News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo


 

Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności

 

T. I: Piotr Hübner, Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2002 21,00 zł
T. II: Piotr Köhler, Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952), Kraków 2002 31,50 zł
T. III: Stefan Witold Alexandrowicz, Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2004 31,50 zł
T. IV: Raimo Pullat, Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja
z lat 1898-1926
, Kraków 2004
42,00 zł
T. V: 140 Rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności,
Kraków 2008
26,25 zł
T. VI: Jerzy Pawłowski, Michał Rybiński (*1844-†1905), Kustosz Muzeum Fizjograficznego Akademii Umiejętności, Kraków 2010 15,75 zł

 

Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej

 

Nr 9: Marek Anneusz Lukan, Wojna Domowa,
przełożył i opracował Mieczysław Brożek, Kraków 1994
  nakład
wyczerpany
Nr 10: Publiusz Papiniusz Stacjusz, Tebaida,
przełożył i opracował Mieczysław Brożek, Kraków 1997
26,25 zł 14,90 zł
Nr 11: Lizjasz, Mowy,
przełożył, opracował i wstępem poprzedził Romuald Turasiewicz, Kraków 1998
  26,25 zł
Nr 12: Apollonios Dyskolos, O składni,
przekład, interpretacja, wstęp Michał Bednarski, Kraków 2000
  36,75 zł
Nr 13: Andokides, Mowy,
przełożył, opracował i wstępem poprzedził Ireneusz Ptaszek, Kraków 2002
  nakład
wyczerpany
Nr 14: Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze,
przełożył, opracował i wstępami poprzedził Mieczysław Brożek, Kraków 2004
  15,75 zł
Nr 15: Aleksander z Afrodyzji, O przeznaczeniu,
przełożyła, opracowała i wstepem poprzedziła Joanna Komorowska, Kraków 2009
  nakład
wyczerpany
Nr 16: Publiusz Papiniusz Stacjusz, Sylwy,
Wstęp, przekład, przypisy Stanisław Śnieżewski, Kraków 2010
  nakład
wyczerpany
Nr 17: Petroniusz Arbiter, Satyrikon,
tłumaczenie polskie i komentarz Leszek Wysocki, Kraków 2011
  nakład
wyczerpany
Nr 17: Petroniusz Arbiter, Satyrikon, wydanie drugie poprawione i uzupełnione,
tłumaczenie polskie i komentarz Leszek Wysocki, Kraków 2015
  35,00 zł
Nr 18: Plutarch z Cheronei, Pisma egzegetyczne: O powstaniu duszy w Timajosie.
Dociekania Platońskie. Rozważania biesiadne (VIII 2)
;
przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska, Kraków 2012
  nakład
wyczerpany
Nr 19: Aleksander z Afrodyzji, O duszy;
przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska, Kraków 2016
  35,00 zł
Nr 20: Edykt króla Teoderyka; przełożyły Agnieszka Caba i Monika Ożóg,
wstępem i objaśnieniami opatrzyła Monika Ożóg, Kraków 2018
  20,00 zł

 

 

Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad Joannem Cochanovium

 

Vol. VIII: Eustachy Knobelsdorf, Carmina Latina, wyd. Jerzy Starnawski, Kraków 1995 9,45 zł
Vol. IX: Marcin Kromer, Carmina Latina, wyd. Jerzy Starnawski, Romuald Turasiewicz,
Kraków 2003
8,40 zł

 

Monumenta Poloniae Historica, nova series

Pomniki Dziejowe Polski, seria II

 

T. XI:
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska,
wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, Kraków 1994
nakład
wyczerpany
T. XII:
Annales S. Crucis
Rocznik Świętokrzyski
Wydała, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Rutkowska-Płachcińska, Kraków 1996

26,25 zł

15,00 zł

T. XIII:
Petrus de Dusburgk, Chronica Terrae Prussiae
Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski, Kraków 2007

52,50 zł

25,00 zł

T. XIV:
Ioannes de Dąbrówka, Commentum in Chronicam Polonorum Magistri Vincentii Dicti Kadłubek
Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem
Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Zwiercan
przy współpracy Anny Zofii Kozłowskiej i Michała Rzepieli, Kraków 2008

52,50 zł

25,00 zł

T. XV:
Kronika Dzierzwy, wydał, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Pawłowski, Kraków 2013
nakład
wyczerpany
T. XVI:
Chronica Galiciano-Voliniana (Chronica Romanoviciana)
Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović; przy współpracy Iriny Juriewej, Aleksandra Majorowa i Tatiany Wiłkuł;
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk;
Kraków–Warszawa 2017

35,00 zł

Publikacja dostępna
on-line

T. XVII:
Miracula Beati Patris Simonis Lypnycensis [1482–1520]
Cuda Świętego Ojca Szymona z Lipnicy [1482–1520]
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Kraków 2019
20,00 zł

 

 

Monumenta Poloniae Vaticana

 

T. IX, Vol. III: Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375,
wydał, wstępem i indeksem opatrzył Stanisław Szczur, Kraków 1995

16,28 zł

8,00 zł

T. X, Vol. IV: Akta Kamery Apostolskiej. Annaty z Królestwa Polskiego w XV wieku (1421-1503), wydał, wstępem i indeksem opatrzył Marek Daniel Kowalski, Kraków 2002

52,50 zł

25,00 zł

 

 

Monumenta Sacra Polonorum

 

T. I: Kodeks Matyldy. Księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi,
opracowanie i edycja Brygida Kürbis z zespołem..., Kraków 2000
nakład wyczerpany
T. II: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem,
opracowanie Brygida Kürbis z zespołem..., Kraków 2002
42,00 zł
T. III: Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego
w XV, XVI i XVII wieku
, opracowanie i edycja X. Szymon Fedorowicz, Kraków 2007

52,50 zł

25,00 zł

T. IV: Kazania na różne dni postne i inne teksty z kodeksu krakowskiego 140 (43),
opracowanie: Brygida Kürbis i Małgorzata Sobieraj, Kraków 2010

52,50 zł

25,00 zł

T. V: Pontyfikał Erazma Ciołka, opracowanie i edycja ks. Szymon Fedorowicz, Kraków 2019

50,00 zł

T. VI: Libri Evangeliorum Biskupa Piotra Tomickiego, opracowanie i edycja ks. Szymon Fedorowicz, Kraków 2024

50,00 zł

 

Moravia Magna

 

Seria Polona I: Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet,
wydał Michał Parczewski, Kraków 2001

42,00 zł
Seria Polona II: Jacek Poleski, Naszacowice. Ein Frühmittelalterlicher Burgwall
am Dunajec I Stratigraphie, Chronologie, Architektur
, Kraków 2004

44,10 zł
Seria Polona III: Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century, edited by Marcin Wołoszyn
nakład wyczerpany
Seria Polona III: Jacek Poleski, Naszacowice. Ein frühmittelalterlicher Burgwall am Dunajec II Fundgegenstände, Funktion, interregionale Beziehungen Burgenbau in Kleinpolen, Kraków 2011 105,00 zł
Seria Polona V: Piotr N. Kotowicz, Early Medieval Axes from the Territory of Poland, Kraków 2018
nakład wyczerpany

 

Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa Marian Zgórniak

 

T. 1: X 1939 - VII 1940, Kraków 1994   16,80 zł
T. 2: VI 1940 - VI 1941, Kraków 1995   18,90 zł
T. 3: VI 1941 - XII 1941, Kraków 1996 33,60 zł 19,90 zł
T. 4: XII 1941 - VIII 1942, Kraków 1998 39,90 zł 19,90 zł
T. 5: IX 1942 - VII 1943, Kraków 2001 47,25 zł 19,90 zł
T. 6: VII 1943 - IV 1944, Kraków 2003 42,00 zł 19,90 zł
T. 7: V 1944 - XI 1944, Kraków 2006 63,00 zł 29,90 zł
T. 8: XII 1944 - VIII 1945, Kraków 2008 63,00 zł 29,90 zł
Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie. Suplementy do tomów
I-VIII Protokołów posiedzeń Rady Ministrów październik 1939-sierpień 1945
,
opr. Wojciech Rojek przy współpracy Andrzeja Suchcitza, Kraków 2010
63,00 zł 29,90 zł
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP - Komplet, tomy 1-8 + Suplementy   149,00 zł

 

 

W służbie nauki

 

Nr 1: Oskar Kolberg 1814-1890, Kraków 1998 10,50 zł
Nr 2: Stanisław Kutrzeba 1876-1946, Kraków 1998 12,60 zł
Nr 3: Stanisław Tarnowski 1837-1917, Kraków 1999 15,75 zł
Nr 4: Tadeusz Kowalski 1889-1948, Kraków 1999 16,80 zł
Nr 5: Izydora Dąmbska 1904-1983, Kraków 2001 nakład wyczerpany
Nr 6: Józef Majer 1808-1899, Kraków 2002 21,00 zł
Nr 7: Henryk Batowski 1907-1999, Kraków 2003 26,25 zł
Nr 8: Henryk Niewodniczański 1900-1968, Kraków 2003 21,00 zł
Nr 9: Henryk Barycz 1901-1994, Kraków 2004 21,00 zł
Nr 10: Adam Vetulani 1901-1976, Kraków 2005 18,90 zł
Nr 11: Władysław Konopczyński 1880-1952, Kraków 2005 21,00 zł
Nr 12: Wojciech Maria Bartel 1923-1992, Kraków 2006 21,00 zł
Nr 13: Jan Wacław Felczak 1916-1993, Kraków 2007 18,90 zł
Nr 14: Antoni Wrzosek 1908-1983, Kraków 2008 10,50 zł
Nr 15: Władysław Natanson 1864-1937, Kraków 2009 42,00 zł
Nr 16: Wincenty Lutosławski 1863-1954, Kraków 2010 21,00 zł
Nr 17: Tadeusz Ważewski 1896-1972, Kraków 2011 15,75 zł
Nr 18: Kazimierz Nitsch 1874-1958, Kraków 2011 21,00 zł
Nr 19: Stanisław Wróblewski 1868-1938, Kraków 2011 26,25 zł
Nr 20: Zenon Klemensiewicz 1891-1969, Kraków 2011 31,50 zł
Nr 21: Tadeusz Banachiewicz 1882-1954, Kraków 2012 21,00 zł
Nr 22: Józef Skąpski ojciec (1868–1950), Józef Skąpski syn (1921–1998). Kraków 2014 30,00 zł
Nr 23: Wiesław Bieńkowski 1926-1999, Kraków 2014 30,00 zł
Nr 24: Adam Krzyżanowski 1873-1963, Kraków 2015 20,00 zł
Nr 25: Jerzy Smoleński 1881-1940, Kraków 2015 30,00 zł
Nr 26: Józef Szujski 1835–1883, Kraków 2015 25,00 zł
Nr 27: Stanisław Estreicher 1869–1939, Kraków 2015 18,00 zł
Nr 28: Roman Dyboski 1883-1945, Władysław Tarnawski 1885-1951, Kraków 2018 15,00 zł
Nr 29: Emanuel Mateusz Rostworowski 1923-1989, Kraków 2018 18,00 zł

 

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

(więcej - strona internetowa ANP)

 

Acta Nuntiaturae Polonae, T. XV: Germanicus Malaspina,
vol. 1 (1 XII 1591 - 31 XII 1592), wydał Leszek Jarmiński, Kraków 2000

63,00 zł

31,50 zł
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXII: Ioannes Baptista Lancellotti,
vol. 1 (22 XI 1622 - 31 XII 1623), wydał Tadeusz Fitych, Kraków 2001
47,25 zł 23,70 zł
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXV: Marius Filonardi,
vol. 1 (12 II 1635 - 29 X 1636), wydała Teresa Chynczewska-Hennel, Kraków 2003
52,50 zł 26,25 zł
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXVII: Giovanni Antonio Davia,
vol. 1 (13 II 1696 - 28 XII 1696), wydał Wojciech Kęder, Kraków 2004
52,50 zł 26,25 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini,
vol. 5 (1 VII 1682 - 31 XII 1682), wydała Maria Domin, Kraków 2005
52,50 zł 26,25 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXV: Marius Filonardi,
vol. 2 (1 XI 1636 - 31 X 1637), wydała Teresa Chynczewska-Hennel, Kraków 2006
63,00 zł 31,50 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XLII: Nicolaus Spinola,
vol. 2 (2 VII 1708 - 31 XII 1708), wydał Jan Kopiec, Kraków 2007
52,50 zł 26,25 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini,
vol. 6 (1 I 1683 - 30 VI 1683), wydała Maria Domin, Kraków 2008
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XLIII: Benedictus Odescalchi-Erba,
vol. 1 (5 IX 1711 - 31 XII 1712), wydał Jan Kopiec, Kraków 2009
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXVII: Giovanni Antonio Davia (1696-1700),
vol. 2 (23 VI 1696 - 18 V 1697), wydał Wojciech Kęder, Kraków 2010
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XLIII: Benedictus Odescalchi-Erba (1711-1713),
vol. 2 (4 I 1713 - 17 I 1714), wydał Jan Kopiec, Kraków 2011
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini,
vol. 7 (3 VII 1683 - 28 XII 1683), wydała Maria Domin, Kraków 2012
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LIV: Ioannes Andreas Archetti (1776-1784),
vol. 1 (8 IV 1775 - 25 VII 1776), wydał Paweł Zając, Kraków 2013
73,50 zł 36,75 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XLII: Nicolaus Spinola (1707-1712),
vol. 3 (1 I 1709 - 31 XII 1709), wydał Jan Kopiec, Kraków 2014
70,00 zł 35,00 zł
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini,
vol. 8 (1 I 1684 – 30 VI 1684), wydała Maria Domin, Kraków 2015
70,00 zł 35,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LII: Angelus Maria Durini (1767-1772),
vol. 1 (12 IV 1766 – 20 IV 1768), wydał Wojciech Kęder, Kraków 2016
70,00 zł 35,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LII: Angelus Maria Durini (1767-1772),
vol. 2 (23 IV 1768 – 15 II 1769), wydał Wojciech Kęder, Kraków 2017
70,00 zł 35,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini (1680-1688),
vol. 9 (1 VII 1684 - 30 XII 1684), wydała Maria Domin, Kraków 2021
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXIII: Antonius Santa Croce (1627-1630),
vol. 2 (1 VIII 1628 – 31 III 1629), wydali Henryk Litwin i Paweł Duda, Kraków 2021
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LVII: Achilles Ratti (1918-1921),
vol. 8 (2 II 1920 – 31 V 1920), wydał Stanisław Wilk, Kraków 2022
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LIV: Ioannes Andreas Archetti (1776–1784),
vol. 2 (11 VII 1776 – 30 XII 1776), wydał Paweł Zając, Kraków 2022
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XIII: Hannibale de Capua (1586-1591),
vol. 1 (6 IX 1586 - 30 IV 1587), wydała Dorota Gregorowicz, Kraków 2023
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XVIII: Franciscus Simonetta (1606-1612),
vol. 2 (6 X 1607 - 28 IV 1608), wydał Wojciech Tygielski, Kraków 2023
50,00 zł  

 

 

Corpus Antiquitatum Americanensium

 

(więcej o Corpus Antiquitatum Americanensium)

 

Corpus Antiquitatum Americanensium, Pologne, t. I: Janusz Z. Wołoszyn, Peruvian pottery from the Collection of the Archaeological Museum in Cracow, Kraków 1998 63,00 zł
Corpus Antiquitatum Americanensium, Pologne, t. II: Victòria Solanilla i Demestre, Textiles Precolombinos de Cracovia, Kraków 2000 73,50 zł
Corpus Antiquitatum Americanensium, Pologne, t. III: Andrzej Krzanowski, Sitios arquelógicos en la region de Alto Chicama, Perú, Kraków 2006 73,50 zł
Corpus Antiquitatum Americanensium. Polonia-Perú; t. I: Krzysztof Makowski, Pamela Castro de la Mata, Glenda Escajadillo, Milagritos Jimenez, Elsa Tomasto, Ajuares funerarios de los cementerios prehispánicos de Tablada de Lurín (Periodo Formativo Tardío, Lima, Perú), Union Académique Internationale, Academia Polaca de Ciencias y Letras, Pontificia Universidad Católica del Peru; Kraków 2012 94,50 zł
Corpus Antiquitatum Americanensium. Polonia-Perú; t. II: Józef Szykulski, Jakub Wanot, Karolina Krajewska, Łukasz Mikocik, Rocio Tejada Lewis, Ewa Bewziuk, Funerary contexts from Pre-Columbian cemeteries within the Tambo River Delta, Southern Coast of Peru, Kraków 2020 150,00 zł

 

 

Corpus Vasorum Antiquorum

 

(więcej o Corpus Vasorum Antiquorum)

 

Corpus Vasorum Antiquorum, Pologne, Fasc. X: Varsovie - Musée National vol. 7:
Céramique chypriote, par Marie-Louise Bernhard, Kraków 1994,

oprawa twarda   22,05 zł

oprawa miękka   16,80 zł

Corpus Vasorum Antiquorum, Poland, Fasc. XI / 1: Cracow - Jagiellonian University.
Ed. Ewdoksia Papuci-Władyka. Kraków 2012
94,50 zł

 

 

Cracovia artificum. Supplementa

 

Cracovia artificum. Supplementa. Źródła do dziejów sztuki i cywilizacji w Polsce 1441-1450,
opracował Bolesław Przybyszewski, Kraków 1993
11,55 zł
Cracovia artificum. Supplementa 1462-1475, opracował Bolesław Przybyszewski,
Kraków 2000
26,25 zł
Cracovia artificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1451-1460, wybrał i opracował Bolesław Przybyszewski, Kraków 2001 26,25 zł

 

Joannis Dlugossii

 

Joannis Dlugossii, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber XII (1445-1461),
Kraków 2003
84,00 zł
Joannis Dlugossii, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber XII (1462-1480),
Kraków 2005
84,00 zł

 

Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

 

Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. II: C, opracował Krzysztof Krużel, Kraków 2001
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
, cz. III: D-E, opracował Jan Motyka, Kraków 2003
52,50 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. VI: Hendrick Goltzius i jego pracownia,
opracowała Małgorzata Pokorska-Primus, Kraków 2004
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. XVI: Rembrandt van Rijn, Kraków 2006
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. V, 1: Philips Galle,
opracowała Małgorzata Pokorska-Primus, Kraków 2010
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. VII: Hendrick Goudt - Willem Hondius
opracowali Magdalena Adamska i Jan Motyka, Kraków 2012
42,00 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 4 887-5 587,
opracowali Ewa Danowska, Bożena Sieraczyńska, Zbigniew Solak, Krystyna Szymurowa, Kraków 2001
42,00 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 11 500-11 970,
opracowały Ewa Danowska, Joanna M. Dziewulska, Bożena Sieraczyńska, Kraków 2007
31,50 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 6 551-6 880,
opracowały Ewa Danowska, Elżbieta Knapek, Kraków 2008
31,50 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 7281-7780,
opracowały: Ewa Danowska, Joanna M. Dziewulska, Elżbieta Knapek, Bożena Korniak, Bożena Sieraczyńska, Kraków 2012
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. VIII: Hooghe Romeyn de - Huys Frans
opracowała Anna Olszewska, Kraków 2013
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
.
, cz. IX: I-K, opracował Krzysztof Krużel, Kraków 2015
30,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w., opracowała Małgorzata Pokorska-Primus,
cz. V, 2: Rodzina Galle: Theodoor, Cornelis I., Cornelis II i Cornelis III, Kraków 2018
40,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w., opracowali Magdalena Adamska, Jan Motyka,
cz. X: Adolf van der Laan - Lucas van Leyden, Kraków 2020
60,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niemiecka XVI, XVII i XVIII w., opracowała Anna Olszewska,
Szkoła niemiecka. Václav Hollar, Kraków 2023
65,00 zł

 

 

Sylloge Nummorum Graecorum

 

Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. I: The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, Part 4 - Galatia - Zeugitana. By Mariusz Mielczarek, Kraków 1998

42,00 zł

Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. III: The National Museum in Cracow,
Part 4 - Sarmatia - Bosporus. By Jarosław Bodzek, Kraków 2006
nakład wyczerpany
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. II: The National Museum in Warsaw, Part 1 - The Northern Black Sea Coast Chersonesus - Bosporus. By Eliza Walczak, Aleksandra Krzyżanowska. Kraków 2015
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. I: The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, Part 3 - Bosporus - Cilicia. By Mariusz Mielczarek with the assistance of Piotr Komorowski.
The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences. Kraków-Warszawa 2016
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. II: The National Museum in Warsaw, Part 2 - The Northern Black Sea Coast Bosporan Rulers. By Eliza Walczak. The Polish Academy of Arts and Sciences,
The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences, The National Museum
in Warsaw. Kraków-Warszawa 2017
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. II: The National Museum in Warsaw, Part 3 - The Northern Black Sea Coast Bosporan Rulers - Sarmatia. By Eliza Walczak. The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences, The National Museum
in Warsaw. Kraków-Warszawa 2018
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. III: The National Museum in Cracow,
Part 3 - Thrace and Pontus. By Jarosław Bodzek. The Polish Academy of Arts and Sciences,
The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences, The National Museum
in Cracow. Kraków-Warszawa 2018
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. IV: The District Museum in Toruń. By Mariusz Mielczarek.
The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences, District Museum in Toruń. Toruń-Kraków-Warszawa 2023
niedostępny w sprzedaży
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. III: The National Museum in Krakow,
Part 6.1 - Seleucids. By Jarosław Bodzek. The Polish Academy of Arts and Sciences,
The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences,
The National Museum in Krakow. Kraków-Warszawa 2023
niedostępny w sprzedaży

 

Tabula Imperii Romani

 

Tabula Imperii Romani, M 34-Kraków, opracowali Piotr Kaczanowski, Urszula Margos, Kraków 2002 63,00 zł

 

Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum

 

Mieczysław Markowski, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum
qui in bibliothecis Saxoniae Inferioris asservantur
, Kraków 2007
31,50 zł
Mieczysław Markowski, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum
qui in bibliothecis austriacis: Admont, Furt bei Göttweig, Graz, Heiligenkreuz, Klagenfurt, Klosterneuburg, Kremsmünster, Linz, Melk, Salzburg, Sankt Florian, Vorau, Zwettl asservantur
, Kraków 2008
31,50 zł
Mieczysław Markowski, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum
qui in Bibliotheca Universitatis Lipsiensis asservantur
, Kraków 2012
21,00 zł

 

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci

 

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. A project of edition, Kraków 2003 egzemplarz niedostępny
w sprzedaży
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. I, t. I: 1537,
pod red. Jerzego Axera i przy współpracy Anny Skolimowskiej, Kraków 2004
 42,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. IV, t. I: 1500-1548,
pod red. Jerzego Axera i przy współpracy Anny Skolimowskiej, Kraków 2007
42,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. V, t. I: Respublica litteraria in Action.
Letters - Speaches - Poems - Inscription
, red. Anna Skolimowska, Warszawa-Kraków 2007
21,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. II, t. I,
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2008
42,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. IV, t. II, pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2011 21,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part V, vol. 2: Respublica litteraria in Action. Religion and politics, red. Anna Skolimowska with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, Warszawa-Kraków 2012 31,50 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, cz. II, tom 3, 
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2013
40,95 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part. II, vol. II,
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2015
40,00 zł

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part V, vol.3: Respublica Litteraria in Action New Sources,
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2016

30,00 zł

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part IV, vol. 3: Inventory of Latin Letters to Ioannes Dantiscus with Addition of Letters in Spanish, Polish, Italian, Czech, Dutch and French, a. 1511–1548, pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2016

40,00 zł

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part I, vol. 2: Ioannes Dantiscus’ Latin Letters, 1538-1539,
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2021

egzemplarz niedostępny
w sprzedaży

 

 

Wykłady

 

Wykłady 1: Jerzy Wyrozumski, Karol Jonca (13 IX 1930-13 I 2008), Kraków 2011 5,25 zł
Wykłady 2: Feliks Kiryk, Statut Cechu Płócienniczego z 1466 roku w Rymanowie w języku polskim, Kraków 2012 10,50 zł
Wykłady 3: Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Patriotyzm w katolickiej nauce społecznej, Kraków 2014 10,00 zł
Wykłady 4: Krzysztof Baczkowski, Stosunki habsbursko-jagiellońskie w ostatnich latach życia cesarza Maksymiliana I  na tle spraw wschodnich, Kraków 2014 10,00 zł
Wykłady 5: Andrzej Paczkowski, Rozpoczęcie wielkiej zmiany. Uwarunkowania i okoliczności zewnętrzne, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 6: Jerzy Wyrozumski, Dwa wykłady o odrodzonej Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 7: Jadwiga Puzynina, Norwid - Jaki i dla kogo?, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 8: Barbara Płytycz, Immunologia oczyma biologa, Kraków 2016 10,00 zł
Wykłady 9: Franciszek Ziejka, Zaczęło się przed dwustu laty... O Towarzystwie Naukowym Krakowskim, jego burzliwych dziejach i końcu, który był początkiem..., Kraków 2016 10,00 zł
Wykłady 10: Andrzej Kajetan Wróblewski, Newton, Einstein i co dalej?, Kraków 2016 10,00 zł

 

 

Debaty PAU

 

Debaty PAU, tom I, Oceny Nauki, Tomaszowice 16-18 listopada 2013,
pod redakcją Szczepana Bilińskiego, Kraków 2014
nakład
wyczerpany
Debaty PAU, tom II, Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian, Tomaszowice 15-17 listopada 2014,
pod redakcją Szczepana Bilińskiego, Kraków 2015
20,00 zł
Debaty PAU, tom III, Meandry kariery naukowej, Tomaszowice 14-16 listopada 2015,
pod redakcją Szczepana Bilińskiego, Kraków 2016
20,00 zł
Debaty PAU, tom V, Nauczanie uniwersyteckie i kształcenie elitarne,
Tomaszowice, 18–20 listopada 2017, pod redakcją Lucjana Suchanka, Kraków 2018
20,00 zł
Debaty PAU, tom VI, Uczelnie w służbie społeczeństwa, Tomaszowice, 17–18 listopada 2018,
pod redakcją Lucjana Suchanka, Kraków 2019
20,00 zł
Debaty PAU, tom VII, Etos i etyka w badaniach i w nauczaniu, Tomaszowice, 16–17 listopada 2019,
pod redakcją Lucjana Suchanka, Kraków 2020
20,00 zł

 

 

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen

 

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 2, Kleinpolen.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska, tom 2, Małopolska.
Bearbeitet von Piotr Kaczanowski † unter Mitarbeit von Jarosław Bodzek, Andrzej Przychodni und Katarzyna Zuch.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski – Instytut Archeologii.
Kraków 2017
25,00 zł
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 3, Mittelpolen.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska
, tom 3, Polska środkowa.
Bearbeitet von Ireneusz Jakubczyk unter Mitarbeit von Aleksander Bursche und Magdalena Mączyńska.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Warszawski - Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Archeologii.
Kraków 2018
50,00 zł
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 4: Lubliner Land.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska, tom 4: Lubelszczyzna.
Bearbeitet von Monika Gładysz-Juścińska, Andrzej Kokowski und Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
unter Mitarbeit von Jolanta Bagińska, Mikołaj Barakszyn, Bartłomiej Bartecki, Mieczysław Bienia, Sabina Hanejko, Anna Hyrchała, Małgorzata Koperwas, Jakub Kuna, Grzegorz Kuś, Paweł Lis, Piotr Łuczkiewicz, Tomasz Markiewicz, Teresa Mazurek, Anna Mucha, Kirill Myzgin, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran und Mateusz Zawadzki.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski - Wydział Archeologii.
Kraków 2021
60,00 zł
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 6: Krajna (mit Randgebiet – von der Brda bis zur Weichsel).
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska, tom 6: Krajna (ze wschodnim obrzeżem od Brdy do Wisły).
Bearbeitet von Andrzej Kokowski, Robert Kraszczuk, Jakub Kuna, Józef Łoś, Kyrylo Myzgin, Jarosław Pietruczuk, Jarosław Rola, Jolanta Szałkowska-Łoś, Mateusz Zawadzki.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski - Wydział Archeologii.
Kraków 2023
50,00 zł