News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo


 

Spis publikacji PAU   (po 1989 roku)

 

 

 

    Czasopisma  
       
   

Acta Archaeologica Carpathica

Acta Militaria Mediaevalia

Contributions in new world archaeology

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Folia Historiae Artium

Folia Quaternaria

Geoinformatica Polonica

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Kwartalnik Filozoficzny

Kwartalnik Prawa Prywatnego

Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej

Onomastica Slavogermanica

Opinie Edukacyjne PAU

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności

Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica

Studia Historiae Scientiarum

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Studia Politologica Ucraino-Polona

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

 
     

 
    Rozprawy Wydziałów PAU  
       
   

Rozprawy Wydziału I Filologicznego PAU

Rozprawy Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU

Rozprawy Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU

Rozprawy Wydziału IV Przyrodniczego PAU

Rozprawy Wydziału V Lekarskiego PAU

 
     

 
    Prace Komisji PAU
     
   

Prace Komisji Astrofizyki

Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej

Monografie Komisji Etnograficznej

Prace Komisji Etyki Medycznej

Prace Komisji "Fides et Ratio"

Prace Komisji Filologii Klasycznej

Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych

Prace Komisji Historii i Kultury Żydów

Studia Historiae Scientiarum
- Prace Komisji Historii Nauki

Komisja Historii Nauki. Monografie

Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
- Prace Komisji Kultury Słowian

Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

Prace Komisji Nauk Technicznych

Prace Komisji Neofilologicznej

Opinie Edukacyjne PAU
- Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych

Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu

Prace Prawnicze

Prace Komisji Prehistorii Karpat

Prace Komisji Spraw Europejskich

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
- Prace Komisji Środkowoeuropejskiej

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej

Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych

     

 

    Wydawnictwa seryjne  
       
   

Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności

Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej

Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum
usque ad Joannem Cochanovium

Monumenta Poloniae Historica nova series

Monumenta Poloniae Vaticana

Monumenta Sacra Polonorum

Moravia Magna

Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

W służbie nauki

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci

Wykłady

Debaty PAU

 

Kontynuacje serii:

Acta Nuntiaturae Polonae

Corpus Antiquitatum Americanensium

Corpus Vasorum Antiquorum

Cracovia artificum. Supplementa

Joannis Dlugossii

Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN

Sylloge Nummorum Graecorum

Tabula Imperii Romani

Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen

 
       
    Wydawnictwa pozaseryjne
     
   

wg roku wydania:

1993

1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024