News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek wydawnictwo

2015

Profesor Jerzy A. Janik 1927-2012, Uczony - Myśliciel - Mistrz, pod redakcją Andrzeja Fulińskiego i Krzysztofa Maślanki, Kraków 2015 30,00 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2014-2015, Wrocław-Kraków 2015 35,00 zł
Krzysztof Skórczewski, Kolekcja Miedziorytów z lat 2010-2014, Dar dla Gabinetu Rycin PAU, Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie,
Kraków 2015
10,00 zł
Zuzanna Topolińska, Zmiana perspektywy. Gawęda nie tylko językoznawcza, Kraków 2015 25,00 zł
The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialogue of experts , Edited by Michał Kokowski,
Kraków 2015
50,00 zł
Transformacja 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości (Kraków, 13 września 2014). Kraków 2015 egzemplarz niedostępny
w sprzedaży
Michał Bobrzyński i Stanisław Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, reprint z 1893 roku, z posłowiem Jerzego Wyrozumskiego, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2015 60,00 zł

Katalog Inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Kraków 2015 63,00 zł
Maciej Władysław Grabski, O nauce w Polsce – zamyślenie, Kraków 2015.
Książka wydana przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
25,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. XI: 2013-2015, Kraków 2015 20,00 zł
Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas, Nova series, Vol. I, edited by Ryszard Skowron in collaboration with Miguel Conde Pazos, Paweł Duda, Enrique Corredera Nilsson, Matylda Urjasz-Raczko, Cracow 2015 egzemplarz niedostępny
w sprzedaży