum, T. 15 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2016   nakład wyczerpany
Studia Historiae Scientiarum, T. 16 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2017   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 17 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2018   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 18 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2019   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 19 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2020   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 20 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2021   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 21 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2022   niedostępny w sprzedaży
Studia Historiae Scientiarum, T. 22 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2023   niedostępny w sprzedaży

 

 

Komisja Historii Nauki. Monografie

 

T. 1: Józef Rostafiński, Botanik i humanista, pod red. Alicji Zemanek, Kraków 2000 36,75 zł
T. 2: Matematyczne forum Diderota. Matematyka jako siła ewolucji kultury, pod red. Andrzeja Pelczara, Kraków 2000 15,75 zł
T. 3: Helena Madurowicz-Urbańska, Franciszek Bujak - o nowy kształt historii,
Kraków 2001
15,75 zł
T. 4: Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych, pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2001 26,25 zł
T. 5: Ludwik Antoni Birkenmayer, pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2002 12,60 zł
T. 6: Marian Smoluchowski - od teorii atomistycznej do fizyki współczesnej,
pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2003
16,80 zł
T. 7: Ignacy Domeyko w 200 rocznicę urodzin, pod red. Adama Strzałkowskiego,
Kraków 2004
21,00 zł
T. 8: Józef Hurwic, Uczeni też ludzie. Sylwetki polskich uczonych, Kraków 2006 26,25 zł
T. 9: 50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, pod red. Andrzeja Hrynkiewicza, Kraków 2005 63,00 zł
T. 10: Polscy twórcy aparatury naukowej, pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2006 52,50 zł
T. 11: 50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej, cz. III, pod red. Andrzeja Hrynkiewicza, Forum pracowników Instytutu, Kraków 2007 nakład wyczerpany
T. 12: Julian Klaczko (1825-1906) Krytyk literacki - pisarz polityczny - badacz sztuki (członek Akademii Umiejętności od 1872), pod red. Juliana Maślanki, Kraków 2007 18,90 zł
T. 13: Wacław Borowy (1890-1950). Uczony i humanista, pod red. Juliana Maślanki, Kraków 2008 21,00 zł
T. 14: Zagraniczne peregrynacje i przyjaźnie naukowe polskich uczonych, Kraków 2008 31,50 zł
T. 15: Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii, Kraków 2008 26,25 zł
T. 16: Kazimierz Morawski (1852-1925) w służbie nauki i narodu, pod red. Romana M. Zawadzkiego i Stanisława Stabryły, Kraków 2008 31,50 zł
T. 17: Karolina Targosz, Jacob Breynius 1637-1697. "Botanicus celeberrimus" w wymiarze europejskim, Kraków 2010 26,25 zł
T. 18: Tadeusz Sinko (1877-1966) w służbie nauki i narodu, pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2013 26,25 zł
T. 19: Izabela Krzeptowska-Moszkowicz, Emil Godlewski senior, pionier fizjologii roślin, Kraków 2013 31,50 zł
T. 20: Wincenty Pol (1807-1872) w służbie nauki i narodu, pod red. Krystyny Grodzińskiej i Adama Kotarby, Kraków 2010 21,00 zł
T. 21: Stefan Witold Alexandrowicz, Stanisław Zaręczny (1848-1909) geolog - wybitny znawca Ziemi Krakowskiej, Kraków 2014 32,00 zł
T. 22: Alicja Rafalska-Łasocha, Maria Skłodowska-Curie i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim, Kraków 2015 25,00 zł
T. 23: Stefan Witold Alexandrowicz, Alojzy Alth (1819–1886) – geolog i adwokat, Kraków 2016 20,00 zł

 

 

Prace Komisji Historii i Kultury Żydów

 

Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 1: Prof. Mojżesz Schorr. Materiały z sesji naukowej Kraków 16.11.1993, Kraków 1995 3,15 zł

Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 2: Krzysztof Pilarczyk, Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczypospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie, Kraków 1998 nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 3: Leszek Hońdo, Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie, cz. I, Kraków 2000 26,25 zł
Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 4: Stefan Gąsiorowski, Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków 2001 26,25 zł
Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 5: Mariusz Kulczykowski, Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kraków 2004 31,50 zł
Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 6: Studia żydowskie w Polsce - przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, pod red. Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2014 58,00 zł

 

 

Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości

 

Prace Komisji Historii II Wojny Światowej, T. I: Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów
w II wojnie światowej
, pod red. Mariana Zgórniaka, Kraków 2004
nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. II: Antoni Szylling,
Moje dowodzenie w roku 1939, Kraków 2007
nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. III: Michał Römer,
Dzienniki legionowe. I. 18 VII 1915-24 II 1916, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2008
nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. IV, Piotr Olender,
Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905. Działania na morzu
, Kraków 2010
63,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. V, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2009 21,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. VI: Bronisława i Stanisław Józefowiczowie,
W służbie Marsa i Hestii, opr. Irena Homola-Skąpska, Kraków 2010
15,75 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. VII: Raporty porucznika Aleksandra Mazarakiego
z działalności Japońskiej Misji Wojskowej w Polsce oraz z wydarzeń na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Grudzień 1919 – lipiec 1920
, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2012
21,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. VIII, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2012 26,25 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. IX, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2015 20,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. X, pod red. Wojciecha Rojka i Andrzeja Kastorego, Kraków 2016 nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. XI, Wielki przełom. Konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912–1923, pod red. Michała Baczkowskiego, Kraków 2018 24,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. XII, Wojna światowa 1914–1918.
Moje wspomnienia i przeżycia bojowe skreślił Emanuel de Charlenz Hohenauer, generał brygady WP, na wojnie pułkownik wojsk austriackich
. Wydała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa Danowska, Kraków 2018
19,00 zł

 

 

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Prace Komisji Kultury Słowian PAU   (do 2015 r.)

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji Kultury Słowian, T. I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2001 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. II: Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2002 16,80 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. III: Współczesne słowianoznawstwo slawistyczne,
pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2004
12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. IV: Humanistyka slawistyczna dziś. Nowe spojrzenie
i stanowiska
, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2005
21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. V: Inteligencja u Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2006 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. VI: Słowianie i ich konfesje, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2007 16,80 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. VII: Kultura i polityka, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2008 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. VIII: Obraz człowieka w kulturach Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2012 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. IX: Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2013 15,75 zł  
Prace Komisji Kultury Słowian, Rocznik I, Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka, pod redakcją Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2013 26,25 zł  
Prace Komisji Kultury Słowian, T. X: Kościół a świat współczesny, pod redakcją Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2014 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Kultury Słowian, T. XI: Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości, pod redakcją Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2015 25,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XII: Kultura masowa
w kulturach Słowian
, Kraków 2016
30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XIII: Słowianie - problemy geokultury, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2017  30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XIV: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, pod red. Urszuli Cierniak, Kraków 2018 30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XV: Słowianie wczoraj i dziś, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2019 30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XVI: Słowianie wczoraj i dziś, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2020 30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XVII: Idee i ideologie w kulturach Słowian. Ideas and Ideologies in Slavic Cultures, pod redakcją Urszuli Cierniak, Kraków 2021 30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XVIII: Fenomen zapomnienia w kulturach Słowian. The Phenomenon of Oblivion in Slavic Cultures, pod redakcją Doroty Gil, Kraków 2022 niedostępny w sprzedaży  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XIX: Słowianie wobec wartości  Część 1. The Slavs and Values Part 1, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus i Alexandry Stavros, Kraków 2023 niedostępny w sprzedaży  

 

 

Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

 

Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 1: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych.
Badania naukowe i dydaktyka:
   
cz. I - Sekcja rolnicza
cz. II - Sekcja leśna, Kraków 1998
26,25 zł
26,25 zł
 
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 2: Użytkowanie maszyn rolniczych, Kraków 2001 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 3: Użytkowanie maszyn leśnych, Kraków 2001 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 4: Nauka i praktyka hodowli zwierząt u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Kraków 2003 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 5: Przyszłość zwierząt dziko żyjących w Polsce, Kraków 2004 14,70 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 6: Leśnictwo polskie w zjednoczonej Europie, Kraków 2005 15,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 7: Rozród ryb,
Kraków 2006
21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 8: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka, Kraków 2007 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 9: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, Kraków 2007 42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 10: Historia i współczesne zagadnienia hodowli i użytkowania koni w Polsce, Kraków 2008 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 11: Problem zamierania drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, Kraków 2009 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 12: Społeczne i fizjologiczne aspekty nadwagi i otyłości u ludzi, Kraków 2010 18,90 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 13: Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych, Kraków 2010 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 14: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, Kraków 2010 31,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 15: Utilization of agricultural and forest machinery, Kraków 2011 31,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 16: Włodzimierz Puchalski 1909-1979, Kraków 2012 26,25 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 17: Stefan Wierzbowski, Andrologia weterynaryjna i jej twórcy w Polsce, Kraków 2013 10,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 18: Utilization of agricultural and forest machinery in research and teaching, Kraków 2013 40,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 19: Zasłużeni hodowcy koni. Odbudowa czystej i pełnej krwi w Polsce po 1945 roku, pod redakcją Stefana Wierzbowskiego, Kraków 2014 39,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 20: Rozród koni: klinika i biotechnologia. Materiały z sympozjum z okazji 50-lecia pracy naukowej profesora Mariana Tischnera, Kraków 2014 50,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 21: Fizjologia
w naukach zootechnicznych, weterynaryjnych i medycznych. Materiały z sympozjum poświęconego 100. rocznicy urodzin profesora Zygmunta Ewy
, Kraków 2015
30,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 22: Utilization of agricultural and forest machinery in research and teaching, Monograph vol. V, Kraków 2015 40,00  zł  

 

 

Prace Komisji Nauk Technicznych

 

Prace Komisji Nauk Technicznych, T. I, pod red. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków 2005 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. II, Kraków 2007 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. III, pod red. Zbigniewa Mosera, Kraków 2009 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. IV, pod red. Zbigniewa Mosera, Kraków 2010 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. V, pod red. Leszka Stocha, Kraków 2012 42,00 zł  
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. VI, Rola i odcienie nauki, pod red. Leszka Stocha, Kraków 2013 31,50 zł  
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. VII, pod red. Zygmunta Kolendy, Kraków 2014 20,00 zł  

 

 

Prace Komisji Neofilologicznej

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji Neofilologicznej, T. I:
pod red. Olgi Dobijanki-Witczakowej i Stanisława Widłaka, Kraków 2000
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. II:
pod red. Reginy Bochenek-Franczakowej i Olgi Dobijanki-Witczakowej, Kraków 2001
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. III:
pod red. Reginy Bochenek-Franczakowej i Olgi Dobijanki-Witczakowej, Kraków 2004
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. IV:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Olgi Dobijanki-Witczakowej, Kraków 2004
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. V:
pod red. Reginy Bochenek-Franczakowej i Olgi Dobijanki-Witczakowej, Kraków 2005
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. VI:
pod red. Marii Kłańskiej i Stanisława Widłaka, Kraków 2007
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. VII:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2008
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. VIII:
pod red. Barbary Sosień i Stanisława Widłaka, Kraków 2009
31,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. IX:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2010
10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. X:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2012
21,00 zł  
Prace Komisji Neofilologicznej, T. XI:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2013
15,75 zł  
Prace Komisji Neofilologicznej, T. XII:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2014

30,00 zł

 

Prace Komisji Neofilologicznej, T. XIII:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2015

30,00 zł

 

Prace Komisji Neofilologicznej, T. XIV:
pod red. Barbary Sosień i Marty Gibińskiej-Marzec, Kraków 2016

20,00 zł

 

 

 

Opinie Edukacyjne PAU - Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. I: pod red. Andrzeja Kastorego i Grzegorza Chomickiego, Kraków 2002
nakład wyczerpany  
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. II: pod red. Andrzeja Staruszkiewicza i Grzegorza Chomickiego, Kraków 2003
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. III: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2005
31,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. IV: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2006
31,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. V: pod red. Andrzeja Kastorego i Grzegorza Chomickiego, Kraków 2007
42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. VI: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2008
42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. VII: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2009
42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. VIII: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2010
42,00 zł 8,00 zł
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. IX: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2011
31,50 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. X: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2012
31,50 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XI: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2013
42,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XII: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2014
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XIII: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2015
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XIV: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2016
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XV: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2017
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XVI: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2018
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XVII-XVIII: pod red. Ireny Trzcienieckiej-Schneider, Kraków 2020
niedostępny w sprzedaży  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XIX-XX: pod red. Ireny Trzcienieckiej-Schneider, Kraków 2023
niedostępny w sprzedaży  

 

 

Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu

 

Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu, T. I: 2003
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2003
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. II: 2004
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2004
16,80 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. III: 2005
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2006
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. IV: 2006
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2007
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. V: 2007
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2008
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. VI: 2008
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2008
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. VII: 2009
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2009
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. VIII: 2010
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2010
10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. IX: 2011
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2011
21,00 zł  
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. X: 2013
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2013
26,00 zł  

 

 

Prace Prawnicze

 

Prace Prawnicze: Nr 6: Fryderyk Zoll 1865-1948. Prawnik-uczony-kodyfikator.
Kraków 1994
3,68 zł
Prace Prawnicze: Nr 7: Janusz Raglewski, Materialnoprawna regulacja przepadku w polskim prawie karnym. Kraków 2005 21,00 zł
Prace Prawnicze: Nr 8: Janusz Raglewski, Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (Analiza dogmatyczna w ujęciu materialno-prawnym). Kraków 2008 42,00 zł
Prace Prawnicze: Nr 9: Krzysztof Pałecki, Teoria władzy, Kraków 2021 30,00 zł

 

 

Prace Komisji Prehistorii Karpat

 

Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. I: The Early LinearPottery Culture in Eastern Slovakia, ed. by Janusz K. Kozłowski, Kraków 1997 36,75 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. II, cz. I: Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, ed. by Jan Machnik, Kraków 2001 nakład wyczerpany
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. III, cz. I: Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper Dniestr Catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period,
ed. by Krystyna Harmata, Jan Machnik and Leszek Starkel, Kraków 2006
52,50 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. IV: Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach, cz. II: Kurimská Brázda, pod red. Jana Machnika, Kraków 2008 84,00 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. V, Interactions between Different Models of Neolithization North of the Central European agro-ecological barrier, ed. by Janusz K. Kozłowski, Kraków 2009 63,00 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. VI, Natural Environment and Man on the Upper Dnister – Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in Prehistory and Early Mediaeval Period, ed. by Krystyna Harmata, Jan Machnik, Małgorzata Rybicka, Kraków 2013 90,00 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. VII, Early farmers of the Eastern Slovak Lowland: the settlement of the Eastern Linear Pottery Culture at Moravany, ed. by Janusz K. Kozłowski, Marek Nowak, Marián Vizdal, Kraków 2015 95,00 zł

 

Prace Komisji Spraw Europejskich

 

Prace Komisji Spraw Europejskich, T. I, pod red. A. Pelczara, Kraków 2005 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. II, pod red. A. Pelczara, Kraków 2008 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. III, pod red. M. Turały, Kraków 2009 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. IV, pod red. M. Turały, Kraków 2010 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. V, pod red. B. Gintera, Kraków 2012 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. VI, pod red. M. Nowakowskiej, Kraków 2013 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. VII, pod red. J. Zdrady, Kraków 2018 nakład wyczerpany  

 

 

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej   (do 2015 r.)

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. I:
pod red. Henryka Batowskiego i Jana Machnika, Kraków 1993
3,68 zł 2,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. II:
pod red. Henryka Batowskiego i Jana Machnika, Kraków1994
5,04 zł 2,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. III:
pod red. Jana Machnika i Wojciecha Rojka, Kraków 1995
10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. IV:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 1996
10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. V:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 1997
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. VI:
pod red. Jana Machnika i Wojciecha Rojka, Kraków 1999
23,10 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. VII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2000
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. VIII:
Metropolie Europy Środkowo-Wschodniej w XV i XVI wieku,
pod red. Leszka Belzyta i Jana Pirożyńskiego Kraków 2000
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. IX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2001
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. X:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2002
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XI:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2003
12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2004
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XIII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2005
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XIV:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2006
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XV:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2007
26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XVI:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2008
31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XVII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2009
21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XVIII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2010
36,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XIX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2011
21,00 zł  
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2012
31,50 zł  
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XXI:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2013
33,60 zł  
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XXII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2014
35,00 zł  
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XXIII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2015
20,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXIV:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2016
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXV:
pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2017
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXVI:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2017
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXVII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2018
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXVIII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2019
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXIX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2020
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2021
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXXI:
pod red. Jana Machnika i Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej, Kraków 2022
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXXII:
pod red. Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej, Kraków 2023
30,00 zł  

 

 

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej

 

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 1: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. Andrzeja A. Zięba, Kraków 1994 8,93 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 2: pod red. Ryszarda Łużnego i Andrzeja A. Zięby, Kraków 1995 7,35 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 3: Ryszard Łużny, Słowo o Bogu i Człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, Kraków 1995 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 4: zbiorowy
pod red. Ryszarda Łużnego i Andrzeja A. Zięby, Kraków 1997
24,15 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 5: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce,
pod red. Andrzeja A. Zięby, Kraków 1997
nakład wyczerpany  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 6: Grzegorz Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922), Kraków 1998 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 7: Helena Duć-Fajfer, Literatura łemkowska
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
, Kraków 2001
nakład wyczerpany  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 8: Ewa Michna, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, Kraków 2004 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 9: zbiorowy
pod red. Antoniego Podrazy i Andrzeja A. Zięby oraz Heleny Duć-Fajfer, Kraków 2004
15,75 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 10: Maria Strycharska-Brzezina, Polskojęzyczne podręczniki dla klasy i szkoły elementarnej w Królestwie Polskim drukowane grażdanką, Kraków 2006 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 11 pod red. Andrzeja A. Zięby, Kraków 2010 15,75 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 12: Witalij Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199) - 1264, Kraków 2011 nakład
wyczerpany
 

 

 

Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych

 

Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. I: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 1998 10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. II: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 1999 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. III: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2000 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. IV: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2001 8,40 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. V: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2002 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. VI: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2004 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. VII: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2006 15,75 zł 4,00 zł